React.js - Frontend-kirjastojen kuningas

Tieturin React.js-koulutus tarjoaa perusteellisen sukelluksen moderniin web-kehitykseen, valmistaen sinut rakentamaan tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä sovelluksia. Hyödynnä asiantuntijoiden opetusta ja tee urasi seuraava suuri harppaus React-kehittäjänä.
React.js koodin pätkä

React.js on dynaaminen JavaScript-kirjasto, jota käytetään käyttöliittymien suunnitteluun ja kehittämiseen. Se mahdollistaa tehokkaan ja joustavan kehityksen, tarjoten kehittäjille työkalut reaktiivisten ja interaktiivisten web-sovellusten rakentamiseen. Tarjoamme kattavia React.js-koulutuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen web-kehityksen vaatimuksia.

Mitä ovat JavaScript ja ReactJS?

JavaScript on frontend-ohjelmointikieli, jota käytetään pääasiassa interaktiivisten elementtien lisäämiseen verkkosivuille – tämän sivun yläosassa oleva hakupalkki on hyvä esimerkki tästä.

ReactJS puolestaan on JavaScript-kirjasto. Kirjasto on joukko valmiiksi kirjoitettuja koodeja, jotka nopeuttavat ohjelmointia. ReactJS tarjoaa koodia tehokkaiden käyttöliittymien (UI) tekemiseen.

Toinen hyödyllinen termi on ”viitekehys”. Se on kokoelma kirjastoja, jotka tarjoavat kehittäjille pohjan kokonaisille toiminnoille tai jopa verkkosivustoille ja sovelluksille. Angular on yksi hyvä esimerkki frontend puolen viitekehyksestä.

Miten React eroaa ”tavallisesta” JavaScriptista?

Käyttötarkoitus:

 • Tavallinen JavaScript on yleiskäyttöinen ohjelmointikieli, jota käytetään web-sivujen interaktiivisuuden lisäämiseen.
 • ReactJS on JavaScript-kirjasto, joka on suunniteltu dynaamisten käyttöliittymien kehittämiseen.

Komponenttipohjainen kehitys:

 • Tavallisessa JavaScriptissa ei ole erityisesti suunniteltu komponenttipohjaiseen kehitykseen. Kehittäjän on itse hallittava komponenttien elinkaarta ja tilanhallintaa.
 • ReactJS:ssä on suunniteltu komponenttipohjaiseen kehitykseen, mikä helpottaa uudelleenkäytettävien UI-komponenttien luomista.

Tilanhallinta:

 • Tavallisessa JavaScriptissa ei sisälly sisäänrakennettua tilanhallintaratkaisua. Kehittäjien on itse keksittävä tapoja hallita tilaa tai käytettävä kolmannen osapuolen kirjastoja.
 • ReactJS:ssä sisältää sisäänrakennetun tilanhallintamekanismin (esim. useState, useContext), joka helpottaa tilan hallintaa komponenttien välillä.

DOM-manipulaatio:

 • Tavallisessa JavaScriptissa tapahtuu suoraa manipulaatiota reaalisen DOM:n kanssa, mikä voi olla tehotonta suurissa sovelluksissa.
 • ReactJS:ssä käytetään virtuaalista DOM:ia, mikä tekee DOM-manipulaatiosta tehokkaampaa, erityisesti suurissa päivityksissä.

Yhteisö ja ekosysteemi:

 • Tavallisella JavaScriptilla on laaja yleiskäyttöinen yhteisö, monipuoliset käyttökohteet ja laajat resurssit.
 • ReactJS:llä on erittäin aktiivinen ja keskittynyt yhteisö sekä runsas valikoima valmiita komponentteja ja kirjastoja, jotka on suunniteltu erityisesti Reactin kanssa käytettäviksi.

Oppimiskäyrä:

 • Tavallisessa JavaScriptissa oppimiskäyrä riippuu kehittäjän aiemmasta kokemuksesta JavaScriptin kanssa. Perusteiden oppiminen voi olla suoraviivaista.
 • ReactJS:ssä vaaditaan JavaScriptin tuntemusta sekä ymmärrystä Reactin omista käsitteistä, kuten JSX, komponenttien elinkaari, tilanhallinta jne., mikä voi tehdä oppimiskäyrästä jyrkemmän.

Suorituskyky:

 • Tavallisessa JavaScriptissa suorituskyky riippuu siitä, miten koodi on kirjoitettu. Suorat DOM-manipulaatiot voivat olla hitaita suurissa sovelluksissa.
 • ReactJS:ssä on tehokas päivitysmekanismi virtuaalisen DOM:n ansiosta, mikä voi parantaa suorituskykyä suurissa sovelluksissa.

Kehitystyökalut:

 • Tavallisessa JavaScriptissa kehittäjät voivat käyttää monenlaisia työkaluja ja kirjastoja, mutta ei ole erityisiä, vain Vanilla JavaScriptille suunnattuja työkaluja.
 • ReactJS-kehittäjillä on käytössään laaja valikoima työkaluja, kuten React Developer Tools, jotka on suunniteltu erityisesti React-sovellusten kehitykseen ja debuggaukseen.

Miksi valita ReactJS tavallisen Javascriptin sijasta?


ReactJS on JavaScript-kirjasto, jonka avulla kehittäjät voivat luoda nopeasti tehokkaita käyttöliittymiä. ReactJS on suosittu, koska se on tehokas ja monipuolinen. Sen avulla kehittäjät voivat rakentaa nopeasti monimutkaisia verkkosovelluksia yhdistelemällä pieniä, uudelleenkäytettäviä komponentteja.

Esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksessa voi olla yli 10 000 komponenttia, mutta kun ne on kirjoitettu valmiiksi, sovelluksen kehittämiseen kuluva aika lyhenee.

Esimerkkejä tunnetuista ReactJS:n avulla rakennetuista sovelluksista ovat mm:

 • Facebook
 • Dropbox
 • Instagram
 • WhatsApp
 • ReactJS:ää voidaan käyttää myös mobiilisovelluskehityksessä React Nativen kanssa.

ReactJS:n edut

 • Renderöi monimutkaisen sisällön nopeasti verkkosivuille
 • Pystyy rakentamaan rikkaita käyttöliittymiä
 • Helppo ylläpitää ja päivittää komponentteja
 • Korkea suorituskyky
 • Laajat virheenkorjaustyökalut

Miksi yritysten kannattaa käyttää Reactia projekteissaan?

React, joka on Facebookin kehittämä JavaScript-kirjasto, on tullut suosituksi yritysten keskuudessa modernien web-sovellusten ja käyttöliittymien kehittämiseen. Sen suosio perustuu useisiin yrityksille merkittäviin etuihin, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita, kuten nopeampaa tuotekehitystä, parannettua käyttäjäkokemusta ja kustannustehokkuutta. Seuraavassa on listattu keskeisiä syitä, miksi yritysten kannattaisi harkita Reactin käyttöä sovelluskehityksessä:

Nopea tuotekehitys

Reactin komponenttipohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa uudelleenkäytettävien komponenttien luomisen, mikä nopeuttaa kehitysprosessia. Yritykset voivat rakentaa nopeasti prototyyppejä ja tuoda tuotteita markkinoille lyhyemmässä ajassa, mikä on kriittistä dynaamisilla ja kilpailluilla markkinoilla.

Parannettu käyttäjäkokemus

Reactin tehokas DOM-päivitysmekanismi, virtuaalinen DOM, mahdollistaa sujuvan ja nopean käyttäjäkokemuksen. Tämä voi vähentää sivun latausaikoja ja parantaa sovelluksen suorituskykyä, mikä on olennaista käyttäjien sitouttamisen ja tyytyväisyyden kannalta.

Joustavuus ja yhteensopivuus

Reactin joustavuus mahdollistaa sen integroimisen muihin kirjastoihin ja olemassa oleviin projekteihin. Tämä tekee siitä houkuttelevan valinnan yrityksille, jotka haluavat päivittää tai laajentaa olemassa olevia sovelluksiaan ilman, että on tarvetta kirjoittaa koko sovellusta uudelleen.

Vahva yhteisö ja ekosysteemi

Reactilla on laaja ja aktiivinen kehittäjäyhteisö sekä kattava valikoima valmiita komponentteja ja työkaluja. Tämä tarjoaa yrityksille resursseja ja tukea kehityshaasteiden ratkaisemiseen, mikä voi nopeuttaa kehitystä ja vähentää kehityskustannuksia.

SEO-ystävällisyys

Reactin kyky palvella sovelluksia palvelimelta (esimerkiksi käyttämällä Next.js:ää) parantaa sovellusten hakukoneoptimointia (SEO), mikä on tärkeää yritysten näkyvyydelle verkossa. Parempi SEO voi johtaa suurempaan liikenteeseen ja siten suurempaan liikevaihtoon.

Kustannustehokkuus

Reactin avulla yritykset voivat vähentää kehityskustannuksiaan hyödyntämällä olemassa olevia komponentteja ja hyödyntämällä kehittäjien osaamista tehokkaammin. Lisäksi, koska React on avoimen lähdekoodin, ei ole lisenssimaksuja.

Skaalautuvuus

React-sovellukset ovat helposti skaalattavissa, mikä tukee yritysten kasvua. Kehittäjät voivat hallita sovelluksen tilaa tehokkaasti esimerkiksi Reduxin kaltaisten kirjastojen avulla, mikä mahdollistaa suurten ja monimutkaisten sovellusten rakentamisen.

Monialustainen kehitys

React Native -kirjaston avulla yritykset voivat käyttää samaa koodikantaa web-sovellusten lisäksi myös mobiilisovellusten kehittämiseen. Tämä vähentää kehitysaikaa ja -kustannuksia, kun yritykset voivat tarjota sekä web- että mobiilipalveluita ilman, että tarvitsee kirjoittaa erillistä koodia kummallekin alustalle.

Reactin käyttö yrityksen sovelluskehityksessä tarjoaa siis monia etuja, jotka tukevat liiketoiminnan kasvua, parantavat asiakaskokemusta ja tehostavat resurssien käyttöä. Nämä edut tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon yrityksille, jotka pyrkivät pysymään kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maisemassa.

Miksi kannattaa kouluttautua?

React-kehittäjien kysyntä on jatkuvasti korkealla tasolla teknologiasektorilla. Reactin osaaminen voi avata ovia monenlaisiin työmahdollisuuksiin, oli kyse sitten front-end-kehityksestä, full-stack-projekteista tai käyttöliittymäsuunnittelusta. Koulutuksen suorittaminen voi merkittävästi parantaa työllistymismahdollisuuksiasi ja urakehitystäsi teknologia-alalla.

Tieturin React-koulutus tarjoaa syvällisen ymmärryksen näistä ja monista muista Reactin ominaisuuksista ja parhaista käytännöistä. Se valmistaa osallistujat rakentamaan tehokkaita, suorituskykyisiä ja käyttäjäystävällisiä web-sovelluksia, jotka vastaavat nykypäivän digitaalisen maailman vaatimuksiin.

Etakoulutus Tieturilla.

Miksi kouluttautua Tieturilla?

✅ Tieturi tarjoaa korkeatasoisia ja ajantasaisia koulutuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan nykyisen työelämän tarpeisiin.

✅ Kouluttajina toimivat oman alansa asiantuntijat.

✅ Tieturin pitkä historia ja tyytyväiset asiakkaat ovat merkki luotettavasta koulutuskumppanista.