Pätevyyskoulutukset

Monet työelämässä tarvittavista passeista, korteista ja sertifikaateista ovat lakisääteisiä. Näillä osoitetaan ammatissa tarvittava osaaminen ja parannetaan työturvallisuutta. Tieturi järjestää yhteistyössä Kiwa Inspectan kanssa työelämän osaamis- ja ammattipätevyyskoulutuksia. Kiwa Inspecta on maailman suurimpiin kuuluva tarkastus-, testaus- ja sertifiointipalveluja tarjoava yritys.

Pätevyyskoulutukset voit suorittaa nyt verkossa kustannustehokkaasti ja joustavasti. Verkkototeutukset sisältävät koulutuksen ohella välitenttejä ja loppukokeita, joilla osoitat vaadittavien pätevyyksien hallintaa.

Ammattipätevyydet

Sähkötyöturvallisuus verkkokurssi
Kurssin sisältö perustuu SFS6002-standardiin. Kurssin käytyäsi tunnet sähkötyöturvallisuutta koskevat säädökset, SFS6002-standardin sekä oikeat työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Henkilönostin verkkokurssi
Opit henkilönostimen ja sen laitteiston toiminnan ja turvallisen sekä tehokkaan käytön.

Nosturikortti verkkokurssi
Opit teollisuudessa käytettävien nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden oikeat ja turvalliset käyttötavat.

Hoitopätevyydet

Lääkehoito verkkokurssi
Opit tarvittavat tiedot lääkkeiden käsittelystä, lääkkeiden vaikutuksesta elimistöön, sekä lääkehoidon turvallisuudesta.

Lääkelaskenta verkkokurssi
Kurssilla käydään läpi laskutavat, annostukset, pitoisuudet ja yksiköt. Kaikki, mitä lääkkeitä annostelevan hoitojan tulee tietää turvallisesta lääkehoidosta.

Kivunhoidon perusteet verkkokurssi
Kurssi tarjoaa valmiudet kivun arviointiin sekä lääkkettömän että lääkkeellisen kivunhoidon toteuttamiseen.

Kivunhoito erityistilanteissa verkkokurssi
Kurssilla syvennetään Kivunhoidon perusteet verkkokurssin oppeja sekä käydään läpi tekniikoita, joilla kipua voidaan hallita haastavissa tilanteissa.

SPR Ensiapukurssi EA 1®
Virallinen sertifioitu koulutus, josta saat Punaisen Ristin ensiapukortin eli pätevyystodistuksen.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus

Kurssi tarjoaa kaikille tarpeellisia ensiapu- ja kansalaistaitoja, joita voimme tarvita ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutustu muihinkin pätevyyskursseihin.