Pätevyysvaatimukset

Pätevyyskoulutukset

Monet työelämässä tarvittavista passeista, korteista ja sertifikaateista ovat lakisääteisiä. Näillä osoitetaan ammatissa tarvittava osaaminen ja parannetaan työturvallisuutta. Tieturi järjestää yhteistyössä Kiwa Inspectan kanssa työelämän osaamis- ja ammattipätevyyskoulutuksia. Kiwa Inspecta on maailman suurimpiin kuuluva tarkastus-, testaus- ja sertifiointipalveluja tarjoava yritys.

Pätevyyskoulutukset voit suorittaa nyt verkossa kustannustehokkaasti ja joustavasti. Verkkototeutukset sisältävät koulutuksen ohella välitenttejä ja loppukokeita, joilla osoitat vaadittavien pätevyyksien hallintaa. Tutustu tarkemmin kattavaan pätevyyskoulutustarjontaamme!

Tulityöpätevyys verkkokurssi

Jokaisella tulitöiden tekijällä ja kaikissa palovaaraa aiheuttavissa töissä vaaditaan tulityöpätevyys. Tulityöpätevyys verkkokurssiantaa työntekijälle riittävät perustiedot ja -taidot tulityöturvallisuudesta.

Tulityöpätevyys päivitys verkkokurssi

Kurssi tarjoaa uuden, digitaalisen ja tehokkaan tavan uudistaa suomalainen tulityöpätevyys eurooppalaiseksi pätevyydeksi. Verkkokurssi on sertifioitu ja puolueeton todiste siitä, että sen haltijalla on vaatimustenmukainen tulityöpätevyys.

Työturvallisuuskurssi verkkokurssina

Verkkokurssilla saat hyvät perustiedot työsuojelusta. Kurssi edistää työpaikkojen työturvallisuuskulttuuria ja pyrkii vähentämään työtapaturmia ja työpaikkojen vaaroja.

Trukkikortti verkkokurssi

Verkkokoulutus soveltuu lain vaatimaksi trukinkuljettajan perehdytykseksi. Koulutuksessa perehdytään mm. trukin ja kuormankäsittelyn oikeisiin ja turvallisiin toimintamalleihin.

Työsuojelun perusteet verkkokurssi

Verkkokurssilla saat hyvät valmiudet työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseen. Koulutuksessa opit mm. työsuojelun perusteet sekä työsuojeluorganisaation roolit ja vastuut.

Sähkötyöturvallisuus verkkokurssi

Verkkokurssin sisältö perustuu SFS6002-standardiin. Kurssin käytyäsi tunnet sähkötyöturvallisuutta koskevat säädökset, sähkötyöturvallisuus SFS6002-standardin ja oikeat työskentelytavat.

Henkilönostin verkkokurssi

Verkkokurssina toteutettavassa henkilönostinkoulutuksessa opit henkilönostimen ja sen laitteiston toiminnan ja turvallisen sekä tehokkaan käytön.

Nosturikortti verkkokurssi

Verkkokoulutuksessa opit teollisuudessa käytettävien nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden oikeat ja turvalliset käyttötavat. Koulutuksessa käsitellään mm. taakan kiinnitykseen ja liittyvät asiat.

Telinetyöturvallisuus verkkokurssi

Verkkokoulutuksessa käsitellään telinetyön vaaratilanteita ja niiden ennaltaehkäisyä. Koulutus sisältää käytännönläheisiä esimerkkitapauksia ja harjoituksia.

ATEX Räjähdysvaaralliset tilat verkkokurssi

ATEX-verkkokoulutuksessa käsitellään käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla ATEX-tilojen aiheuttamat vaarat sekä räjähdysten syttymislähteet.

Työsuojelulainsäädännön perusteet verkkokurssi

Verkkokoulutuksessa käydään kattavasti ja kiinnostavasti läpi työlainsäädäntöön liittyviä oikeustapauksia. Käytännön esimerkit ja soveltavat tehtävät helpottavat juridiikan oppimista.

Työmatkaturvallisuus verkkokurssi

Verkkokoulutuksessa opit tunnistamaan oman työmatkasi vaaratekijät ja varmistamaan turvallisuutesi.

Nostotyön suunnittelija ja valvoja verkkokurssi

Verkkokoulutuksessa opit tunnistamaan ja huomioimaan nostotyön turvallisuuteen vaikuttavat asiat sekä tekemään nostosuunnitelman.

Nostoapuvälineiden tarkastaja verkkokurssi

Verkkokoulutuksessa perehdytään nostoapuvälineen valintaan, sen ominaisuuksiin ja rakenteeseen sekä vaurioiden syntyyn.

Säiliö- ja suljetun tilan työ verkkokurssi

Verkkokurssilla opit käytännön esimerkkien avulla säiliötyön ja suljetun tilan työn keskeiset vaaratekijät sekä turvalliset työtavat.

Putoamissuojainten tarkastaja verkkokurssi

Verkkokoulutuksessa opit putoamissuojainten  käyttöön liittyvät ohjeet ja määräykset sekä suojainten tarkastuksen ja hylkäysperusteet.

Putoamisvaaralliset työt verkkokurssi

Verkkokurssilla opit työskentelemään turvallisesti yläilmoissa. Kurssilla läpikäydään korkealla työskentelyn eri menetelmiä ja putoamisvaaraa vastaan suojautumista.