IPMA-sertifikaatit ja koulutukset

IPMA (International Project Management Association) IPMA tarjoaa useita eri tasoja projektinhallinnassa sertifioitumiseen työkokemuksen perusteella. Suomessa kokeneen projektipäällikön IPMA C ja aloittelevamman projektiammattilaisen IPMA D …

IPMA (International Project Management Association)

IPMA tarjoaa useita eri tasoja projektinhallinnassa sertifioitumiseen työkokemuksen perusteella. Suomessa kokeneen projektipäällikön IPMA C ja aloittelevamman projektiammattilaisen IPMA D ovat suosituimmat vaihtoehdot. IPMA-sertifikaatit arvioivat projektijohtajien osaamisen eri osa-alueilla, kuten johtajuudessa, viestinnässä, tiimityössä, riskienhallinnassa ja laadunvarmistuksessa. IPMA-sertifikaatit perustuvat IPMA:n kompetenssikehikkoon (ICB, Individual Competence Baseline), joka tarjoaa kattavan viitekehyksen projektijohtamisen taitojen arviointiin. Toisin kuin PRINCE2 tai PMP, IPMA ei määritä mitään tiettyä tapaa tehdä projektia.

IPMA C -sertifiointikoulutus

Kurssin käymällä saat valmiudet suorittaa IPMA C -sertifikaatin. Koulutus perustuu IPMA C teoriakokeen perustana toimivan Individual Competence Baseline 4.0 (ICB) tietoihin ja rakenteeseen. Koulutus käsittelee projektin suunnittelua ja seurantaa, ja se on suunnattu projektipäälliköille, jotka hallitsevat monipuolisia projektikokonaisuuksia. IPMA C -sertifikaatti on merkittävä osoitus projektinhallinnan osaamisesta.

IPMA D -sertifiointikoulutus

IPMA D -sertifiointikoulutus tarjoaa perusymmärryksen projektinhallinnasta ja valmistelee osallistujia IPMA D -sertifikaatin suorittamiseen. Koulutus käsittelee projektin elinkaarta, resurssien hallintaa, aikataulutusta, kustannusten hallintaa, riskien käsittelyä ja projektiviestintää. IPMA D on alin taso IPMA-sertifikaateissa, ja se soveltuu aloitteleville projektiammattilaisille ilman aiempaa projektinhallinnan kokemusta.

Paikka: Helsinki

Koulutusmuoto: Classroom / Remote

Hinta: IPMA C – 1590 € / IPMA D – 890 €

Kesto: IPMA C – 2 päivää / IPMA D – 1 päivä

Kohderyhmät:

IPMA C -sertifiointikoulutus

Projektipäälliköt ja muut projektityön ammattilaiset, joilla on monipuolista suunnittelukokemusta sekä hyvät tiedot projektinhallinnan menetelmistä ja jotka haluavat todentaa osaamisensa kansainvälisesti tunnustetulla IPMA:n C-tason sertifikaatilla.

IPMA D -sertifiointikoulutus

Projektitoimintaan osallistuvat asiantuntijat, jotka haluavat syventää tietämystään projektinhallintakäytännöistä ja ovat kiinnostuneita kansainvälisestä IPMA D-tason sertifikaatista.

Lisätietoja

IPMA C -sertifiointikoulutus sisältää:

  • Johdanto IPMA C sertifioitumiseen
  • ICB 4.0 Standard (Individual Competence Baseline)
  • Näkökulmapätevyydet – ICB 4.0 mukaisesti
  • Ihmispätevyydet – ICB 4.0 mukaisesti
  • Käytäntöpätevyydet – ICB 4.0 mukaisesti
  • Projektiliiketoiminta – Online koulutuspaketti (2 kk pääsy kurssin jälkeen)

IPMA D -sertifiointikoulutus sisältää:

  • Projektin elinkaari ja prosessit
  • Resurssien hallinta
  • Projektin aikataulutus ja kustannusten hallinta
  • Riskienhallinta ja projektiviestintä