Testaus

Äänestä Vuoden Testaajaa

TestausOSY & Tieturi

Vuoden Testaaja on vuosittain Tieturin ja TestausOSYn jakama testauksen tunnustuspalkinto.

Vuoden Testaaja -kandidaatin tulee olla esimerkiksi:
• inspiroinut kollegoitaan tai muita organisaatioita yhä parempaan testaukseen
• tuonut testauksen ajatuksia ja trendejä maailmalta mukaan suomalaiseen testaukseen
• vaikuttanut myönteisesti testauskulttuurin kehittymiseen omassa organisaatiossaan
• vaikuttanut testaustoiminnan tuloksellisuuteen (testauksen kattavuus, löydettyjen vikojen määrä jne.) omassa yrityksessään tai yhteisössään
• tehnyt testaukseen liittyviä innovaatioita, rationalisoivia parannuksia tai kehittänyt uudenlaisia tapoja tehdä testausta • vaikuttanut testauksen ammattikunnan syntyyn maassamme
• vaikuttanut suomalaisen testauskulttuurin ja testaajien ammattikunnan kehittymiseen suotuisasti
• TAI muilla tavoin parantanut testauksen toteuttamismahdollisuuksia

Lue täältä lisää valintakriteereistä, äänestyksestä ja Vuoden Testaajan valinnasta: http://www.sytyke.org/testausosy/vuoden-testaaja/

Ehdokkaiden esittely

Tuomas Silvola, Knowit Solutions Oy, Testiautomaatiokouluttaja ja -konsultti
Tuomas on mahtavan taitava Robot Framework -konsultti, joka auttaa aina muita heidän taustaansa katsomatta. Hän on erittäin pidetty Robot Framework- ja testiautomaatiokouluttaja, joka saa ihmiset oppimaan testiautomaatiota ja pitämään siitä! Tuomaksella on ystävällinen ja kärsivällinen lähestymistapa ihmisten osaamisen kehittämiseen.

Marko Rytkönen, Tieto Finland Oy, Testausliiketoiminnan johtaja, esimies
Marko Rytkönen on rautainen testausalan ammattilainen, joka on työskennellyt ohjelmistotestauksen parissa jo 25 vuotta – siis puolet elämästään. Hän on toiminut testaajana, testauspäällikkönä ja testauksesta vastaavana esimiehenä suurissa kansainvälisissä yrityksissä, ja syksystä 2018 alkaen johtanut nykyisen työnantajansa Suomen ohjelmistotestausliiketoimintaa yhdessä kollegansa kanssa. Marko on jo vaikuttanut merkittävästi sekä testausorganisaation henkilömäärän että tunnettavuuden kasvuun.

Ohjelmistotestaukseen ja laatuasioihin Marko suhtautuu monen alalla olovuoden jälkeen edelleen samalla innolla ja uteliaisuudella kuin työuransa alkuvaiheessa. Jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat hänelle erittäin tärkeitä arvoja. Markon innostuneisuus ja intohimo testausta kohtaan tarttuu helposti kollegoihin ja asiakkaisiin, ja häneltä löytyy aina aikaa sparrailla ideoita. Hän on toiminut coachina ja jakanut vuosien aikana kertynyttä kokemustaan auliisti eteenpäin. Marko on jalkauttanut organisaatioihin uusia tapoja oppia yhdessä esimerkiksi opintopiirien ja testausyhteisöjen muodossa sekä käynyt puhumassa testausaiheisissa seminaareissa.

Testaus on vahvasti läsnä Markon elämässä käytännössä kellon ympäri. Hän on toiminut FiSTB:n hallituksessa sekä osallistui ISTQB:n työryhmiin tehden esim. testaajien sertifiointikokeiden kysymyksiä ja Agile Testing -sertifiointimateriaalia. FiSTB Testing Assembly -tapahtumalla on erityinen paikka Markon sydämessä ja hän onkin laittanut vahvasti oman persoonallisuutensa likoon sen järjestämisessä. Marko on ollut mukana tapahtuman taustajoukoissa alusta alkaen ja kolmen vuoden ajan toimi pääjärjestäjän roolissa

Slaven Babic, Q-Factory Oy, Test Automation Specialist/ Architect /Lead
Slaven on erittäin ratkaisukeskeinen testausasiantuntija, jonka tekeminen palvelee aina ensisijaisesti asiakkaita. Hän ajattelee asioita aina isommassa kuvassa, miettien miten saataisiin paras hyöty asiakkaalle ja tekemiseen yleensä. Hänen ideointinsa on aivan huikeeta. Kykenee ajattelemaan ”epäortodoksisesti” eri vaihtoehtoja ja löytää välillä yllättäviäkin ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin. Slaven pystyy miettimään ja ratkomaan ongelmia monitoimittaja-ympäristössä, missä asiat on todella haastavia. Hän todella laittaa itsensä likoon. Slaven pystyy testiautomaation ja testausratkaisuiden osalta tekemään out-of-the-box -ratkaisuja asiakkaan ja hankkeen parhaaksi. Slaven on yksi osaavimmista testausammattilaisista, jonka kanssa olen saanut urani aikana toimia. Testiautomaatio-osaaminen on Slavenilla sitä tasoa, että montaa vastaavaa kaveria ei Suomesta löydy.

Työkaverina Slaven on uskomaton. Hän on teknisesti huippulahjakas mutta myös erittäin pidetty kolleega ja tulee toimeen kaikkien kanssa. Hän on aina auttamassa muita ja mielellään opettaa ja kehittää muiden ammattitaitoa.

Timo Stordell, Eficode Oy, vanhempi DevOps asiantuntija
Timo haluaa auttaa koko organisaatiota parantamaan testausta. Hän hallitsee alalla tarvittavat työkalut enemmän kuin loistavasti.

Katja Luumi, Digia, Agile Coach
Katja on pitkän linjan testaaja – testausta jo vuodesta 2004. Tuttuja on manuaalinen testaus, automaattinen testaus, jatkuvat integraatiot ja CI putken kehittäminen. Mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen on ollut Katjan uran teema alusta alkaen. Testaukseen siirtyminen oli luontevaa kun tiimissä testaajien ja devaajien suhde oli vääristynyt vanhassa vesiputousmaailmassa. Katja on ollut kiinnostunut tutkivasta testauksesta ennen kuin tiesi mitä on tutkiva testaus.

Katja jakaa omaa osaamistaan muille ja on mukana järjestämässä tapahtumia erilaisissa ympäristöissä. Tampereen seudulla Katja nähdään monesti mukana RobotFramework-meetuppien järjestäjänä tai apu-järjestäjänä. Katja on toiminut projekteissa eri rooleissa ja onnistuu oman monipuolisuutensa vuoksi painottamaan myös testauksen (ja automaatiotestauksen) tärkeyttä myös silloin kun se on meinannut jäädä projektin jalkoihin.

Katja on innostaja, agilessa ja kaikessa muussa. Hän on aktiivinen testiautomaation puolestapuhuja. Katja on myös hirmu kiva ihminen.

Suvi Rautell, Nortal Oy, Testauksen tiimivetäjä
Suvi Rautell (KTM) on kokenut testausammattilainen. Hän työskentelee testauksen tiiminvetäjänä merkittävässä roolissa yhdessä Suomen suurimmista järjestelmähankkeista, joka vaikuttaa jo nyt lähes kaikkien suomalaisten arkeen. Hankkeen testauksessakin kaikki on suurta. Suvin luotsaaman kymmenen hengen koordinoivan testitiimin lisäksi testauksessa on mukana jopa 150 loppukäyttäjän edustajaa, ja pelkästään vuoden 2019 aikana manuaalisia testitapauksia ajettiin yli 70 000 kpl.

Suvi on toiminut hankkeessa neljän vuoden aikana useassa keskeisessä roolissa; niin testauksen tiiminvetäjänä, esimiehenä, kouluttajana, perehdyttäjä, toimittajakoordinaattorina kuin itsekin testauksen asiantuntijana. 

Suvilla on aktiivinen rooli testauksen ja siihen liittyvien prosessien parantamisessa ja kehittämisessä. Hankkeessa pitkään olleena laadunvarmistusihmisenä hänen tekemisellään on suuri vaikutus päivittäiseen toimintaan ja kollegoiden työssäviihtymiseen.

Janne Juopperi, Elisa, Test Lead
Jannella on mahtavaa pohdintaa tutkivasta testauksesta. Hän on yksi parhaimpia testausheurestiikan käyttäjiä ja hyvä opettamaan testauksen taitoja toisille.

Äänestä ehdokastasi.

Äänestys nimetyistä ehdokkaista on avoinna 2.-22.3.2020

Vuoden Testaaja 2019 julkistetaan 26.3.2020 ilmaisessa webinaarissa, jossa Ilpo Paju, Vuoden Testaaja 2018, valottaa havaintojaan testausautomaatiosta ja sen kunnollisesta hyödyntämisestä.

Tietoa kirjoittajasta:
TestausOSY & Tieturi
Asiasanat: TestausOSY, Vuoden Testaaja