Mitä on saavutettavuus?

Julkaistu 23.1.2023
Lukuaika noin 2 min

Olet ehkä kuullut puhuttavan verkkosivujen yhteydessä saavutettavuudesta. Mitä saavutettavuudella tarkoitetaan? Onko se sama asia kuin esteettömyys? Nämä kaksi asiaa ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta kuitenkin hieman eri. Saavutettavuus on asiakaslähtöistä digipalvelua jokaiselle verkkosivuston ja mobiilisovelluksen käyttäjälle. Jokaisella tulisi olla tasavertainen mahdollisuus löytää tarvitsemaansa tietoa verkkosivustolta ja hyödyntää sitä omiin tarpeisiinsa.

”Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivujen ja mobiilisovelluksien suunnittelussa ja toteutuksessa”, määrittelee Aluehallintovirasto.

Esteettömyys tarkoittaa, että jokaisen on tasa-arvoisesti mahdollista käyttää tiloja, palveluita ja teknologiaa, myös siis heidän, joilla on erilaisia fyysisiä tai psyykkisiä haasteita. Se sisältää esimerkiksi esteettömän rakentamisen, esteettömät palvelut ja teknologian. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin. Saavutettavuus on digitaalisen palvelun esteettömyyttä.

Digipalvelulaki edellyttää saavutettavuutta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki on osa EU:n määräämää saavutettavuusdirektiiviä. Laki on tullut voimaan huhtikuussa 2019 ja sen piiriin kuuluu mm. julkisoikeudelliset laitokset, viranomaispalvelut ja järjestöt. Myös osa yksityisen sektorin yrityksistä pitää noudattaa direktiiviä, esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja liikennepalveluja tarjoavat yritykset. Saavutettavuusdirektiiviä ja sen sisältämää digipalvelulakia tulee noudattaa kaikissa EU-maissa ja sen sisällä toimivissa verkkokaupoissa viimeistään vuonna 2025.

Vaikka laki yksityisille yrityksille tulee voimaan vasta parin vuoden kuluttua, on kuitenkin etu, jos yritys rakentaa jo nyt verkkosivut ja -palvelut savutettavaan muotoon. Silloin potentiaalinen asiakaskunta kasvaa, kun kaikkien on mahdollista saada tietoa yrityksestä.

Digitaalisen palvelun saavutettavuus

Saavutettavan digipalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida kolme osa-aluetta:

  • Tekninen toteutus
  • Helppokäyttöisyys
  • Ymmärrettävyys

Teknisellä toteutuksella tarkoitetaan, että palvelu toimii hyvin erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmilla. Verkkosivustolla on noudatettu oikeanlaista lähdekoodia, koodi on virheetöntä ja siinä on huomioitu HTML-standardit ja WCAG-ohjeistus. WCAG on lyhenne sanoista Web Content Accessibility Guidelines, eli se nimensä mukaisesti antaa raamit saavutettavan verkkosisällön luomiseen.

Helppokäyttöisyys on sitä, että palvelussa on helppo navigoida, sivut löytyvät helposti ja käyttäjälle on vaivatonta suorittaa haluttu toiminto.

Verkkosivusto on ymmärrettävä, kun siinä on käytetty helppolukuista tekstiä. Ymmärrettävyyttä helpottaa myös, kun sisältöjä tarjotaan myös esimerkiksi videoina, kuvina ja äänenä tekstin lisäksi.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa

Yhteenvetona voidaan sanoa, että yhteiskunnassa saavutettavuus on tärkeä osa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Se on tärkeää niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä. Se mahdollistaa kaikille ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan elämään ja tehdä valintoja. Yhä useammat ihmiset käyttävät digitaalisia palveluja päivittäin ja siksi saavutettavuus on tärkeää myös digitaalisen maailman kannalta.

Saavutettavuuden parantaminen tulevaisuudessa on tärkeä tavoite. On tärkeää jatkaa tämän tavoitteen tukemista ja työskentelemistä sen saavuttamiseksi. Sitran julkaisemissa 2023 megatrendeissä puhutaan reilusta ja sivistyneestä digimaailmasta. Eikö saavutettavuus ole juuri sitä?

Saavutettavuuskoulutukset

Tietoa kirjoittajasta:

Kati Rissanen
Sisällöntuotannon asiantuntija

Kirjoittaja Kati arvostaa yhdenvertaisuutta niin digitaalisessa ympäristössä kuin muutenkin kaikkialla.

Asiasanat:

Saavutettavuus Esteettömyys