Modernien dataratkaisujen rakentaminen AWS-palveluissa

Julkaistu 13.2.2023
Lukuaika noin 2 min

Data-analytiikasta on tullut olennainen osa minkä tahansa organisaation päätöksentekoprosessia. Päivittäin tuotettavan datan määrän kasvaessa on tullut yhä tärkeämmäksi saada tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja tietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja analysointiin.

AWS tarjoaa valikoiman palveluita ja työkaluja, joiden avulla on mahdollista rakentaa moderneja data-analytiikkaratkaisuja, jotka pystyvät käsittelemään suuria tietomääriä ja tarjoamaan reaaliaikaisia oivalluksia.

AWS uudisti syksyllä 2022 data-analytiikan sertifioinnin

Aiemmin AWS:n data-analytiikka-koulutuksissa, jonka oli nimetty Big Data -koulutukseksi, keskityttiin vain yleisellä tasolla data-analyytiikan pipelineen ja tarkempana käsittelyn kohteena tuotteista oli vain Elastic Map Reduce -palvelu (EMR).

Nyt kursseilla on huomioitu paremmin analysoinnin sekä datan monimuotoisuus ja sen varastointi sekä miten kussakin tilanteessa pipeline kannattaa toteuttaa. Näitä aiheita sivuttiin aiemmassa data-analytiikan kurssissa heikosti ja kun tuotteetkin ovat uudistuneet, niin AWS jakoi yksittäisen kurssin useammaksi kurssiksi. Esimerkiksi kun on tarvetta luoda datajärvi, voidaan nyt käyttää luonnin helpottamiseksi AWS data lake formation -työvälinettä ja sitä varten on ihan oma kurssinsa.

Uuteen koulutuspakettiin sisältyvät koulutukset:

Myös käyttäjien tarpeet ovat myös vaihdelleet, osa käyttäjistä sekä organisaatioista käsittelee pelkästään strukturoitua dataa ja silloin käytetään mieluummin Redshiftiä ja tallentaa sinne isoja datamassoja. Redshift-palvelua ei käyty läpi aiemmassa kurssissa ollenkaan. Tuolloin mainittiin vain, että datan voi tallentaa S3:een tai Redshiftiin läpikäymättä Redshiftiä sekä sen käyttöä.

Koulutuspäivä rakentuu yhdestä teemasta kerrallaan

Pilkkomalla koulutuskokonaisuuden osiin, sisältöä on saatu spesifisemmäksi ja kurssin harjoitukset saatu tukemaan päivän teemaa. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden valita ne osa-alueet, tuotteet ja tekniikat mitkä sinua erityisesti tai teidän organisaatioitanne kiinnostavat.

Koulutuksen jakaminen eri osiin helpottaa etenkin heitä, joilla ei ole tarvetta kaikille sen osioille. Esimerkiksi jos tarvitset lisäoppia vain reaaliaikaisesta striimatun datan analysoinnista, voit osallistua vain Building Streaming Data Analytics Solutions on AWS -kurssipäivään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyaikaisten data-analytiikkaratkaisujen rakentaminen AWS:lle on kustannustehokas ja skaalautuva tapa käsitellä suuria tietomääriä ja saada oivalluksia, jotka voivat ohjata liiketoimintapäätöksiä. Hyödyntämällä AWS-palveluiden tehoa organisaatiot voivat nopeasti ja helposti rakentaa data-analytiikkaratkaisuja, jotka voivat skaalautua vastaamaan heidän muuttuvia tarpeitaan.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Tietoa kirjoittajasta:

Hannu Kauremaa

Hannulla on yli 30 vuoden kokemus yritysten, valtiohallinnon organisaatioiden ja oppilaitosten konsultoinnista ja kouluttamisesta IT-teknologian tuotteiden osalta. Hänen osaamisensa kattaa Microsoft-, AWS- ja Google -teknologiat. Infraratkaisuiden, liiketoiminnan tuottavuuden ja prosessien automatisoinnin lisäksi hänellä on vuosien kokemus identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuista sekä tietokannoista. Hannun vahvuuksia on kyky toteuttaa olemassa olevien ratkaisuiden avulla asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntäviä kokonaisuuksia.

Asiasanat:

AWS Data-analytiikka Data-analytics