Reaaliaikainen 3D-grafiikka – tulevaisuuden suunnannäyttäjä

Julkaistu 22.5.2019
Lukuaika noin 2 min

Reaaliaikaista 3D-grafiikkaa voidaan hyödyntää www-sivustoilla sekä applikaatioissa luomaan tuote-esittelyitä, visualisointeja ja animaatioita sekä näyttäviä kokonaisuuksia. Peleissä sillä voidaan tehdä pelihahmoja ja kokonaisia mukaansatempaavia pelimaailmoja. Isoimpana erona ei-reaaliaikaiseen toteutukseen on se, että reaaliaikainen 3D mahdollistaa interaktiivisuuden sekä reaaliaikaisen fysiikan lisäämisen. 

Reaaliaikaisen 3D-grafiikan luominen vaatii osaamista sekä 3D-ohjelmistoista että alustasta, jolla reaaliaikaisuus halutaan luoda ja julkaista. Hyviä ohjelmistoja ovat esim. 3DsMax ja Mudbox ja alustana toimii esim. Unity. 3D-ohjelmistoista käytetään yleisesti nimeä pelimoottori, vaikka ne soveltuvat toki myös muunlaisten reaaliaikaisten ja interaktiivisten toteutusten luomiseen. 3DsMax ja Mudbox soveltuvat myös perinteisten 3D- eli esilaskettujen kuvien ja animaatioiden luomiseen. 

3D-grafiikka ja Virtual Reality

Virtual Reality (VR) on lisännyt reaaliaikaisen 3D:n käyttömahdollisuuksia entisestään. Useat yritykset hyödyntävät VR-tekniikkaa sekä reaaliaikaista 3D:tä tuote-esittelyissä ja havainnollistavissa toteutuksissa. VR-toteutukset vaativat toki myös laitteen VR-sisällön katsomiseen, mikä on osittain rajannut kohdeyleisöä. Tekniikka kuitenkin kehittyy ja mahdollistaa yhä uudenlaisten VR-toteutusten ja -kokemusten luomisen. Unityn avulla voi luoda ja julkaista myös VR-toteutuksia. 

Nykyiset 3D-ohjelmistot ja pelimoottorit ovat kehittyneet, ja reaaliaikaisen 3D:n toteuttaminen on mahdollista jo perustiedoilla ja -taidoilla, eikä niiden luominen ja julkaiseminen enää vaadi valtavia budjetteja toteutukselle. Aikaisemmasta 3D-kokemuksesta on toki hyötyä grafiikan luomisessa, mutta jo aloittelija saa luotua kohtuullisessa ajassa reaaliaikaista grafiikkaa ja voi sitä kautta lähteä hiomaan taitojaan. 

Useat yritykset ovat jo ottaneet reaaliaikaisen 3D:n käyttöönsä. Kehitys kulkee selkeästi suuntaan, jossa reaaliaikaisia toteutuksia hyödynnetään mitä erilaisimmissa ympäristöissä ja aihepiireissä. Nyt on siis oikea aika lähteä tutustumaan tähän maailmaan ja luomaan uusia innovatiivisia toteutuksia! 

Ota askel kohti tulevaisuuden toteutuksia ja tule 3D-grafiikka-koulutuksiimme.

Tietoa kirjoittajasta:

Markku Hyttinen,  Aniway Oy

Tieturin 3D-grafiikka ja pelit -kouluttaja

Asiasanat:

Grafiikka 3D