Terraform – välttämätön työkalu nykyaikaiseen pilvipalvelujen hallintaan

Julkaistu 11.12.2023
Lukuaika noin 4 min
terraform blogin header kuva

IT-infrastruktuurin hallinta, mukaan lukien pilvipalvelut ja fyysiset palvelimet, voi nopeasti muuttua monimutkaiseksi ja hankalaksi. Yksi tehokkaimmista tavoista, jolla yritykset voivat hallita ja kasvattaa infrastruktuuriaan laajemmassa mittakaavassa, on kuitenkin Infrastructure-as-Code (IaC) -ratkaisu Terraform. Mutta mikä on Terraform ja miten se toimii? 

Tässä artikkelissa käymme läpi Terraformin perusteet ja vertaamme sitä muihin IaC-ratkaisuihin. Käymme myös läpi Terraformin työnkulkua, ominaisuuksia ja sitä, miten Terraform kannattaa ottaa käyttöön omassa IT-infrastruktuurissasi. Kun olet valmis, osaat orkestroida koko IT-ekosysteemisi Terraformin ja IaC:n avulla. 

Mikä on Terraform? 

Terraform on IaC-työkalu, jota käyttävät pääasiassa DevOps-tiimit erilaisten infrastruktuuritehtävien automatisointiin. Esimerkiksi pilviresurssien tarjoaminen on yksi Terraformin tärkeimmistä käyttötapauksista. Terraform on Go-kielellä kirjoitettu, HashiCorp:n kehittämä avoimen lähdekoodin pilvipalvelun käyttöönoton työkalu. 

Terraformin avulla voit kuvata koko infrastruktuurisi koodin muodossa. Vaikka palvelimesi olisivatkin eri palveluntarjoajilta, kuten AWS:ltä tai Azuresta, Terraform auttaa sinua rakentamaan ja hallitsemaan näitä resursseja yhtenäisesti. Ajattele Terraformia yhdistävänä sidekudoksena ja yhteisenä kielenä, jota voit hyödyntää koko IT-pinosi hallinnassa. 

Mihin Terraformia käytetään? 

Terraformin yksi tärkeimmistä toiminnoista on julkisen pilven tarjoaminen suurilta palveluntarjoajilta. IaC:n tarjoaminen AWS:n ja Azuren kaltaisille palveluille on ollut ja pysyy Terraformin pääpainona. Terraform mahdollistaa näiden julkisten pilvien käytön palveluntarjoajan kautta, lisäosan avulla, joka kietoo olemassa olevat API:t ja kielet Terraform-syntaksiin. 

Terraformin toinen pääkäyttökohde on monipilvikäytön helpottaminen. Sen vetovoimatekijänä on kyky toimia kaikilla pilvipalveluntarjoajilla samanaikaisesti, toisin kuin jotkin muut IaC-ratkaisut. Kyky ottaa käyttöön resursseja useisiin pilvipalveluntarjoajiin on kriittinen, sillä insinöörit voivat käyttää samaa syntaksia tutustumatta useisiin eri työkaluihin ja teknologioihin. 

Kolmas yleinen käyttötapa on resurssien käyttöönotto, hallinta ja orkestrointi mukautettujen pilvipalveluntarjoajien kanssa. Terraformin palveluntarjoaja-malli mahdollistaa olemassa olevan API:n muuntamisen Terraformin deklaratiiviseen syntaksiin, ja tämä on mahdollista, vaikka et käyttäisikään AWS:ää tai muuta suurta pilvipalvelua. Tarjoajia voidaan kehittää myös sisäisiä käyttötapauksia varten, joissa halutaan muuntaa olemassa olevia työkaluja tai API:ita Terraformin ymmärtämään muotoon. 

Lyhyesti sanottuna, Terraform auttaa hallitsemaan koko IT-ekosysteemiäsi IaC:n avulla, olipa kyseessä sitten yksittäinen pilvi, monipilvi tai mukautettu käyttöönotto. 

Infrastructure-as-Code:n (IaC) edut 

IaC korvaa manuaaliset prosessit ja IT-resurssien hallinnan koodiriveillä. Sen sijaan, että pilvisolmuja tai fyysisiä laitteistoja konfiguroitaisiin manuaalisesti, IaC automatisoi prosessin infrastruktuurin hallinnan lähdekoodin avulla. Terraformin kaltaisen IaC-ratkaisun käytön keskeisiä etuja ovat: 

  1. Nopeus ja yksinkertaisuus: IaC nopeuttaa toimituksen ja hallinnan elinkaarta poistamalla manuaaliset prosessit. Infrastruktuuriarkkitehtuurin käynnistäminen onnistuu pelkällä skriptin suorittamisella. 
  1. Tiimityöskentely: Tiimin jäsenet voivat tehdä yhteistyötä IaC-ohjelmiston parissa samalla tavalla kuin tavallisen sovelluskoodin kanssa, esimerkiksi Githubin kaltaisten työkalujen avulla. Koodi voidaan helposti yhdistää ongelmien seurantajärjestelmiin. 
  1. Virheiden vähentäminen: IaC minimoi virheiden tai poikkeamien todennäköisyyden infrastruktuuria käyttöönotettaessa. Vakioidut asetukset takaavat sovellusten sujuvan ja virheettömän toiminnan ilman jatkuvaa ylläpitäjän valvontaa. 
  1. Katastrofeista toipuminen: IaC:n avulla voit toipua katastrofeista nopeammin. Kun infrastruktuuri on rakennettu uudelleen manuaalisesti, IaC:n avulla voit yleensä vain suorittaa skriptit uudelleen ja saada täsmälleen saman ohjelmiston käyttöön uudelleen. 
  1. Parannettu turvallisuus: IaC perustuu automaatioon, mikä poistaa monia inhimillisiin virheisiin liittyviä turvallisuusriskejä. Kun IaC-pohjainen ratkaisu asennetaan oikein, IT-arkkitehtuurin ja siihen liittyvien tietojen turvallisuus paranee huomattavasti. 

IaC:n käyttöönotosta on monia muitakin etuja, mutta nopeus, tarkkuus, tietojen näkyvyys ja turvallisuus ovat keskeisiä syitä siihen, miksi organisaatiot valitsevat Terraformin kaltaisia ratkaisuja. 

Miten Terraform toimii? 

Terraformin avulla voit määritellä ja hallita koko infrastruktuuria konfiguraatiotiedostojen ja versionhallinnan avulla. Se tekee tämän käyttämällä kahta pääkomponenttia: Terraform Core ja Terraform-palveluntarjoajat. 

1. Miten Terraform Core toimii? 

Terraform Core käyttää kahta tulolähdettä. Ensimmäinen on käyttäjän konfiguroima lähdesyöttö, jossa määritellään luotavat tai tarjottavat resurssit. Toinen syöttölähde koostuu tiedoista, jotka kertovat nykyisestä infrastruktuurin kokoonpanosta. Terraform vertaa näitä syötteitä, määrittää tarvittavat toimet ja konfiguroi arkkitehtuurin, jotta puutteet saadaan korjattua. 

2. Terraform-palveluntarjoajien toiminta 

Terraformin toiminnan keskiössä ovat erilaiset teknologia-alustojen palveluntarjoajat. Nämä sisältävät yleensä pilvipalveluntarjoajia, kuten AWS:n tai Azuren, mutta voivat kattaa myös muita infrastruktuuri- tai ”platform-as-a-service” -työkaluja. Esimerkiksi Kubernetes voidaan lukea palveluntarjoajaksi, jota Terraform käyttää. 

Terraformilla on käytössään yli sata eri teknologia-alustan palveluntarjoajaa, jotka tarjoavat käyttäjille pääsyn niiden resursseihin. Esimerkiksi AWS:n käyttäessäsi Terraform mahdollistaa pääsyn EC2-instansseihin ja muihin teknologiapinon osiin. Tämä mahdollistaa infrastruktuurin luomisen monella tasolla, esimerkiksi pinotessasi Kubernetesin Azuren päälle. 

Terraform hyödyntää sekä Core- että Provider-ominaisuuksia, jotta sovellusten ja infrastruktuurin asetukset voidaan toteuttaa nopeasti ja pelkän koodin avulla. 

Monipilviympäristöjen käyttöönotto, hallinta ja orkestrointi voi olla suuri haaste DevOps-tiimeille. Terraform, joka on infrastruktuuria koodina tarjoava ohjelmisto, helpottaa huomattavasti eri palveluntarjoajien ja teknologioiden, kuten AWS:n ja Azuren virtuaaliverkkojen, välistä koordinointia. Alustariippumattomana Terraform toimii yhteensopivasti lähes kaikkien pilvi- tai datapalveluntarjoajien kanssa. 

Koulutuksia infran hallintaan

Asiasanat:

DevOps Terraform IT-infra