Vuoden testaaja 2023 -ehdokkaat vastaavat: tekoälyn vaikutukset testaukseen

Julkaistu 5.3.2024
Lukuaika noin 3 min

Tekoälyn vaikutus ohjelmistotestaukseen on kiistaton ja ulottuu monille eri osa-alueille – tekoäly ei ainoastaan tarjoa uusia välineitä, vaan herättää myös kysymyksiä tekoälyn luotettavuudesta ja testausammattilaisten tulevaisuuden roolista.

Vuoden testaaja 2023 -ehdokkaat pohtivat tätä vaikutusta eri perspektiiveistä: resurssien optimoinnista, testauksen tärkeydestä, uudenlaisista testaushaasteista, tekoälyn roolista työkaluna sekä sen vaikutuksesta testaajien työnkuvan kehitykseen.

Lue alta ehdokkaiden ajatukset tekoälyn roolista ja vaikutuksesta ohjelmistotestaukseen:

Tulevaisuudessa yritysten ja organisaatioiden budjetit sekä resurssit ovat pienemmät, joten kaikki joutuvat miettimään miten tekoälyä voisi tulevaisuudessa hyödyntää. Testauksessa tekoäly voisi luoda testitapauksia, suorittaa testaukset sekä automaattisesti myös raportoida bugit/havainnot. Testitulosten analysoinnissa tekoäly tulee olemaan vahvasti hyödynnettävissä, varsinkin jos analysoitavaa datamassaa on paljon. Testauksessa tekoäly pystyy myös lukemaan asiakirjoja ja tulkitsemaan mitä niissä lukee – ei tarvita enää ihmissilmiä asiakirjojen lukemiseen. Ensimmäinen askel on kuitenkin haastava – uskallammeko luottaa tekoälyyn? Tekoälyn tekemä virhe saattaa olla asiakkaalle hyvin kohtalokas/kriittinen – kyse voi olla jopa elämästä.

Petri Niemenmaa
Testausasiantuntija
Kansaneläkelaitos

Uskon tekoälyn tuovan testaajien käyttöön yhden työkaluluokan, jonka avulla työtä voidaan tehostaa. On kuitenkin tärkeä pitää huoli, että tekoäly on työkalu, joka auttaa työtä, eikä anna sen määritellä liikaa tekemistä. Lisäksi näkisin kriittisen ajattelun merkityksen kasvavan, on syytä suhtautua kriittisesti esim. tekoälyn antamiin testitapauksiin ja kerätä sieltä käyttöön ne parhaat.

Nina Perta
Senior QA Lead
VALA Group

Testaajien arvostus ja testauksen tarve voi tulevaisuudessa lisääntyä, jos tekoäly tekee ”kenestä vaan ohjelmistokehittäjän”, koska ohjelmistojen laatu voi silloin heikentyä. Myös ohjelmistovikojen luonne voi muuttua: AI voi tuottaa erityylisiä, jopa vaikeammin havaittavia vikoja mitä nykyisin. Silloin testauksen tulee fokusoitua yhä enemmän AI:lle tyypillisten vikojen etsimiseen (vaikkapa AI:n avulla). Jos tekoäly tekee ”kenestä vaan testaajan”, niin silloin testaajien määrä voi vähentyä, koska testauksesta tulee yhä enemmän kaikkien tekemistä. Mutta silloinkin voi olla tarve tehokkaaseen syvätestaukseen erikoistuneisiin ihmisiin, jolloin testausosaamisen kehittäminen nousee yhä tärkeämmäksi.

Marko Rytkönen
QA Coach & Advisor
Hidden Trail, Marko Rytkönen Oy

Viisi vuotta sitten se muutti omaa testaustani, kun piti ymmärtää, että koneoppimiseen perustuvat järjestelmät ovat lopulta todennäköisyyksiin perustuvia algoritmeja ja niiden syötteiden ja tulosten muokkausta. Oli siis ajateltava järjestelmää osina eikä abstraktina kokonaisuutena. Kaksi vuotta sitten se muutti testaustani antamalla GitHub Copilotin osaksi omaa koodin kirjoittamistani, ja ohjasi näyttämään, mitä ajatteleva kehittäjä / testaaja sen kanssa tekee ja täydentää. Vuosi sitten se muutti testaustani tarjoilemalla ChatGPT:n tuottamaan tekstiä, jota testauksessa ei olisi aiemminkaan pitänyt tuottaa. Monesti tuotettu teksti sisältää ideoita ja oivalluksia, joita yhteisössä testausta tekeviltä vielä puuttuu – ulkoisesta mielikuvituksesta on apua. Ennen kaikkea hupia, hauskuutta ja erikoisia testaussessioita ja kokemuksia, ja voimattomuutta kun korjaaminen ei olekaan kuten ennen.

Maaret Pyhäjärvi
Tuotekehitystiimin vetäjä
Vaisala

Tekoälyn avulla voidaan nopeuttaa rutiinitehtäviä merkittävästi. Testisuunnitelmat, -tapaukset ja -automaatioskriptit pyörähtävät ruudulle silmänräpäyksessä. Tekoäly ei kuitenkaan tule koskaan korvaamaan testaajaa enkä usko että ”kone” pystyy oppimaan testaajan mindsettiä. Ongelmana on se, että tekoäly, kuten muutkin koneelliset ratkaisut, perustuu täydellisyyteen ja virheettömään toteutukseen. Inhimilliset virheet testauksen aikana sekä havainnointi ja kokeilu hetken mielijohteesta ovat usein se suola mistä testaajat tunnetaan ja miksi heitä ohjelmistokehittäjien parissa usein myös pelätään.

Marko Peltonen
Testauspäällikkö
Q-Factory

Vuo­den tes­taa­ja 2023 -ää­nes­tys

Äänestys nimetyistä ehdokkaista on avoinna 19.2.-10.3.2023. Jokaisella äänestäjällä on käytössään yksi ääni. Vuoden testaaja 2023 -julkistetaan keskiviikkona 13.3.2024 maksuttomassa webinaarissa ”Mitä testata, kun tekoäly on vallannut kaiken?” – tervetuloa mukaan!

Li­sää tes­taus­osaa­mis­ta­si kou­lu­tuk­sel­la

Asiasanat:

Ohjelmistotestaus Vuoden Testaaja Testaus