Organisaatioiden johdolla ja HR:llä merkittävä rooli tekoälyn käyttöönotossa

Published 10.6.2024
Reading time approx 2 min
Organisaatioiden johdolla ja HR:llä merkittävä rooli tekoälyn käyttöönotossa -blogin headerkuva

Kouluttajamme Jaana Saramies, henkilöstöanalytiikan sanansaattaja, perehtyi Tekoälyn hyödyntäminen omassa työssä 2024 -kyselytutkimuksemme tuloksiin. Kyselyyn vastasi vastasi 485 työelämän ammattilaista eri puolilta Suomea.

”Tulokset näyttävät olevan hyvin linjassa erimerkiksi viime syksynä tekoälyn käyttöä kartoittaneiden suomalaistentutkimusten kanssa. Tulokset eivät siis yllätä vaan sen sijaan tuntuvat vahvistavan sitä, että vaikka tekoäly kehittyy hurjaa vauhtia, ihmiset ja suomalaiset organisaatiot omaksuvat sitä käyttöönsä vielä varsin maltillisesti. Tämähän on ollut jo pitkään tunnettu: teknologia kehittyy nopeammin kuin me ihmiset muutamme käyttäytymistämme.”

”Olemme vielä kaukana paljon kohistusta tekoälyn tuottavuusloikasta, kun tuloksien mukaan yli puolet vastanneista joko käyttää tekoälyä harvemmin kuin viikoittain tai ei käytä sitä koskaan ja reilu 60 % kokee, että tekoälyn vaikutus työhön on ollut joko vähäinen tai olematon.”

Johdon ja HR:n rooli tekoälyn käytön edistäjinä

”Jotta organisaatiot voisivat todella edistää tuottavuuden kasvua tekoälyn avulla, tekoälyn käyttöä ei tulisi jättää pelkästään ihmisten itsensä varaan. Organisaatioiden on otettava aktiivisempi rooli sekä tekoälyn käytön ohjeistamisessa että tekoälyosaamisen ja -ymmärryksen kasvattamisessa.
On myös tärkeää lähteä rohkeasti kokeilemaan erilaisia ratkaisuja ja punnita, missä tehtävissä tekoäly todella tuottaa parhaiten lisäarvoa. Geneeriset generatiivisen tekoälyn ratkaisut kuten ChatGPT ovat hyvä lähtökohta ymmärryksen kehittymiselle, mutta ne tuskin tulevat olemaan se työkalu, joka räjäyttää tuottavuuspotin. Tämän vuoksi johdon sekä HR:n on otettava aktiivisempi rooli tekoälyn käyttöönotossa.”

Tekoäly tehostaa toimintaa ja prosesseja

Jaana Saramies kertoo hyödyntävänsä omassa työssään tekoälyä päivittäin.

”Yksinyrittäjänä tekoäly vauhdittaa tällä hetkellä erityisesti sisällöntuotantoa ja ideointia, mutta jo pk-yrityksissä on valtavasti enemmän potentiaalia tehostaa toimintaa ja prosesseja tekoälyn avulla.”

”Kyselytutkimuksen vastauksistakin huomaa, että tekoälyn vaikutus työssä koetaan keskimäärin sitä suuremmaksi, mitä aktiivisemmin tai säännöllisemmin henkilö sitä käyttää. Tämän vuoksi työntekijöitä kannattaa kannustaa kokeilemaan tekoälyä; kokeilujen avulla tekoälyn mahdollistamat hyödyt, oivallukset ja lopulta tuottavuus edesauttavat niin työntekijää kuin koko organisaatiotakin.”

Tutustu Tieturin tekoälykoulutuksiin

About author:

Jaana Saramies
Henkilöstöanalytiikan sanansaattaja ja HR-tiedolla johtamisen kehittäjä

Jaana Saramies on henkilöstöanalytiikan ja HR-tiedolla johtamisen edelläkävijä Suomessa. Hän on kirjoittanut Maria Törnroosin kanssa ensimmäisen suomalaisen tietokirjan henkilöstöanalytiikasta ja työskennellyt Suomen suurimpien työnantajien palveluksessa HR-tiedolla johtamisen ja henkilöstöanalytiikan projektipäällikkönä sekä HR-kehityspäällikkönä ja HR-data-analyytikkona.

Tags

Tekoäly Esimies Johtaminen HR