Project Championista uutta osaamista ja näkökulmaa työhön

Published 7.6.2022
Reading time approx 2 min

Suositun projektijohtamisen koulutusohjelmamme, Project Champion 2.0:n kevään toteutuksen viimeinen jakso päättyi kesäkuussa. Kurssilla on mukana viime vuonna Vuoden testaaja 2020 -tunnustuspalkinnon saanut Aija Lindman.

Keskustelimme Aijan kanssa hänen kokemuksistaan Project Champion -koulutuksesta.

Aija sai Vuoden testaaja 2020 -äänestyksessä kehuja halustaan oppia ja kehittyä jatkuvasti. Hän on testauspäällikkö, joten viime aikoina koulutukset ovat enimmäkseen olleet testauskursseja. Testaustyötä tehdään osana projekteja, joten Aija on pitkän uransa aikana osallistunut aiemmin myös projektikoulutuksiin.

Mielenkiintoinen sisältö hyvin paketoituna

”Olen päivittäin mukana projektityössä, joten halusin päivittää projektiosaamistani ja saada uutta näkökulmaa omaan työhöni. Omaan työhön on hyvä olla laajempi näkymä ja uskoin koulutuksen antavan myös sitä”, kertoo Aija. ”Valitsin Project Champion -koulutuksen sen mielenkiintoisen sisällön vuoksi. Lisäksi kuuden päivän koulutus toteutetaan kahden päivän jaksoissa, mikä on mielestäni toimivaa sekä oppimisen kannalta että koulutuksen yhdistämisessä työntekoon.”

Project Championin jaksoissa keskitytään ketteriin menetelmiin projektinjohtamisessa, projektien yhteensovittamiseen muun organisaation toiminnan kanssa sekä asiantuntijatyön, tiimien ja muutoksen johtamiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille parhaat mahdolliset tiedot ja taidot projektien liiketoimintahyötyjen kasvattamiseen hyvän johtajuuden avulla sekä lisätä tehokkuutta projektityössä.

Verkostoitumista ja kokemuksia eri toimialoilta

”Ensimmäisessä jaksossa keskityimme projektien yleisiin asioihin; projektikulttuuriin ja organisointiin. Vaikka asiat olivat jo minulle tuttuja, niitä oli hyvä kerrata ja erityisesti peilata omaan työhön,” Aija pohtii. ”Sain vahvistusta siihen, että tietyt asiat on tehty juuri niin kuin kuuluu. Samalla sain hyviä kehitysideoita jatkoa varten.”

Aija on nauttinut erityisesti siitä, että koulutuksen osallistujat ovat monilta eri aloilta. Kunkin koulutuspäivän aihealueesta on siten kuultu myös osallistujia.

”Koulutuksessa on koko ajan kannustettu osallistujia jakamaan omia kokemuksiaan. Se on erityisen rikastuttavaa, varsinkin kun me olemme eri toimialoilta”, Aija mainitsee. ”On erityisen antoisaa, että osallistujia on muualtakin kuin tietotekniikan alalta.”

Yksilö- ja ryhmätehtävät ovat rytmittäneet oppimista Aijan mielestä mainiosti. Niiden avulla on päästy myös hyvin soveltamaan teoriaa käytäntöön.

Erittäin hyvä kokemus

”Koulutuspäivinä on ollut useampi ammattitaitoinen luennoitsija, selkeästi omien alojensa asiantuntijoita”, Aija kertoo. ”Erityisesti pidän sessioiden hyvästä rytmityksestä, joka on pitänyt virkeänä oppimaan koko päivän. Hienoa on myös, että korona- ja Teams-palaveri-vuosien jälkeen koko koulutusohjelma pystyttiin pitämään paikan päällä Tieturin Töölönlahden kampuksella.”

Erityisen tyytyväinen Aija oli projektiviestinnän koulutukseen sekä varsinkin 360-yhteistyökäyttäytymisen arviointiin ja purkuun.

Si­nua saat­tai­si kiin­nos­taa

Tags

Projektijohtaminen Projektinhallintakoulutus