FrontpageAgile trainingsToiminnan kehittäminen retroilla

Toiminnan kehittäminen retroilla

Paranna taitojasi retrospektiivien fasilitoijana, oli kyseessä sitten projektin, yksittäisen tiimin tai tiimien tiimin toiminnan reflektointi tai päivittäistä arkea kehittävä tilaisuus. Koulutus sopii jo kokeneillekin retroilijoille, sillä keskitymme erityisesti retrojen vaikuttavuuteen ja sen lisäämiseen. Käymme käytännönläheisesti läpi monia työkaluja, joita tarvitset onnistuksesi erityyppisen toimintaa parantavien retrospektiivien vetämiseksi. Saat keinoja huomioida ja osallistuttaa erilaisia ihmisiä mukaan. Opit myös taitoja selvitäksesi tyypillisimmistä haasteista, joita organisaatioissa voi retroihin liittyen tulla vastaan. 

Retrospektiivit ovat erityisesti scrum-viitekehyksestä tuttu työkalu jatkuvalle parantamiselle ja reflektiolle siitä toimitaanko järkevällä tavalla vai olisiko löydettävissä asioita mitä parantaa. Toiminnan tarkastelua ja parantamista tehdään paljon myös projektitoiminnassa sekä organisaatioiden eri yksiköissä ja osastoilla johtoryhmän tasolle asti, vaikka tilaisuuden nimi ei olisikaan juuri retrospektiivi. Haasteena erilaisissa retroissa, erityisesti säännöllisellä rytmillä tapahtuvissa, on pitää yllä aidosti toimintaa parantavia energisiä tilaisuuksia. Valitettavan usein retroista tulee mekaanisesti läpivietyjä keskusteluhetkiä, joissa samat ongelmat toistuvat uudelleen ja uudelleen. Tai ympäröivää tilannetta ei tarkastella riittävästi ja parannusideat keksitään kiireessä, sillä ”on kiire päästä takaisin oikeisiin töihin.” Tämä koulutus tarjoaa keinoja välttää nämä ongelmat ja saada retroista oikeasti irti toimintaa parantava vaikutus.

Koulutus sopii hyvin jatkoksi mm. Fasilitoinnin perusteet, sekä Scrum Master I -kursseille kasvattamaan niillä saatua perusosaamista. 


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 day


Price

890 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii erityisesti projektipäälliköille, scrum mastereille, agile coacheille ja RTE:ille sekä kaikille toiminnan parantamisesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksesta on hyötyä esihenkilöille ja johtajille, jotka haluavat saada työntekijät reflektoimaan ja parantamaan päivittäistä arkeaan. 

Tavoite

Kurssilla harjaannutat taitojasi retrospektiivien fasilitoinnissa sekä erilaisten ihmisten osallistuttamisessa. Saat työkaluja yleisimpien haasteiden taklaamiseksi ja ymmärrät pysähtymisen ja reflektoinnin tärkeyden toiminnan kehittämisessä.

Esitiedot

Kaikki ovat tervetulleita koulutukseen aiemmasta osaamistaustasta riippumatta. Koulutuksen sisällön oppimista kuitenkin edesauttaa, jos sinulla on taustalla fasilitoinnin perusteet tai Scrum Master tai projektipäällikkö kurssi tai näitä vastaavat taidot.

Kurssin sisältö

Koulutuksessa alkupisteenä toimii reflektoinnin ja pysähtymisen tarpeen ymmärtäminen. Tämän jälkeen kirkastamme millainen retro tuo hyötyjä eri tilanteisiin. Näiden pohjalta harjoittelemme konkreettisia työkaluja tehokkaan retron läpivienniksi sekä miten voit huomioida erilaiset ihmiset, tiimirakenteet ja työskentelymallit. Saat myös taitoja yleisimpien haasteiden taklaamiseksi, jotta sovitut parannukset päätyisivät käytäntöön.

Miksi pidämme retroja?

 • Pysähtymisen ja reflektoinnin tärkeys
 • Rohkeus kokeilla parannusten mahdollistajana
 • Erilaiset retrot eri tarpeisiin

Mahdollista onnistunut tilaisuus

 • Hyvän retrospektiivin tunnusmerkit
 • Työkaluja rakenteen suunnitteluun
 • Erilaisten ihmisten huomiointi

Hajautetut tiimit ja hybridityö

 • Asynkroniset retrot
 • Työkalut mahdollistajana
 • Haasteet etä- ja hybriditilaisuuksissa

Yleisimpien haasteiden taklaus

 • Aktiivista yhteistyötä vapauttavilla rakenteilla
 • Yhteistyö muun organisaation kanssa
 • Parannusten vienti käytäntöön

Oman retrospektiivin suunnittelu

 • Retrospektiivin suunnittelu
 • Retron simulointi
 • Taitojen ja menetelmien reflektointi

Materiaali

Kurssin materiaali on englanniksi.

You might be interested in these courses: