EtusivuHae koulutuksiaCertified ScrumMaster (CSM)

Certified ScrumMaster (CSM)

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Certified ScrumMaster koulutus on 2-päiväinen työpaja, joka esittelee ketteryyden (agile) käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja ScrumMastereita (CSM).

Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Scrumissa kehitystiimi toimittaa laadukasta ja tuotantokelpoista toiminnallisuutta jokaisen Sprintin loppuun mennessä luoden ketteryyden, joka tarvitaan, jotta nopeasti muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata. 

Scrum-viitekehys haastaa käyttäjänsä koko ajan fokusoitumaan jatkuvaan parantamiseen ja sen sprintit luovat pysyvyyden, joka tarvitaan tulosten aikaansaamiseen ympäristössä, jossa tarpeet muuttuvat koko ajan.

Nämä piirteet ovat johtaneet siihen, että Scrumista on tullut maailman suosituin ketterän ohjelmistotuotannon viitekehys - ja että sen käyttöä jatkuvasti laajennetaan yhä uusille aloille.

Katso esittelyvideo CSM-työpajasta.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Remote
Classroom

Kesto
2 päivää

Hinta
1550 €

Sertifiointi
Kyllä

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat ScrumMasteriksi tai jotka ovat Scrum-tiimien jäseniä. Koulutus tarjoaa tietoa Scrumista päälliköille, testaajille, ohjelmistokehittäjille, projektipäälliköille ja tiimien vetäjille - sekä kaikille muille Scrumista kiinnostuneille.

Tavoite

Certified ScrumMaster -koulutuksen jälkeen osaat Scrum-viitekehyksen niin, että voit ohjata sen käyttöä käytännön työssä. Kurssilla opit tuntemaan Scrum & Agile ajattelun ja käytännöt niin, että voit aloittaa työn ScrumMasterina.

Esitiedot

Scrumin perusteiden hallinta on esitietovaatimus. Tutustu siis ennen kurssia Scrum Guideen sekä siihen pohjautuvaan 14 lyhyestä videoesittelystä koostuvaan eLearning pakettiin. Olet voinut saavuttaa tarvittavan perusteiden hallinnan myös työkokemuksella.

Certified Scrum Master -kurssille tulijalle tarjoamme scrum perusteiden oppimiseen mahdollisuutta osallistua huomattavasti alennetulla hinnalla Scrum perusteet -kurssillemme (350 eur vs. normaalihinta 850 eur) - hyödyntääksesi edun mainitse "CSM osallistuminen" ilmoittautumisen lisätietokentässä.

Certified ScrumMaster -kurssin sisältö

Lean, Ketteryys ja Scrum

Arvot ja periaatteet

 • Ketteryyden julistus

Scrum teoria

 • Scrum viitekehys
 • Empiirinen prosessin ohjaus
 • Scrumin arvot
 • Kehittyvä tuotesuunnittelu vs. perinteinen kiinteä suunnittelu

Scrum tapahtumat ja tuotokset

 • Aikalaatikot
 • Tarkastelu, sopeuttaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen Scrum tapahtumissa

Sprintti ja tuoteversio

 • Sprintin keskeyttäminen ja sen vaihtoehdot
 • Miksi Sprintin rajaus ja kesto eivät muutu?
 • Julkaisukelpoinen tuoteversio
 • Miksi tämä on tärkeää?
 • Miksi tuoteversioiden pitää olla valmiita?

Scrum tiimi

 • Scrum tiimin roolit
 • Kuinka roolit vuorovaikuttavat Sprintissä?
 • Jaettujen roolien haitat

Tuoteomistaja Scrumin mukaan

 • Tuoteomistajan valtuudet ja vastuut
 • Miksi tuoteomistaja on yksi henkilö, ei komitea?
 • Miten tuoteomistaja säilyttää auktoriteetin tuotteeseen?
 • Yhteistoiminta kehitystiimin and sidosryhmien kanssa

Scrum kehitystiimi

 • Valtuudet ja vastuut
 • Piirteet
 • Koko
 • Miksi vain tuoteomistaja voi tarjota työtä kehitystiimille

Scrummaster

 • Valtuudet ja vastuut
 • Miksi scrummasterilla ei ole käskyvaltaa ja hän johtaa vaikutusvallan avulla?

Valmiin määritelmä (DoD)

 • Miksi useilla saman tuotteen parissa työskentelevillä tiimeillä tulee olla jaettu ja yhdenmukainen valmiin määritelmä?
 • Miksi valmiin määritelmä kehittyy ajan myötä?
 • Paikat Scrumissa, missä Scrum-tiimi saattaa huomata valmiin määritelmän heikkoudet
 • Vahvan valmiin määritelmän merkitys
 • Heikkoon valmiin määritelmään liittyvät riskit
 • Fasilitointi valmiin määritelmän luonnissa

Tuotteen kehitysjono Scrumissa

 • Scrum roolien vastuu
 • Tuotteen kehitysjonon olennaiset piirteet
 • Tuotteen kehitysjonon kohdat

Tuotteen kehitysjonon työstö

 • Miksi kehitystiimi käyttää tähän enintään 10% kapasiteetistaan
 • Seuraukset, kun Scrum-tiimi ohittaa yhden tai useampia työstöön liittyviä asioita

Sprintin suunnittelu

 • Osallistujat, syötteet ja tulokset
 • Scrum roolien vastuut
 • Aktiviteetit keskusteltaessa “mitä” ja “miten” kysymyksistä
 • Sprintin tavoite
 • Seuraukset, kun Scrum-tiimi ohittaa yhden tai useampia suunnitteluun liittyviä asioita

Sprintin kehitysjono

 • Sprintin kehitysjonon olennaiset ominaisuudet
 • Miten sprintin kehitysjonoa voi muuttaa?

Päiväpalaveri (Daily Scrum)

 • Miten päiväpalaveri poikkeaa perinteisestä tilannepalaverista?
 • Miksi päiväpalaveriin liittyy erilaisia rajoittavia sääntöjä?
 • Kehitystiimin vastuut
 • Tuoteomistajan ja Scrummasterin mahdollinen osuus
 • Päiväpalaverin esityslistaan kuuluvat kysymykset
 • Miksi kehitystiimin vastaukset liittyvät Sprintin tavoitteeseen?
 • Seuraukset, kun Scrum-tiimi ohittaa yhden tai useampia päiväpalaveriin liittyviä asioita

Sprintin katselmus

 • Scrum roolien vastuut
 • Sidosryhmien vastuut
 • Katselmuksen aktiviteetit
 • Mitä sprintin katselmuksessa ei tapahdu?
 • Sprintin katselmuksen tulokset
 • Seuraukset, kun Scrum-tiimi ohittaa yhden tai useampia katselmukseen liittyviä asioita

Sprintin retrospektiivi

 • Scrum roolien vastuut
 • Seuraukset, kun Scrum-tiimi ohittaa yhden tai useampia retrospektiiviin liittyviä asioita

Ketterä johtajuus

 • Palvelevan johtajuuden ja autoritäärisen ylhäältä alas johtamisen erot
 • Scrummaster palvelevana johtajana
 • Scrum-tiimin ja organisaation palvelevan johtajuuden skenaarioita
 • Skenaario, joka paransi Scrum-tiimiä

Ketterä valmentaja

 • Fasilitointi, opettaminen, mentorointi ja valmentaminen
 • Itseorganisoituvan tiimin kohtaamat haasteet
 • Lähestymistavat haasteiden ratkaisemiseksi

Palvelut kehitystiimille

 • Teknisten käytäntöjen arvo
 • Tekninen velka ja sen vaikutus
 • Yleiset tekniset käytännöt
 • Miten tekniset käytännöt vaikuttavat kykyyn toimittaa tuotantokelpoisia tuoteversioita?

Palvelut tuoteomistajalle

Tuoteomistajan valmentaminen

 • Tuoteomistajan vuorovaikutustekniikat
 • Kehitystiimin liiallinen aikapaine

Agile Fasilitointi

 • Scrummasterin fasilitointitavat
 • Ryhmäpäätöksenteon fasilitoinnin tekniikat
 • Milloin scrummasterin ei tule toimia fasilitaattorina?
 • Selkeän kommunikaation esteet
 • Perussäännöt

Palvelut organisaatiolle

Esteiden poistaminen

 • Miten scrummaster auttaa Scrum-tiimiä vastaamaan esteisiin?
 • Yleisiä organisatorisia esteitä tiimin vastuualueen ulkopuolella

Organisaation valmentaminen

 • Scrum käyttöönotosta seuraavat merkittävät organisaation suunnittelun muutokset
 • Miksi Scrumissa ei ole perinteistä projektipäällikköä?
 • Mitä tapahtuu perinteisen projektipäällikön tehtäville?
 • Muutokset Scrum työpaikalla
 • Menestystä edistävät sidosryhmien käyttäytymismallit
 • Menestystä haittaavat sidosryhmien käyttäytymismallit
 • Organisatoriset hyödyt, jotka menetetään, jos Scrumia ei oteta kokonaisuudessaan käyttöön

Extra (Scrum Alliancen CSM osaamismäärittelyn lisäksi):

Yritystasoinen Scrum ja isot projektit

 • Skaalattu monen tiimin Scrum
 • Scrum maantieteellisesti hajautetuissa tiimeissä
 • Sopimukset, alihankinta
 • Työskentely perinteisten organisaatioiden kanssa

Sertifikaatti

Kurssiin sisältyy englanninkielinen online-testi, joka suoritetaan Scrum Allianssin sivustolla koulutuksen jälkeen. Kurssin ja testin suorittaneet osallistujat listataan sertifioituna ScrumMasterina Scrum Allianssin www-sivustolla ja he saavat Scrum Allianssin jäsenyyden kahdeksi vuodeksi.

Sertifioitumisen suorittaminen edellyttää kahden kokonaisen päivän aktiivista läsnäoloa kurssilla.

Scrum master koulutuspaketti

Jos olet kokenut Scrum Master ilman sertifiointia, voit ostaa samanaikaisesti sekä Certified ScrumMaster että Advanced Certified ScrumMaster -koulutukset alennetulla yhteishinnalla 2635 eur + alv (normaalisti 3100 eur + alv). Saadaksesi edun mainitse "ScrumMaster combined" ilmoittautumislomakkeen lisätietokentässä.

 

Aikataulu

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja loppuvat noin klo 16-16.30. Aamupala on tarjolla klo 8.15-9.00.

Kokemuksia

 • Olisi pitänyt käydä aikaisemmin 🙂 Täyttä tavaraa.
 • Hyvä koulutus! Paljon hyviä simullaatioita. Hyvä balanssi teorian ja harjoitusten kanssa.
 • Vakuuttavan kokemuksen omaava kouluttaja!
 • Erinomainen sisältö, ryhmätehtävät hyödyllisiä.
 • Kouluttaja oli asiantunteva ja selitti asiat hyvin, osasi vastata hyvin kysymyksiin.
 • Luppoaikaa ei ollut ja kurssi oli varsin hyvä.
 • Erittäin mukava vetäjä ja hyvä sisältö, kiitos.
 • Kattava, erittäin hyvin ja selkeästi selitetty.
 • Kiva, kun on asiantunteva ja pätevä kouluttaja.
 • Kiitos – innostava ja asiantuntemusta lisäävä koulutus. Erinomainen opetus.
 • Hyvä, intensiivinen koulutus.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: