EtusivuIT-arkkitehtuurikoulutuksetKokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintamalli käytännönläheisesti

Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintamalli käytännönläheisesti

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät mitkä ovat tietohallintamallin keskeiset tavoitteet ja miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan sen rakentamisessa. Kurssilla käytetään JHS 179 -viitekehystä kuvausten tukena ja hyödynnetään sen tarjoamia välineitä sekä ArchiMate-kuvauskieltä tiedonhallintalain edellyttämien asioiden kuvaamisessa.    

Tiedonhallintalaki, laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 days


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Tämä koulutus sopii henkilöille, jotka tekevät kokonaisarkkitehtuurityötä ja osallistuvat tiedonhallintamallin luomiseen. Kurssin kohderyhmää ovat mm. julkishallinnon työntekijät, asiantuntijat, toiminnan kehittäjät ja tietohallinnon työntekijät sekä kokonaisarkkitehtuurityötä avustavat IT-toimittajien arkkitehdit, määrittelijät ja projektipäälliköt.

Esitiedot

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Kokonaisarkkitehtuurin perusperiaatteiden osaaminen sekä ArchiMate, BPMN ja UML -kuvauskielien ymmärrys helpottavat omaksumista. Kurssilla käydään kuitenkin näitä tarvittavilta osin läpi.

Sisältö kokonaisarkkitehtuurikoulutuksessa

Tiedonhallintalain vaatimukset

 • Mitä lailla halutaan saavuttaa?
 • Lain pääkohdat ja vaatimukset sekä aikataulu
 • Tiedonhallintayksikön tehtävät

Tiedonhallintamallin laatiminen

 • Tiedonhallintamallin keskeiset osat ja tehtävät
 • Tietoaineistot ja tietoturva 

Organisaation kokonaisarkkitehtuurilähtöinen toiminnan kehittäminen

 • Strategian konkretisointi käytännön tekemiseksi 
 • Arkkitehtuurin eri tasot
 • Kyvykkyydet kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tukena
 • Arkkitehtuuriperiaatteet ja hallintamalli 

Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi käytännössä

 • Nykytilan, tavoitetilan ja puutteiden kuvaaminen ja tunnistaminen 
 • Suunnitteluprosessi: suunnittelun valmistelu, nykytilan analysointi, tavoitetilan suunnittelu, toimeenpanon suunnittelu
 • Vinkkejä työskentelyyn
 • Ketterä kokonaisarkkitehtuuri (Agile EA) 

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen

 • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustavat ja-välineet
 • ArchiMate -mallinnuskielen keskeiset elementit

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen

 • Toiminnan arkkitehtuurin keskeiset elementit 
 • Mitä ovat palvelut sekä tehtävät ja miten ne kuvataan?
 • Prosessien ja arvoketjujen kuvaaminen (BPMN)
 • Organisaation ja sidosryhmien kuvaaminen

Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen

 • Tietoarkkitehtuurin osa-alueet 
 • Päätietoryhmien ja käsitemallin kuvaaminen  
 • Tietovarannot, tietoaineistot, tietovirrat ja tiedon elinkaaren kuvaaminen 
 • Prosessien ja tiedon välisen riippuvuuksien kuvaaminen
 • Tiedon omistajuuden periaatteet

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaaminen

 • Tietojärjestelmäpalvelut ja -kartta (ArchiMate)
 • Tietojärjestelmien välisen vuorovaikutuksen ja rajapintojen kuvaaminen
 • Tietojärjestelmien, -varantojen ja prosessien yhteyksien kuvaaminen

Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu

 • Teknologia-arkkitehtuurin keskeiset osa-alueet
 • Teknologiapalvelujen ja periaatteiden kuvaus (ArchiMate)

Tietoturvajärjestelyjen kuvaaminen

 • Näkökulmia tietoturvaan
 • VAHTI 100 soveltamis- ja arviointikehikko
 • Tietoturvajärjestelyiden dokumentoiminen

Kokemuksia

 • Erittäin hyvä kouluttaja, joka käytännön esimerkkejä hyödyntäen pystyi konkretisoimaan välillä hyvinkin abstrakteja asioita. Koulutus herätti paljon ajatuksia oman työni ja organisaatiomme käytäntöjen kehittämiseksi.
 • Koulutus oli todella mielenkiintoinen sekä hyvä ja kouluttaja oli rautainen ammattilainen!
 • Selkeästi jäsennetty koulutus loi perustan kokonaisarkkitehtuurityön tekemiselle.
 • Rento, mutta asiallinen ja hyvin tiivistetty koulutus. Oikeita asioita korostettiin sopivasti.
 • Kouluttaja osasi kertoa hyvin konkreettisia esimerkkejä KA-työstä.
 • Käytännönläheinen ote, kuten kurssin otsikko edellytti.
 • Erittäin hyviä käytännön esimerkkejä!
 • Kouluttaja osasi hyvin esimerkkien avulla nitoa asiaa yhteen ja havainnollistaa muutostarvetta ja kokonaisarkkitehdin hyötyjä.
 • Käytännön tasolle vietyä koulutusta ja hyviä käytännön esimerkkejä.
 • Erinomainen ja nimensä mukaisesti käytännönläheinen koulutus. Runsaat esimerkkitapaukset toivat asian vielä käytännönläheisemmäksi.
 • Hyvä kokonaispaketti KA:sta ymmärrettävässä muodossa
 • Suoraan kentältä tuleva tieto ja näkemys on tällaisten kurssien todellinen suola.
 • Hyviä käytännön oppeja.
 • Välittäkää kiitokset kouluttajalle. Hän eteni sopivalla tahdilla asioissa eteenpäin. Kertasi hienosti asioita ja esitti käytännön esimerkkejä, mikä oli hyvä ja selvensi asioita.
 • Oikein selkeä ja hyvin jäsennelty koulutus
 • Kouluttaja osasi esittää käytännönläheisesti teorian
 • Tähän koulutukseen pitäisi osallistua kaikki tietohallinnon ammattihenkilöt (sekä toiminnan johto)
 • Tämä kurssi olisi pitänyt käydä jo aiemmin!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: