EtusivuHae koulutuksiaKokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksessa käyt läpi miten työskentelet kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti -koulutuksen jälkeen ymmärrät, miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan ja tunnet työtä ohjaavan suosituksen JHS 179 sisällön. Osaat tuottaa keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin luomiseen liittyviä kuvauksia ja tiedät, miten kokonaisarkkitehtuuria kannattaa tehdä.

Kokonaisarkkitehtuurin laatiminen ja käyttöönotto tehostaa toimintaa ja alentaa ICT-hankkeiden investointikustannuksia. Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Laki velvoittaa laajalti julkisen hallinnon toimijoita kuten sairaanhoitopiirejä, yliopistoja ja joitakin julkisia hallintotehtäviä hoitavia yksityisiä toimijoita. Lain mukaan organisaatiot on velvoitettu laatimaan ja ylläpitämään tiedonhallintamallia. Tätä edeltävä samaa asiaa käsittelevä tietohallintolaki oli tullut voimaan 2011 ja jo sitä ennen on julkaistu julkishallinnon suositus kokonaisarkkitehtuurin laatimisesta (JHS 179).


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
2 päivää

Hinta
1550 €

Kohderyhmä

Tämä kokonaisarkkitehtuurikurssi sopii henkilöille, jotka osallistuvat kokonaisarkkitehtuurityöhön ja sen osakokonaisuuksiin: julkishallinnon työntekijät, asiantuntijat, toiminnan kehittäjät ja tietohallinnon työntekijät sekä kokonaisarkkitehtuurityötä avustavat IT-toimittajien arkkitehdit, määrittelijät ja projektipäälliköt.

Esitiedot

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Yritysarkkitehtuurin ja TOGAF:n osaaminen sekä UML- ja ArchiMate-kuvauskielien hallinta helpottaa omaksumista. Kurssilla käydään kuitenkin näitä tarvittavilta osin läpi.

Sisältö kokonaisarkkitehtuurikoulutuksessa

Uuden Tietohallintalain vaatimukset

 • Mitä lailla halutaan saavuttaa?
 • Lain pääkohdat ja vaatimukset
 • Tiedonhallintamallin laatiminen

Miksi kokonaisarkkitehtuuria?

 • Organisaation kokonaisarkkitehtuurilähtöinen toiminnan kehittäminen
 • Julkishallinnon suositus JHS179
 • Miten arkkitehtuurikehys TOGAF® liittyy tähän?
 • Arkkitehtuurin eri tasot

Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi käytännössä

 • Suunnitteluprosessi: suunnittelun valmistelu, nykytilan analysointi, tavoitetilan suunnittelu, toimeenpanon suunnittelu
 • Vinkkejä työskentelyyn

Arkkitehtuurin kuvaaminen

 • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustapoja
 • ArchiMate -mallinnuskielen pääelementit

Arkkitehtuurikuvausten tuottaminen

 • Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset
 • Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelu

 • Organisaation ja sidosryhmien kuvaaminen
 • Mitä ovat palvelut ja miten ne kuvataan?
 • Prosessien kuvaaminen BPMN-kuvauskielellä (JHS 152): prosessikartta, toimintamalli, prosessikaaviot, sanalliset kuvaukset

Tietoarkkitehtuurin suunnittelu

 • Käsitemallin kuvaaminen yksinkertaisella UML-luokkakaaviolla
 • Sanaston kuvaaminen
 • Päätietoryhmien ja tietovirtojen kuvaaminen
 • Tietovarantojen kuvaaminen ArchiMate-kaaviolla

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu

 • Loogisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin jäsennys ArchiMate-kaaviolla
 • Tietojärjestelmäpalvelujen kuvaaminen
 • Tietojärjestelmäsalkku ja -kartta

Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu

 • Teknologiapalvelujen kuvaus
 • Komponentti- ja integraatiokuvaukset
 • Fyysisten tietovarantojen kuvaus
 • Sijoituskaavio

Aikataulu

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja loppuvat noin klo 16-16.30. Aamupala on tarjolla klo 8.15-9.00.

Kokemuksia

 • Rento, mutta asiallinen ja hyvin tiivistetty koulutus.
 • Kouluttaja osasi kertoa hyvin konkreettisia esimerkkejä KA-työstä.
 • Oikeita asioita korostettiin sopivasti.
 • Käytännönläheinen ote, kuten kurssin otsikko edellytti.
 • Erittäin hyviä käytännön esimerkkejä!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: