EtusivuMicrosoft SQLSQL Advanced

SQL Advanced

Koulutuksessa pääset sukeltamaan syvemmälle SQL-kielen hyödyntämiseen tietokantojen hallinnassa. Opit mm. hyödyntämään edistyneempiä ehtoja ja funktioita, sekä saat tehokkaita työkaluja datan laadun parantamiseen.

Koulutus on jatkokurssi SQL-perusteet -koulutukselle.

Nosta datankäsittelytaitosi seuraavalle tasolle SQL:llä.

SQL Advanced -koulutuksessa käsitellään SQL-kieltä ja sen hyödyntämistä tietojenkäsittelyssä. Koulutuksessa harjoitellaan tietojen käsittelyä, muokkaamista ja hyödyntämistä pilvipohjaisen tietokannan avulla. Opit SQL:n monimutkaisia liitoksia, ikkunafunktioiden ja CTE-rakenteen käyttöä, ja suorituskykyoptimointia ja paljon muuta.

Koulutuksen harjoitukset on tehty oikeiden liiketoimintatapausten pohjalta, ja niistä voi saada omaan työhönsä hyviä toimintatapoja ja esimerkkejä.


Paikka

Espoo


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tietokantojen käyttäjille, joilla on jo jonkin verran tietoa SQL-kyselykielestä ja jotka haluavat syventää osaamistaan.

Suosittelemme, että koulutukseen osallistuja hallitsee SQL-kielen perusrakenteen, yleisimmät funktiot, yksinkertaiset liitokset, ryhmittelyt sekä näkymät ja taulujen ylläpidon. SQL-perusteet -kurssi antaa hyvän perustan, mutta omat aiemmat tiedot ja taidot ovat myös hyvä pohja koulutukseen osallistumiselle.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyäsi:

 • Ymmärrät paremmin tietokantojen rakenteita.
 • Tehostat tietojen käsittelyä ja SQL:n kirjoitustaitoja.
 • Osaat tehdä tehokkaita SQL-kyselyitä.
 • Löydät uusia näkökulmia ja tapoja datan laadun haasteiden ratkaisemiseksi.

SQL Advanced -kurssin sisältö

1. Päivä

SQL peruskyselyiden kertaus ja kehittyneiden aiheiden esittely

 • SQL-lauseiden rakenne 
 • Tietojen yhdistely
 • Tietotyypit 

Monimutkaiset JOIN-lauseet

 • Erilaiset JOIN-tyypit ja joukko-oppi 
 • NULL-arvojen käsittely 
 • JOIN-lause alikyselyissä ja ryhmittelyssä  

CASE WHEN – lauseet ja ehdot

 • CASE WHEN syntaksi ja käyttötapaukset 
 • COALESCE-funktio 
 • CASE WHEN yhdessä JOIN -lauseen kanssa 

Ikkunafunktioiden hyödyntäminen

 • Ikkunafunktioiden perusteet
 • Erilaiset ikkunafunktiot (ROW_NUMBER, RANK, LAG, LEAD) 
 • Ikkunafunktioiden parhaat käytännöt ja muiden funktioiden käyttö 

Yhteenveto päivästä

2. Päivä

Kuinka hyödyntää CTE (Common table expression) -rakennetta kyselyissä?

 • CTE perusteet 
 • CTE-lauseiden käyttö 
 • Alikysely vai CTE? 

Kuinka hyödyntää REGEX (Regular expression)-funktioita?

 • REGEX-lauseiden perusteet 
 • REGEX lauseiden käyttäminen 
 • REGEX-lauseet datan validoinnissa ja poiminnassa 

Kyselyiden optimointi

 • Kyselyiden suoritusjärjestys 
 • Indeksoinnin merkitys 
 • Kyselyiden optimoinnin parhaat käytännöt 

SQL koodin uudelleenkäyttö

 • Tallennettujen proseduurien (Stored procedures) perusteet 
 • Muuttujat ja parametrit 
 • Tallennettujen proseduurien käyttö 

Yhteenveto päivästä ja koulutuksesta

 

Kouluttaja

Roope Rantanen

Roope on kokenut tiedonhallinnan ammattilainen ja kouluttaja, joka on erikoistunut ongelmanratkaisuun, prosessien optimointiin ja datan mallintamiseen. Hän työskentelee Data Engineerinä Kesko Group:illa, keskittyen erityisesti tuotedatan hallintaan tietovaraston rakentamisen ja ylläpidon kautta. Hänellä on kokemusta myös BI-kehittämisestä ja datan visualisoinnista. Aiemmin Roope on työskennellyt konsulttina, kouluttajana ja analyytikkona, osallistuen muun muassa tietovarastojen kehitykseen ja raportointiin Power BI:n avulla.