Node.js – Palvelinpuolen JavaScript-ajonaikainen ympäristö

Opettele Node.js:n avulla rakentamaan tehokkaita, skaalautuvia ja nopeita web-sovelluksia, ja avaa ovet uusiin uramahdollisuuksiin innovatiivisessa teknologiaympäristössä.
Node.js koodia

Sovellukset voidaan jakaa karkeasti ottaen kolmeen eri osaan: frontendiin, backendiin ja tietokantoihin. Pääsääntöisesti frontend on kaikki sovelluksen osat, minkä kanssa käyttäjä voi vuorovaikuttaa tai nähdä, esimerkiksi painikkeet ja lomakkeet. Backend taas esimerkkinä hoitaa kaiken mitä sen jälkeen tapahtuu, kun käyttäjä painaa painiketta, joka lähettää lomakkeen. Lomakkeen käsittely ja sen tietojen tallentaminen tietokantaan. Backend-palvelimissa voidaan käyttää NodeJS:ää, Javaa, Pythonia ja monia muita ohjelmointikieliä sekä viitekehyksiä. Backend-tietokannoissa taas voidaan käyttää relaatiotietokantoja tai ei-relaatiotietokantoja.

Node.js on tehokas ja suosittu valinta backend-kehitykseen, koska se mahdollistaa JavaScriptin käytön palvelinpuolella. Sen tapahtumapohjainen, asynkroninen suoritusmalli tukee hyvin skaalautuvia ja suorituskykyisiä verkkosovelluksia. Node.js:n käyttö yhtenäistää kehitysprosessia, sillä samaa kieltä voidaan käyttää sekä palvelimella että asiakaspuolella, ja sen laaja moduulikirjasto nopeuttaa kehitystyötä. Vaikka Node.js ei sovellu parhaiten CPU-intensiivisiin tehtäviin, se on erinomainen valinta monenlaisiin web-sovelluksiin.

Mikä on Node.js?

 • Node.js on avoimen lähdekoodin palvelinympäristö.
 • Node.js on ilmainen
 • Node.js toimii eri alustoilla (Windows, Linux, Unix, Mac OS X jne.).
 • Node.js käyttää palvelimella JavaScriptiä.

Eli lyhyesti Node.js on Javascriptin viitekehys palvelinympäristössä koodaamiseen.

Millä kielellä Node.js on kirjoitettu?

Node.js on kirjoitettu C:llä, C++:lla ja JavaScriptillä. Wikipedia määrittelee Node.js:n seuraavasti: ”Googlen V8 JavaScript -moottorin, libuv-alustan abstraktiokerroksen ja ydinkirjaston, joka itsessään on kirjoitettu ensisijaisesti JavaScriptillä, pakettikokoelma”.

Suoritusohjelma käyttää sisäisesti Chromen V8:a, joka on JavaScriptin suoritusmoottori, ja se on myös kirjoitettu C++-kielellä. Tämä tuo Node.js:n repertuaariin lisää käyttömahdollisuuksia, kuten pääsyn järjestelmän sisäisiin toimintoihin (kuten verkkoon).

Node.js-arkkitehtuuri

Node.js käyttää ”Single Threaded Event Loop” -arkkitehtuuria useiden samanaikaisten käyttäjien käsittelyyn. Node.js:n prosessointimalli perustuu JavaScriptin tapahtumapohjaiseen malliin ja JavaScriptin callback-mekanismiin.

Alla on listattuna Node.js-arkkitehtuurin jokainen osa ja Node.js:n avulla kehitetyn verkkopalvelimen työnkulku.

Node.js-arkkitehtuurin osat:

Pyynnöt : Saapuvat pyynnöt voivat olla estäviä (monimutkaisia) tai ei-estäviä (yksinkertaisia) sen mukaan, mitä tehtäviä käyttäjä haluaa suorittaa verkkosovelluksessa.
Node.js-palvelin: Node.js-palvelin on palvelinpuolen alusta, joka ottaa vastaan käyttäjiltä tulevat pyynnöt, käsittelee ne ja palauttaa vastaukset vastaaville käyttäjille.
Tapahtumajono: Node.js-palvelimen tapahtumajono tallentaa saapuvat asiakaspyynnöt ja siirtää ne yksitellen tapahtumasilmukkaan.
Säiepooli: Säiepooli koostuu kaikista säikeistä, jotka ovat käytettävissä joidenkin asiakaspyyntöjen täyttämiseen mahdollisesti tarvittavien tehtävien suorittamiseen.
Tapahtumasilmukka: Tapahtumasilmukka vastaanottaa ja käsittelee pyyntöjä loputtomasti ja palauttaa vastaukset vastaaville asiakkaille.
Ulkoiset resurssit: Ulkoisia resursseja tarvitaan estyneiden asiakaspyyntöjen käsittelyyn. Nämä resurssit voivat olla laskentaan, tietojen tallentamiseen jne. tarkoitettuja resursseja.

Työnkulku Node.js:ssä

 1. Asiakas lähettää palvelimelle pyynnön. Pyyntö voi koskea tietojen poistamista, tietojen kyselyä, tietojen päivittämistä ja niin edelleen.
 2. Pyyntö vastaanotetaan tapahtumajonoon ja pidetään käsiteltävänä.
 3. Tapahtumat lähetetään tapahtumasilmukan kautta siinä järjestyksessä kuin ne on vastaanotettu. Lisäksi tarkistetaan, tarvitaanko tapahtumaan ulkoisia resursseja.
 4. Tapahtumasilmukka käsittelee pyynnön (tulo/lähtö) tulostiedustelun ja lähettää palautteen asiakkaalle.

Node.js:n ominaisuudet

Node.js on kasvanut nopeasti viime vuosina. Tämä on sen tarjoamien ominaisuuksien laajan luettelon ansiota:

 1. Node.js on melko helppo aloittaa. Se on aloittelevien web-kehittäjien valinta. Paljon opetusohjelmia ja suuri yhteisö – alkuun pääseminen on erittäin helppoa.
 2. Skaalautuva-Se tarjoaa sovelluksille valtavan skaalautuvuuden. Koska Node.js on yksisäikeinen, se pystyy käsittelemään valtavan määrän samanaikaisia yhteyksiä suurella läpäisykyvyllä.
 3. Nopeus – Lukkiutumaton säikeiden suoritus tekee Node.js:stä entistäkin nopeamman ja tehokkaamman.
 4. Paketit-Laaja joukko avoimen lähdekoodin Node.js-paketteja on saatavilla, jotka voivat helpottaa työtäsi. NPM-ekosysteemissä on nykyään yli miljoona pakettia.
 5. Vahva tausta-Node.js on kirjoitettu C- ja C++-kielellä, mikä tekee siitä nopean ja lisää ominaisuuksia, kuten verkkotuen.
 6. Monialustaisuus-Cross-platform-tuen ansiosta voit luoda SaaS-sivustoja, työpöytäsovelluksia ja jopa mobiilisovelluksia, kaikki Node.js:n avulla.
 7. Ylläpidettävyys-Node.js on helppo valinta kehittäjille, koska sekä frontendiä että backendiä voidaan hallita JavaScriptillä yhtenä kielenä.

Miksi yritysten kannattaa käyttää Nodea projekteissaan?

Node.js on avoimen lähdekoodin, poikkialustainen JavaScript-ajonaikainen ympäristö, joka mahdollistaa JavaScriptin suorittamisen palvelinpuolella. Sen käyttö yritysten sovelluskehityksessä tarjoaa useita liiketoiminnallisia etuja, jotka voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin. Tässä on keskeisiä syitä, miksi yritysten kannattaisi harkita Node.js:n käyttöä:

Nopea kehitys ja markkinoille pääsy

Node.js:n tapahtumavetoisen arkkitehtuurin ja JavaScriptin käytön ansiosta kehitystiimit voivat nopeuttaa kehitysprosesseja. Tämä mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden nopeamman lanseerauksen markkinoille, mikä on kriittistä nykypäivän nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä.

Kustannustehokkuus

Node.js mahdollistaa JavaScriptin käytön sekä palvelimella että asiakaspuolella, mikä voi vähentää kehityskustannuksia, koska yritykset voivat hyödyntää samaa kehitystiimiä koko sovelluksen elinkaaren ajan. Lisäksi Node.js:n tehokkuus voi vähentää tarvetta suurelle palvelinkapasiteetille, mikä alentaa infrastruktuurikustannuksia.

Skaalautuvuus

Node.js on suunniteltu skaalautuvaksi, mikä tukee yritysten kasvua. Sen tapahtumavetoinen malli ja asynkroninen koodin suoritus mahdollistavat suurten käyttäjämäärien ja suuren liikenteen käsittelyn tehokkaasti, mikä on tärkeää erityisesti suurille, kasvaville yrityksille ja suosituille verkkopalveluille.

Vahva suorituskyky

Node.js:n tapahtumapohjainen malli ja asynkroniset operaatiot mahdollistavat nopeat palvelinvastaukset ja tehokkaan resurssien käytön, mikä parantaa sovellusten suorituskykyä. Tämä on erityisen tärkeää reaaliaikaisten sovellusten, kuten online-pelien, chat-sovellusten ja live-streaming-palveluiden kannalta.

Laaja ekosysteemi

NPM (Node Package Manager) tarjoaa laajan valikoiman avoimen lähdekoodin työkaluja ja kirjastoja, jotka nopeuttavat ja yksinkertaistavat kehitysprosessia. Tämä rikas ekosysteemi antaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää valmiita ratkaisuja ja komponentteja, mikä vähentää kehitysaikaa ja -kustannuksia.

Monipuolisuus

Node.js soveltuu monenlaisiin sovelluksiin, alkaen yksinkertaisista verkkosivustoista monimutkaisiin yrityssovelluksiin ja mikropalveluarkkitehtuureihin. Tämä monipuolisuus mahdollistaa teknologian uudelleenkäytön eri projekteissa, mikä tehostaa resurssien käyttöä yrityksessä.

Yhteisön tuki ja luotettavuus

Node.js:llä on aktiivinen ja kasvava kehittäjäyhteisö, joka tarjoaa tukea ja jatkuvia päivityksiä. Monet suuret teknologiayritykset, kuten Netflix, LinkedIn ja PayPal, ovat ottaneet Node.js:n käyttöön, mikä osoittaa teknologian luotettavuuden ja soveltuvuuden kriittisiin liiketoimintasovelluksiin.

Yksinkertaistettu JSON-viestintä

Node.js:n käyttö palvelinpuolella yksinkertaistaa asiakas- ja palvelinpuolen välisen datan vaihtoa, erityisesti kun käytetään JSON-muotoista dataa. Tämä tehostaa web-sovellusten kehitystä, koska JSON on kevyt datanvaihtoformaatti ja sitä tuetaan laajasti JavaScript-ekosysteemissä.

Näiden etujen ansiosta Node.js on varteenotettava vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat kehittää tehokkaita, skaalautuvia ja kustannustehokkaita web-sovelluksia. Node.js:n käyttö voi auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä, parantamaan asiakaskokemusta ja tehostamaan kehitysprosesseja.

Miksi kannattaa kouluttautua Node.js:ään?

Node.js:n merkitys nykyaikaisessa web-kehityksessä on kiistaton. Sen avulla kehittäjät voivat hyödyntää JavaScriptiä palvelinpuolella, mikä avaa ovia monipuolisiin ja tehokkaisiin sovelluksiin, jotka ovat skaalautuvia ja nopeita. Kouluttautumalla Node.js:ään, saat käyttöösi työkalut, jotka mahdollistavat nopean kehityksen ja markkinoille pääsyn, tarjoavat kustannustehokkuutta sekä mahdollistavat suurten käyttäjämäärien ja dataliikenteen tehokkaan käsittelyn. Lisäksi, Node.js:n laaja ekosysteemi ja vahva yhteisön tuki tarjoavat valtavat resurssit ja oppimismateriaalit, jotka tekevät teknologian omaksumisesta helpompaa.

Node.js:n osaaminen ei ole vain tekninen taito; se on investointi uraasi, joka avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin ja projekteihin, alkaen innovatiivisista startup-yrityksistä aina suuriin yrityksiin, jotka hyödyntävät Node.js:ää kriittisissä sovelluksissaan. Kouluttautumalla Node.js:ään, varmistat paikkasi teknologian eturintamassa, valmiina vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden web-kehityksen haasteisiin. Olipa tavoitteenasi kehittää nopeita web-sovelluksia, tehokkaita reaaliaikaisia järjestelmiä tai skaalautuvia back-end ratkaisuja, Node.js tarjoaa tarvittavat valmiudet näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Investoimalla Node.js-koulutukseen, et ainoastaan laajenna osaamistasi vaan myös parannat mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. Teknologian jatkuva kasvu ja yritysten kasvava tarve Node.js-osaajille tarkoittaa, että kysyntä taidoillesi on ja pysyy korkeana. Aloita matkasi kohti Node.js-asiantuntijuutta tänään ja varmista paikkasi tulevaisuuden teknologiaympäristössä.

Etakoulutus Tieturilla.

Miksi kouluttautua Tieturilla?

✅ Tieturi tarjoaa korkeatasoisia ja ajantasaisia koulutuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan nykyisen työelämän tarpeisiin.

✅ Kouluttajina toimivat oman alansa asiantuntijat.

✅ Tieturin pitkä historia ja tyytyväiset asiakkaat ovat merkki luotettavasta koulutuskumppanista.