Azure

Azure

Säilö datasi turvallisesti

Azure

Microsoft Azure on Microsoftin pilvialusta, jota käytetään verkkosovellusten rakentamiseen ja ylläpitämiseen Microsoftin datakeskuksen kautta. Meiltä löydät sekä Microsoftin virallisia, sertifiointeihin tähtääviä Azure-koulutuksia että myös omalla sisällöllämme olevia koulutuksia.

Roolipohjaiset koulutuksemme valmistavat sinua Microsoftin virallisiin sertifiointitesteihin.

Olemme valtuutettu Pearson VUE testikeskus, joten voit varata sertifikaattitestisi Pearson VUE:lta ja suorittaa testin meillä Tieturilla. Lue lisää sertifioinneista Sertifiointipalvelut-sivultamme.

Koulutukset

AZ-900 Azure Fundamentals: Oletko Azure-urasi alussa eikä sinulla ole vielä kokemusta Azuresta? Koulutuksesta saat hyvät pohjatiedot kaikkiin Azure-koulutuksiin.

Ylläpitäjä:

AZ-104 Microsoft Azure Administrator: Koulutuksesta saat ylläpitäjän rooliin tarvittavat tiedot sekä valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Azure Administrator Associate -sertifiontitestin.

Kehittäjä:

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure: Koulutus antaa tarvittavan osaamisen Azure-ratkaisujen luontiin ja valmiuden suorittaa Microsoft Certified: Azure Developer Associate -sertifiontitestin.

Arkkitehti:

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja hyödyntämään Azure-palveluita eri infrastruktuureissa.

Koulutuksesta saat valmiuden suorittaa Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert -sertifiontitestin.

Tietoturva:
SC-900 Perusteet Microsoftin tietoturvasta, vaatimuksenmukaisuudesta ja identiteetistä: Koulutus on suunnattu aloituskoulutukseksi kaikille tietoturvasta vastaaville. Se tarjoaa perustason tiedot tietoturvasta, vaatimustenmukaisuuden ja identiteetin käsitteistä ja niihin liittyvistä pilvipohjaisista Microsoft-ratkaisuista.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals -sertifiontitestin.

Azure-ympäristö:

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies: Koulutuksessa käydään läpi Azure ympäristön tietoturva ja siihen liittyvät palvelut.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate -sertifiontitestin.

SC-200 Microsoftin tietoturvaoperoinnin analyytikko: Koulutus on looginen jatko AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies -koulutuksen käynneille. Siinä käydään läpi Azuren tietoturvapalveluiden käyttöönotto ja operointi (Azure Sentinel ja Defender).

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Security Operations Analyst Associate -sertifiontitestin.

M365-ympäristö:

MS-500 Microsoft 365 Security Administrator: Koulutus antaa kokonaiskuvan M365-ympäristön tietoturvasta. Koulutuksessa käsitellään mm. salasanojen suojaus, monivaiheinen todentaminen, Azure AD Connect.

SC-400: Microsoftin informaation suojaamisen pääkäyttäjä:Koulutuksessa käydään läpi Microsoftin pilvipalveluiden informaatio suojaamisen ratkaisut.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Information Protection Administrator -sertifiontitestin.

SC-300 Microsoftin Identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM): Koulutuksessa käydään laajasti läpi Azure AD sekä sen ylläpito ja ominaisuudet. Voit osallistua koulutukseen joko osana Tietoturva-kokonaisuutta tai yksittäisenä koulutuksena.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate –sertifiontitestin.

Windows Server:

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure:
Koulutuksessa opit suunnittelemaan, hyödyntämään ja ylläpitämään Microsoft hybridiympäristöjä ja siihen liittyviä Azure-palveluilta. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Windows Server Hybrid Administration Associate (AZ-800) -sertifiontitestin.

AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services: Koulutus on jatkokurssi AZ-800-koulutukselle. Siinä käydään läpi hybridi-ympäristön käyttöönotto ja hyödyntäminen.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services (AZ-801) -sertifiontitestin.

Power Platform:

PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals: Koulutus antaa yleiskatsauksen Power Platform -tuotteisiin, mm. Power Apps, Power Automate ja Power BI. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Power Platform Fundamentals -sertifiontitestin.

PL-100: Microsoft Power Platform App Maker: Koulutuksessa syvennytään Microsoft Power Platform-palveluihin sekä opetellaan rakentamaan sovellutuksia eri Power Platform-tuotteilla.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Power Platform App Maker Associate -sertifiontitestin.

PL-200: Microsoft Power Platform Functional Consultant: Koulutuksessa opitaan määrittämään eri Microsoft Power Platform -ratkaisuja ja sovelluksia.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa PL-200: Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate -sertifiointitestin.

Tekoäly

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals: Koulutuksessa saat yleiskatsauksen Microsoft Azuren AI- ja Machine Learning -palveluihin. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu kehittäjille ja arkkitehdeille.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Azure AI Fundamenltals -sertifiointitestin.

Datan hallinta

DA-100: Analyzing Data with Power BI: Koulutuksessa käydään läpi parhaat keinot tiedon mallintamiseen, visualisointiin ja analysointiin Power BI:lla.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI -sertifiointitestin.

DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure:
Koulutuksessa opit käyttämään Microsoft Azuren Machine Learning PaaS-työkalua sekä sen tekoäly- ja koneoppimisominaisuuksia.

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure -sertifiointitestin.

DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure: Koulutuksessa opit hallitsemaan ja ylläpitämään datapalveluita Azure-ympäristössä.

Koulutus antaa valmiudet suorittaa Azure Data Engineer Associate -sertifikaattitestin.

DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure:
Koulutuksessa opit ylläpitämään SQL Server infrastruktuuria pilvessä, sisäverkossa tai hybridiratkaisuissa sekä näet mitä Azuren relaatiotietokanta PaaS palveluilla on mahdollista.

Koulutus antaa valmiudet suorittaa Azure Database Administrator Associate -sertifiointitesti.

DP-080: Querying Data with Microsoft Transact-SQL:
Koulutuksessa käydään läpi Microsoftin SQL-standardikieli ja Transact-SQL murteen perusteet sisältäen tietojen kyselyn ja muokkaamisen relaatiotietokannoissa Microsoft SQL Server, Azure SQL Database ja Azure Synapse Analytics -työkaluilla.

PowerShell

AZ-040: Automating Administration with PowerShell: Koulutuksessa käydään läpi, miten Windows PowerShellin avulla hallitaan yhtä tai useampaa Windows-palvelinta ja automatisoidaan hallintatehtäviä..

DevOps

AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions: Koulutuksessa käydään läpi koko Devops-mallin suunnittelu ja toteutus Azure-ympäristössä.

Koulutus antaa valmiudet suorittaa Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions -sertifiointitestin.

Kaipaatko tarkemmin tietoa Azure Active Directorysta? Kurkkaa omat koulutuksemme aiheesta:

Löydät kaikki Azure-koulutukset alta.