Microsoft Azure

Meiltä löydät sekä Microsoftin virallisia, sertifiointeihin tähtääviä Azure-koulutuksia.
Katso koulutukset

Microsoft Azure on Microsoftin pilvialusta, jota käytetään verkkosovellusten rakentamiseen ja ylläpitämiseen Microsoftin datakeskuksen kautta.  

Azure on erittäin kustannustehokas ja skaalautuva alustapalvelu, joka tarjoaa sekä Infrastructure as a Service (IaaS) että Platform as a Service (PaaS) -palvelua sovellusten alustaksi. Tämän lisäksi Azure tarjoaa lisäpalveluita, joita hyödynnetään Azuressa hostattavien sovellusten toiminnassa. 

Azuren tarjoamat hyödyt

  1. Hinta: Maksat siitä, mitä käytät etkä siitä mitä saattaisit käyttää. 
  2. Mitoitus: Organisaatioiden tulee aina miettiä, kuinka infrastruktuurin saa vietyä uusille alueille – Azuren automaattinen mitoitus toimii napin painalluksella, jolloin pilven saa käyttöön missä vain ongelmitta. 
  3. Nopeus: Kaikki prosessit voidaan sulkea ja avata milloin tahdotaan viiveettä, ja data säilyy aina seuraavalle käyttäjälle vahingoittumattomana. 
  4. Kestävyys: Azuren toimivuus suojaa dataa ja kestää vikatiloja missä tahansa oletkin. 
  5. Välineet: Azuren pilvisysteemillä on valtava varasto eri välineitä, jotka helpottavat IT-toimintayksikköäsi, aina käyttäjätilien hoitamisesta datan prosessointiin ja säilöntään asti. 

Azure-koulutukset

Meiltä löydät sekä Microsoftin virallisia, sertifiointeihin tähtääviä Azure-koulutuksia että myös omalla sisällöllämme olevia koulutuksia. 

Oletko Azure-urasi alussa eikä sinulla ole vielä kokemusta Azuresta? AZ-900 Azure Fundamentals -koulutuksesta saat hyvät pohjatiedot kaikkiin Azure-koulutuksiin. 

Ylläpitäjä:

AZ-104 Microsoft Azure Administrator: Koulutuksesta saat ylläpitäjän rooliin tarvittavat tiedot sekä valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Azure Administrator Associate -sertifiontitestin. 

Kehittäjä:

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure: Koulutus antaa tarvittavan osaamisen Azure-ratkaisujen luontiin ja valmiuden suorittaa Microsoft Certified: Azure Developer Associate -sertifiontitestin. 

Arkkitehti:

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions: Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja hyödyntämään Azure-palveluita eri infrastruktuureissa. Koulutuksesta saat valmiuden suorittaa Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert -sertifiontitestin. 

Tietoturva:

SC-900 Perusteet Microsoftin tietoturvasta, vaatimuksenmukaisuudesta ja identiteetistä: Koulutus on suunnattu aloituskoulutukseksi kaikille tietoturvasta vastaaville. Se tarjoaa perustason tiedot tietoturvasta, vaatimustenmukaisuuden ja identiteetin käsitteistä ja niihin liittyvistä pilvipohjaisista Microsoft-ratkaisuista. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals -sertifiontitestin. 

Azure-ympäristö:

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies: Koulutuksessa käydään läpi Azure ympäristön tietoturva ja siihen liittyvät palvelut. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate -sertifiontitestin. 

SC-200 Microsoftin tietoturvaoperoinnin analyytikko: Koulutus on looginen jatko AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies -koulutuksen käynneille. Siinä käydään läpi Azuren tietoturvapalveluiden käyttöönotto ja operointi (Azure Sentinel ja Defender). Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Security Operations Analyst Associate -sertifiontitestin. 

M365-ympäristö:

SC-400: Microsoftin informaation suojaamisen pääkäyttäjä:Koulutuksessa käydään läpi Microsoftin pilvipalveluiden informaatio suojaamisen ratkaisut. 

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Information Protection Administrator -sertifiontitestin. 

SC-300 Microsoftin Identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM): Koulutuksessa käydään laajasti läpi Azure AD sekä sen ylläpito ja ominaisuudet. Voit osallistua koulutukseen joko osana Tietoturva-kokonaisuutta tai yksittäisenä koulutuksena. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate –sertifiontitestin. 

Windows Server:

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
Koulutuksessa opit suunnittelemaan, hyödyntämään ja ylläpitämään Microsoft hybridiympäristöjä ja siihen liittyviä Azure-palveluilta. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Windows Server Hybrid Administration Associate (AZ-800) -sertifiontitestin. 

AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services: Koulutus on jatkokurssi AZ-800-koulutukselle. Siinä käydään läpi hybridi-ympäristön käyttöönotto ja hyödyntäminen. 

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services (AZ-801) -sertifiontitestin. 

Power Platform:

PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals: Koulutus antaa yleiskatsauksen Power Platform -tuotteisiin, mm. Power Apps, Power Automate ja Power BI. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Power Platform Fundamentals -sertifiontitestin. 

PL-100: Microsoft Power Platform App Maker: Koulutuksessa syvennytään Microsoft Power Platform-palveluihin sekä opetellaan rakentamaan sovellutuksia eri Power Platform-tuotteilla. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Power Platform App Maker Associate -sertifiontitestin. 
 

PL-200: Microsoft Power Platform Functional Consultant: Koulutuksessa opitaan määrittämään eri Microsoft Power Platform -ratkaisuja ja sovelluksia. 

Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa PL-200: Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate -sertifiointitestin. 

Tekoäly:

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals: Koulutuksessa saat yleiskatsauksen Microsoft Azuren AI- ja Machine Learning -palveluihin. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu kehittäjille ja arkkitehdeille. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa Microsoft Azure AI Fundamenltals -sertifiointitestin. 

Datan hallinta:

PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst: Koulutuksessa käydään läpi parhaat keinot tiedon mallintamiseen, visualisointiin ja analysointiin Power BI:lla. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI -sertifiointitestin. 

DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure
Koulutuksessa opit käyttämään Microsoft Azuren Machine Learning PaaS-työkalua sekä sen tekoäly- ja koneoppimisominaisuuksia. Koulutuksesta saat valmiudet suorittaa DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure -sertifiointitestin. 

DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure: Koulutuksessa opit hallitsemaan ja ylläpitämään datapalveluita Azure-ympäristössä. 

Koulutus antaa valmiudet suorittaa Azure Data Engineer Associate -sertifikaattitestin. 

DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure
Koulutuksessa opit ylläpitämään SQL Server infrastruktuuria pilvessä, sisäverkossa tai hybridiratkaisuissa sekä näet mitä Azuren relaatiotietokanta PaaS palveluilla on mahdollista. 

Koulutus antaa valmiudet suorittaa Azure Database Administrator Associate -sertifiointitesti. 

DP-080: Querying Data with Microsoft Transact-SQL
Koulutuksessa käydään läpi Microsoftin SQL-standardikieli ja Transact-SQL murteen perusteet sisältäen tietojen kyselyn ja muokkaamisen relaatiotietokannoissa Microsoft SQL Server, Azure SQL Database ja Azure Synapse Analytics -työkaluilla. 

PowerShell:

AZ-040: Automating Administration with PowerShell: Koulutuksessa käydään läpi, miten Windows PowerShellin avulla hallitaan yhtä tai useampaa Windows-palvelinta ja automatisoidaan hallintatehtäviä. 

DevOps:

AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions: Koulutuksessa käydään läpi koko Devops-mallin suunnittelu ja toteutus Azure-ympäristössä. Koulutus antaa valmiudet suorittaa Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions -sertifiointitestin. 

Azure Active Directory:

Kaipaatko tarkemmin tietoa Azure Active Directorysta? Kurkkaa omat koulutuksemme aiheesta: 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit

AWS Discovery Day – Generative AI Essentials for Business and Technical Decision Makers

Aika: 13.09.2024 13:00
Kesto: 1 h 30 min

Lue lisää

AWS Discovery Day – Introduction to Prompt Engineering

Aika: 13.09.2024 10:00
Kesto: 1 h 30 min

Lue lisää