Tieturi mukana auttamassa Kaakkois-Suomen Tiedon henkilöstöä pilviosaamisen kehittämisessä

Kaakkois-Suomen Tieto Oy on merkittävä ICT-palvelujen tuottaja, joka toimii erityisesti Kymenlaakson alueella. Yritys tarjoaa perustietotekniikan palveluita, niiden kehittämistä sekä ylläpitoa.

Viiden vuoden aikana Kaakkois-Suomen Tiedon henkilöstömäärä on tuplaantunut, ja he työllistävät vakituisesti vuonna 2023 noin 120 henkilöä Kotkan, Haminan ja Kuusankosken alueilla.

Pilvipalvelukoulutukset kasvun tukena

Kasvun myötä Kaakkois-Suomen Tiedolle syntyi tarve kasvattaa henkilöstönsä pilvipalveluosaamista Microsoft Azuressa sekä O365:ssa, ja tässä kohtaa Tieturi valikoitui koulutuskumppaniksi. Koulutuskokonaisuus rakentui neljästätoista Microsoftin koulutuksesta sisältäen mm. Azuren perus-, tietoturva ja ylläpitokoulutuksia. Erillisiä osallistumisia koulutuksiin oli yli 200 kappaletta.

”Meillä on nyt koko 120:n henkilöstöstä 45 % virallisesti Microsoft sertifioituneita, että sinänsä aika pitkälle jo tähän mennessä päästy”, kertoo Kaakkois-Suomen Tiedon ohjelmistoarkkitehti Nico Virtanen. Hän osallistui koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun yhdessä Tieturin ammattilaisten kanssa. Kokemuksensa ansiosta erilaisissa rooleista sekä laajan kontaktiverkoston yrityksessä omaavana Nico on toiminut suunnittelun lisäksi yhteyshenkilönä koulutuskokonaisuuden hallinnassa.

Kaakkois-Suomen Tieto näki tarpeelliseksi kehittää pilviosaamista myös Googlen pilvipalveluissa, koska yrityksen asiakkaiden joukossa on myös Google Cloud -palveluiden käyttäjiä. Google-palveluiden ylläpitoon ja hallintaan koulutettiin Tieturin koulutuksissa noin 90 Kaakkois-Suomen Tiedon ammattilaista.

Koko henkilöstön pilvipalveluosaaminen kasvoi huimasti

Koulutusten seurauksena Kaakkois-Suomen Tiedon pilviosaaminen on lisääntynyt merkittävästi, ja yritys on saanut entistä paremman ymmärryksen pilvipalveluiden tarjoamista teknologioista sekä resursseista. Kehitysyksikössä Azure on kasvaneen osaamisen myötä otettu käyttöön ja siirrytty pääosin pilvipalvelun käyttöön, minkä lisäksi perus rivityöntekijät ovat oppineet ymmärtämään, mitä taustalla tapahtuu. Myös ulkopuolisen konsultoinnin tarve on vähentynyt, kun omaa osaamista on kartutettu.

”Henkilöstön pilviosaaminen lisääntyi siinä, että demystifioitiin se, että mitä se pilvi oikeasti on siellä, mitä mahdollisuuksia siellä on ja miten asiat toimivat konepellin alla.”

Koulutusten ansiosta nyt he voivat itse suunnitella pilvipalveluihin siirtymisen ja hyödyntämisen. Asiantuntijat ovat ymmärtäneet, että miten esimerkiksi Azure voidaan yhdistää heidän omaan konesaliinsa ja mitä mahdollisuuksia siellä on.

”Emme enää välttämättä tarvitse ulkopuolista konsultointia, koska meillä on nyt inhouse-osaamista ja voidaan itse hoitaa ongelmat”, Nico sanoo mielissään.

Kaakkois-Suomen Tieto on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Tieturin kanssa. ”Koulutukset ovat sujuneet erinomaisesti ja yhteistyö sujunut moitteetta”, Nico toteaa. Tieturin koulutusvalikoima tukee Kaakkois-Suomen Tietoa myös jatkossa kehittämään heidän henkilöstöään vaativimmissakin koulutuksissa. Koulutukset ja tiivis yhteistyö Tieturin kanssa ovat merkittävässä roolissa Kaakkois-Suomen Tiedon kasvussa ja osaamisen kehittämisessä.