Scrumin käyttöönotto on lisännyt Palkeiden asiakaskeskeisyyttä ja työtyytyväisyyttä