Vuoden testaaja 2023 -kilpailun rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste koskee Tieturin ja testauksen osaamisyhteisö TestausOSY:n järjestämää Vuoden testaaja 2023 -kilpailua. Tietoja kerätään 15.1.-10.3.2024. välisellä ajalla. Rekisteriin kerätään ehdokkaiden ja heitä ehdottavien henkilöiden sekä äänestäjien henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä kilpailun järjestämiseksi.

Rekisterinpitäjä
Tieturi Oy
y-tunnus 1743630-2
Mannerheimintie 15
00260 HELSINKI

Rekisteristä vastaava henkilö
Yhteyshenkilö
Esa Lahtela, tietohallintojohtaja
info@tieturi.fi

Rekisterin nimi
Vuoden testaaja 2023 -kilpailun ehdokasasettelun ja äänestyksen osallistujat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin avulla ylläpidetään kilpailun ehdokasasetteluun ja äänestykseen osallistuneiden ja heidän yhteyshenkilöidensä yhteystietoja. Rekisterin avulla tiedotetaan kilpailuun, ehdokasasetteluun ja äänestyksen tuloksiin liittyvistä asioista. Yhteystietoja käytetään vain kilpailun ajan kilpailusta ja sen voittajista viestimiseen.

Rekisteröidyt tiedot
Henkilötietojen tallentaminen rekisteriin ja tietojen hyödyntäminen rekisterinpitäjän toimesta perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Rekisteriin kirjataan ehdokasasettelussa ehdokkaiden henkilöiden nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, perusteluita valinnasta sekä ehdokkaan ilmoittavan henkilön nimi sekä puhelinnumero. Äänestääkseen kilpailussa osallistujan tulee ilmoittaa nimensä, sähköpostiosoitteensa sekä äänestysvalintansa. Osallistujilta voidaan pyytää lisätietoja kilpailun järjestämistä varten.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin syöttää kilpailuun osallistuva henkilö itse täytettävän lomakkeen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kilpailun järjestäjille kilpailun toimittamista ja tiedottamista varten.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot kerätään ja tallennetaan Webropol-järjestelmän lomaketyökalulla. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä käyttäjillä ja teknisellä tuella. Sivuston ajan tasalla olevasta tietoturvasta vastaa palveluntarjoaja. Käyttäjillä on omat käyttäjätunnukset sekä salasanat. Tietojen säilytysaika on kilpailun päättymiseen asti.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

Päivitetty: 12.1.2024