Analyyttinen ajattelu ja innovointi 

Julkaistu 13.10.2021
Lukuaika noin 3 min
Analyyttinen ajattelu

World Economic Forum julkaisi 10 työelämätaitoa, joita tarvitaan tulevaisuudessa. Blogisarjassamme saat katsauksen jokaiseen tulevaisuuden taitoon. Tämä on sarjan ensimmäinen osa.

Muistat varmasti Leonardo da Vincin? Tämä monilahjakkuus oli elinikäinen oppija, jolla oli loistava kysy havaita ongelmia ennen kuin ne edes olivat olemassa tai tapahtuivat. Häntä voisi luonnehtia oikeastaan neroksi.   

Tällaisia neroja on kaikkialla, mutta nykyisin heitä kutsutaan analyyttisiksi ajattelijoiksi ja innovoijiksi. Tyypillistä heille on katsoa asioita eteenpäin, kuvitella joku tuote tai palvelu asian ratkaisemiseksi ja tehdä konkreettinen suunnitelma, miten siihen päästään. Analyyttinen ajattelu on kykyä käsitellä monimutkaisia asioita arvioimalla ja luokittelemalla kerättyä tietoa. Innovaatioita tapahtuu useimmiten silloin, kun ihmisille annetaan mahdollisuus olla luovia eli he voivat olla rentoja, vaihtaa vapaasti ajatuksia muiden kanssa ja tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.  

Analyyttiset ajattelijat voivat auttaa tiimejä tekemään päätöksiä kerättyjen tietojen ja tunnistettujen tavoitteiden perusteella, mutta heillä on myös taitoa saada muut kollegat tai tiiminjäsenet mukaan luomaan uusia ideoita ja kehittämään innovatiivista ajattelutapaa. Tästä voi syntyä loistavia ideoita – joskus sattumallakin voi olla sormensa pelissä. Tämän jälkeen on arvioitava, onko ideoinnin tuloksena syntynyt ratkaisu itse asiassa sellainen ratkaisu, jota haettiin ja testattava, toimiiko se myös käytännössä. Analyyttiset ajattelijat saattavat menestyä muita paremmin innovoinnissa, sillä heillä on kyky havaita tiettyjä malleja, jotka voivat olla piilossa tietojen ja yksityiskohtien joukossa, mutta joiden tunnistaminen on edellytys luovien ratkaisujen kehittämiseksi.  

Mitä analyyttinen ajattelu vaatii?  

Jokaisella meistä on valtavasti oppimis- ja luovuuspotentiaalia. Joskus tarvitsemme kuitenkin koulutusta näiden potentiaalien hyödyntämiseen sekä erilaisia menetelmiä, jotta pystyisimme käyttämään niitä jokapäiväisessä elämässämme. Voidaksemme toimia tehokkaasti tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa uusien ICT-,  tekoäly- ja kyberturvallisuusvaatimusten kanssa, johtajien on pystyttävä tukemaan henkilöstönsä henkistä kestämistä ja taitojen kehittämistä. Emme saa unohtaa myöskään johtajia, sillä hekin tarvitsevat tukea ja koulutusta pysyäkseen ajan tasalla uusimpien teknologioiden mukana. Jotkut johtajat tietävät jo, miten suuret tavoitteet tai ongelmat voidaan jakaa hallittaviin, saavutettavissa oleviin vaiheisiin ja he auttavat tiimejään käyttämään voimavarojansa ja työpanoksiaan mahdollisimman tuottavasti.  

Kuinka kasvaa analyyttiseksi ajattelijaksi? 

Kriittinen ajattelija etsii yksinkertaisimpia tapoja pilkkoa ongelmat pienempiin osiin ja löytämään niihin ratkaisuja. Analyyttinen ajattelija tietää myös, milloin on aika lopettaa analysointi ja ryhtyä toimeen. Tekeminen kehittää oppimisprosessia ja auttaa ymmärtämään meneillään olevaa haastetta. Myös kokeellisen kehityksen työkaluvalikoiman käyttäminen on ratkaisevan tärkeää kuten myös kyky analysoida tietoa ja arvioida tilannetta yksityiskohtaisesti.   

Lean -ajattelu ja sen periaatteet tarjoavat näihin hyviä käytäntöjä unohtamatta loppukäyttäjää. Palvelumuotoilun menetelmät ovat hyödyllisiä ja niiden avulla saadaan tarvittavaa tietoa, jonka avulla voidaan tehdä tehokkaampia päätöksiä kohdatuista ongelmista. Juurisyyanalyysi auttaa varmistamaan, että oireiden sijasta on löydetty todellinen ongelma, johon keskitytään. Kun kaikki olennaiset tiedot on kerätty, on tärkeää järjestää kaikki ne tavalla, joka synnyttää oivalluksia ja ideoita, joita voidaan sitten hyödyntää oikeiden johtopäätösten tekemiseen. Tämä luo perustan mahdollisille ratkaisuille ongelmille, joita yritetään ratkaista.  

Tämän kaiken jälkeen on aika pistää taidot käytäntöön ja toimia kuin Leonardo da Vinci. 

Analyyttinen ajattelu vaatii uteliaisuutta ja avoimuuutta uusille ideoille ja taidoille. ”Kovien” teknisten taitojen ja ”pehmeiden” ihmisläheisempien taitojen yhdistäminen antaa parhaat työkalut hyvien ja tuottavien ratkaisujen löytämiseen.

Tieturi auttaa sinua olemaan analyyttinen ajattelija. Tarjoamme laajan valikoiman kursseja, joissa voit lisätä sekä pehmeitä että kovia taitojasi.

Tieturin koulutuksia:

Tietoa kirjoittajasta:

Katja Väyrynen

Asiasanat:

Innovaatio

Aiheeseen liittyvät blogit:

Blogi 17.4.2024

Oppimisstrategiat työelämässä – Miten tuet henkilöstön osaamisen kehittymistä ja innovointia?

Lue lisää