Kilpailuetua pilvipalveluista tekoälyllä ja koneoppimisella

Julkaistu 18.9.2023
Lukuaika noin 3 min

Pilvialustoissa kärjessä ovat olleet Azure, Amazon Web Services (AWS) ja Google Cloud Platform, joilla kaikilla on omat vahvuutensa. Näissä alustoissa koneoppimisen avulla yritykset voivat saada datastaan syvällisempää tietoa ja optimoida samalla kustannuksia. Pilvi mahdollistaa datan tallennuksen ja siirron, kun taas koneoppiminen käyttää ennakoivia analytiikkamalleja datan käsittelyyn.

Suuret pilvialustat tarjoavat kattavan valikoiman AI- ja ML-palveluja, infrastruktuuria ja resursseja, jotka soveltuvat ML:n käyttöönoton kaikkiin vaiheisiin. Näin yritykset voivat innovoida nopeammin ja tehokkaammin sekä nopeuttaa merkittävästi omaa kehitystyötä.

Pilvipalvelut toimivat pay-as-you-go -mallilla, jolloin yritykset voivat maksaa vain siitä, mitä ne käyttävät. Tämä joustavuus voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Kun pilvipalvelujen tarjoajat huolehtivat infrastruktuurin ylläpidosta, yritykset voivat suunnata resursseja rutiininomaisesta IT-ylläpidosta strategisiin aloitteisiin.

Valjasta kilpailuedut, joita organisaatiot voivat saada hyödyntämällä näitä teknologioita pilvessä.

Pilvialustat ja generatiivinen tekoäly – uusi mahdollisuus organisaatiolle sekä kehittäjälle

Koneoppimisen osa-alue generatiivinen tekoäly herättää kovasti huomiota juuri nyt. AWS tarjoaa yhden markkinoiden laajimmista ja monipuolisimmista tekoälyn (artificial Intelligence, AI) ja koneoppimisen palveluvalikoimista. AWS Bedrockin kaltaisten työkalujen avulla kehittäjät voivat rakentaa ja skaalata generatiivisia tekoälysovelluksia perusmalleilla helposti. Näitä malleja voidaan käyttää monenlaisiin sovelluksiin, alkuperäisen sisällön luomisesta keskustelukäyttöliittymien, kuten chatbottien, rakentamiseen. Voit syventyä AWS Bedrock -työkaluun ja koneoppimiseen Tieturin Machine Learning Pipelines on AWS -kurssin avulla.

Vastaavasti Azurea käyttäville organisaatioille Azure Open AI Service tarjoaa yhteistyössä OpenAI:n kanssa tekoälytyökaluja laajalla skaalalla.

AWS Bedrockin ja Azure OpenAI:n kaltaiset työkalut ovat malliesimerkkejä siitä, miten tekoäly voidaan integroida pilvipalveluihin lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjoamiseksi. Nämä työkalut yhdistettynä organisaation tietovarantoon voivat johtaa älykkäämpiin ja tehokkaampiin palveluihin. Olipa kyse sitten chat-roboteista, valvonnasta tai analytiikasta, mahdollisuudet ovat rajattomat.

Kun osaat hyödyntää näitä palveluita ja omaa dataasi tehokkaasti, voit luoda entistä älykkäämpiä ja kohdennettuja palveluita, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja tuovat kilpailuetua liiketoimintaasi.

Tehokkaampaa ja turvallisempaa sovelluskehittämistä

Kehittäjät voivat myös hyödyntää esimerkiksi AWS CodeWhispererin kaltaisia työkaluja koodiehdotusten tuottamiseen reaaliajassa, mikä nopeuttaa kehitysprosessia ja varmistaa parhaiden käytäntöjen noudattamisen. CodeWhisperer voi tuottaa koodiehdotuksia, jotka vaihtelevat koodinpätkistä kokonaisiin funktioihin kommenttien ja olemassa olevan koodin perusteella.

Amazonin tutkimuksen mukaan AWS CodeWhisperer on nopeuttanut kehitystyötä 57 prosentilla. Mikäli haluat saada sovelluskehityksen vauhdin uusiin ulottuvuuksiin laatua unohtamatta, Developing on AWS -kurssilla pääset syventymään Code Whispereriin yhtenä moduulina.

Elinikäinen oppiminen on avain potentiaalin vapauttamiseen

Pilvilaskennan tarjoama kilpailuetu yhdistettynä koneoppimiseen ja tekoälyyn on kiistaton. Integroimalla nämä teknologiat yritykset voivat paitsi parantaa palvelujaan myös edistää innovaatioita, optimoida kustannuksia ja mahdollistaa kasvua. Avainasemassa on elinikäinen oppiminen ja mukautuminen jatkuvasti kehittyvään teknologiaympäristöön.

Vaikka pilvialustojen palvelut nopeuttavat tekoälyn ja koneoppimisen käyttöönottoa, organisaatiot tarvitsevat ihmisiä sekä osaamista hyödyntääkseen kaikkia tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Haluatko keskustella lisää pilvialustojen mahdollisuuksista ja asiantuntijakoulutuksista?

Pilviasiantuntijamme auttavat sinua ja organisaatiotanne optimoimaan pilvipalveluiden hyödyt sekä opastamaan hyödyntämään kaikkia tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Kerro tarpeistasi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Tietoa kirjoittajasta:

Teemu Ahonen
Avainasiakaspäällikkö

Keskustellaan, miten voimme yhdessä luoda kilpailuetua organisaatiollenne pilvialustoilla.

+358 50 554 5400
teemu.ahonen@tieturi.fi

Asiasanat:

Tekoäly Koneoppiminen Azure Amazon Web Services AWS Pilvipalvelut