Muutosneuvottelut ja koulutuksen tärkeys HR-näkökulmasta

Julkaistu 18.9.2023
Lukuaika noin 3 min

Kun yrityksessä koittavat muutoksen tuulet, yksi HR-osaston tärkeimmistä ja usein haastavimmista tehtävistä on olla mukana muutosneuvotteluissa. Muutosneuvottelut liittyvät tyypillisesti yrityksen taloudellisiin, tuotannollisiin tai työn organisointiin liittyviin syihin, ja ne voivat johtaa työsuhteiden päättämiseen. Vaikka kyseessä on haastava prosessi, on tärkeää, että HR osallistuu siihen aktiivisesti ja asiantuntevasti.

Modernissa työelämässä tarvittavat taidot ja osaaminen muuttuvat jatkuvasti. Teknologian kehittyessä ja markkinoiden muuttuessa jotkin ammatit ja tehtävät saattavat kadota tai muuttua merkittävästi. Tässä ympäristössä ennakointi on avainasemassa.

Kun työntekijöiden tehtävät yrityksessä uhkaa muuttua tai jopa lakata, HR:n rooli yhdessä esihenkilöiden kanssa on tunnistaa, miten näitä työntekijöitä voidaan auttaa siirtymään uusiin rooleihin. Jos yrityksen toimintastrategia tuo mukanaan uusia osaamisvaateita, HR:n on tärkeä kouluttaa työntekijöitä uusiin rooleihin. Sen avulla työntekijöille tarjotaan mahdollisuus hankkia uutta osaamista ja valmistautua tulevaisuuden tehtäviin.

Henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja tietojen ajantasaisuus on tärkeä osa muuttuvaa maailmaa ja auttaa strategisten tavoitteiden toteuttamisessa henkilöstön osaamista kehittämällä. Tieto auttaa ymmärtämään, millaista osaamista yrityksessä jo on ja millaista osaamista tulevaisuudessa mahdollisesti tarvitaan. Tämä kartoitus antaa myös viitteitä siitä, millaisia koulutuspolkuja työntekijöille tarvitaan.

Vaikka muutosneuvottelut voivat lyhyellä aikavälillä tarkoittaa kustannussäästöjä, on vastuullista huolehtia henkilöstön uudelleentyöllistymismahdollisuuksista.

Tieturi vankalla kokemuksellaan ja laajalla kouluttajaverkostollaan on luotettava koulutuskumppanisi, kun etsit ratkaisuja strategisten uudistusten tai teknologisten muutosten aiheuttamiin osaamishaasteisiin. Tieturilla on pitkä kokemus muutostilanteisiin liittyvien osaamistarpeiden kouluttamisessa. Tutustu, kuinka Piceasoftin osaamiskartoitukseen ja uusiin strategialinjauksiin perustuva yrityksen kehittämistarve ratkaistiin innovatiivisesti yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Sisäinen viestintä ja emotionaalinen tuki

Muutosneuvottelut voivat aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa työntekijöissä. Siksi avoin, selkeä ja rehellinen viestintä on ensiarvoisen tärkeää. HR:n tehtävä on varmistaa yhdessä johdon ja viestinnän kanssa, että työntekijät saavat ajantasaista ja oikeaa tietoa tilanteesta. Ihmiset reagoivat muutoksiin eri tavoin. Jotkut voivat tuntea pettymystä, surua tai jopa vihaa. HR:n on oltava valmis tarjoamaan tukea ja ohjaamaan työntekijöitä eteenpäin. On tärkeää korostaa, että vaikka yksi ovi sulkeutuu, toinen voi avautua. Uudelleenkoulutus on yksi tapa suunnata katse tulevaisuuteen ja tarjota henkilöstölle uusia mahdollisuuksia.

Muutosneuvottelut ovat haastava osa HR:n työtä

Vaikka neuvottelut voivat olla psyykkisesti kuormittavia, niiden hoitaminen ammattimaisesti ja inhimillisesti voi auttaa koko organisaatiota navigoimaan muutoksen läpi mahdollisimman sulavasti. Tärkeintä on muistaa, että kyseessä ovat ihmiset – heidän huomioimisensa ja tukemisensa on avain onnistuneeseen muutosprosessiin.

Muutosneuvottelut saattavat olla haastavia ja joskus johtavat työsuhteiden päättymiseen, on tärkeää pitää silmällä myös tulevaisuutta. Tässä yhteydessä uudelleenkoulutuksen merkitys korostuu.

Koulutuskortti helpottaa uudelleenkoulutusvelvoitteiden täyttämisessä

HR:n rooli ei pääty muutosneuvottelujen loppumiseen. Itse asiassa se voi olla alkusysäys uudelle kasvulle ja kehitykselle. Uudelleenkouluttamalla yritys tarjoaa irtisanotulle työmarkkinoiden edellyttävää osaamista.

Muutosneuvotteluissa on noudatettava tiettyjä lakisääteisiä määräyksiä ja ohjeita. Laki muutosturvasta määrää, että työnantajan on autettava irtisanomiaan työntekijöitä heidän seuraavissa uravaiheissaan antamalla heille mahdollisuus valmennukseen tai koulutukseen. 1.1.2023 lakiin lisättiin erityinen säännös, joka vahvistaa muutosturvaa niille, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta.

Tieturi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen. Tieturin koulutuskortti auttaa työnantajaa koulutusvelvoitteiden täyttämisessä muutosturvatilanteissa. Koulutuskortti on vaivaton tapa hoitaa irtisanottavan koulutus sekä se voidaan räätälöidä irtisanottavan koulutusvelvoitteen kokoiseksi.

Koulutuskortilla saat kehittämistarpeisiin Tieturin laajan kouluttajaverkoston sekä myös sisaryhtiömme Management Institute of Finlandin koulutustarjonnan mm. viestinnän sekä johtamisen kehitystarpeisiin. Yli 1 000 koulutuksen tarjonta mahdollistaa aina yksilöityjen osaamistarpeiden täyttämisen, kun muutosturvakoulutukseen valitsee Tieturin kumppaniksi.

Oikean koulutuspaketin etsinnän helpottamiseksi löydät meiltä myös valmiita uudelleenkoulutukseen sopivia muutosturvapaketteja.

Olemme mielellämme avuksi, mikäli kaipaat apua koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Jyrki Tukia, p. 050 544 6418
Kristiina Tala, p. 050 590 0811
Marita Heinström-Salo, p. 050 518 1108
Teemu Ahonen, p. 050 554 5400

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@tieturi.fi

Tietoa kirjoittajasta:

Jyrki Tukia
Avainasiakaspäällikkö

jyrki.tukia@tieturi.fi
+358 50 478 0280

Asiasanat:

Koulutus Koulutuskortti Muutosturva