Muutosturva auttaa uudelleentyöllistymisessä

Julkaistu 25.1.2023
Lukuaika noin 2 min

Muutosturva tarkoittaa irtisanottujen ja lomautettujen työntekijöiden työllistymismahdollisuuksien turvaamista. Työnantaja ja TE-palvelut antavat irtisanotuille työntekijöille tukea työnhakuun ja mahdollisimman nopeaan uudelleentyöllistymiseen. Tämä toteutetaan mm. lisäkoulutuksella, jolla voidaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja varmistaa, että se vastaa työmarkkinoiden tarpeita.

Irtisanotuilla on oikeus henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä TE-toimiston kanssa. Työllistymissuunnitelmassa sovitaan mm. omatoimisesta työnhausta ja sen tukemisesta sekä toimenpiteistä, joilla uudelleentyöllistymistä voidaan edistää parhaiten.

ydennyskoulutus osana muutosturvaa

Työnantajalla on lakisääteinen velvoite tarjota irtisanotuille mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan ja työllistymistä edistävään koulutukseen, mikäli työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa.

Työnantajan tulee tarjota koulutusmahdollisuus jo irtisanomisaikana tai viimeistään työttömyyden alkuvaiheessa. Koulutus voidaan järjestää kullekin irtisanottavalle joko henkilökohtaisesti tai ryhmäkohtaisena palveluna. Koulutuksen arvon on aina vastattava minimissään työntekijän laskennallista kuukausipalkkaa.

Uusi laajennettu muutosturva 55 vuotta täyttäneille työntekijöille

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen uuden muutosturvakokonaisuuden tavoitteena on nopeuttaa 55 vuotta täyttäneiden uudelleentyöllistymistä. Uuteen laajennettuun muutosturvaan on oikeutettu 55 vuotta täyttäneet irtisanotut työntekijät, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa. Oikeus tähän uuteen muutosturvaan ei ole riippuvainen siitä, kuinka monta työntekijää irtisanovalla työnantajalla on palveluksessaan.

Laajennetun muutosturvan avulla irtisanotulla on oikeus:

  • kahden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvakoulutukseen
  • yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan
  • tavallista pidempään työllistymisvapaaseen ja
  • lyhennettyyn työaikaan, jos on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 3 vuotta.

Koulutuksen järjestää TE-toimisto ja sen arvo vastaa enintään irtisanotun kahden kuukauden palkkaa. Tämä koulutus ei korvaa laissa (Työsopimuslaki 7 luku, 13 §) määritettyä työnantajan velvoitetta järjestää työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Olemme mielellämme avuksi, mikäli kaipaat apua täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ota yhteyttä osoitteeseen info@tieturi.fi, niin autamme.

Lue lisää

Aiheesta muualla

Päivitetty 25.1.2023

Asiasanat:

Koulutus Muutosturva