Liiketoiminnan kehittäminen

Muutosturva auttaa uudelleentyöllistymisessä

Muutosturva tarkoittaa irtisanottujen ja lomautettujen työntekijöiden työllistymismahdollisuuksien turvaamista. Työnantaja ja TE-palvelut antavat irtisanotuille työntekijöille tukea työnhakuun ja mahdollisimman nopeaan uudelleentyöllistymiseen. Tämä toteutetaan mm. lisäkoulutuksella, jolla voidaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja varmistaa, että se vastaa työmarkkinoiden tarpeita. 

Irtisanotuilla on oikeus henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä TE-toimiston kanssa. Työllistymissuunnitelmassa sovitaan mm. omatoimisesta työnhausta ja sen tukemisesta sekä toimenpiteistä, joilla uudelleentyöllistymistä voidaan edistää parhaiten.

ydennyskoulutus osana muutosturvaa

Työnantajalla on lakisääteinen velvoite tarjota irtisanotuille mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan ja työllistymistä edistävään koulutukseen, mikäli työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa.

Työnantajan tulee tarjota koulutusmahdollisuus jo irtisanomisaikana tai viimeistään työttömyyden alkuvaiheessa. Koulutus voidaan järjestää kullekin irtisanottavalle joko henkilökohtaisesti tai ryhmäkohtaisena palveluna. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että työntekijä hankkii itse tarvitsemansa koulutuksen ja työnantaja kustantaa sen. Koulutuksen arvon on aina vastattava minimissään työntekijän laskennallista kuukausipalkkaa.

Olemme mielellämme avuksi, mikäli kaipaat apua täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ota yhteyttä osoitteeseen info@tieturi.fi, niin autamme.

Tietoa kirjoittajasta:
Asiasanat: koulutus