Osaamispulssista suuntaviivoja elinikäiselle oppimiselle

Julkaistu 3.6.2022
Lukuaika noin 3 min

Elinikäinen oppiminen on nykymaailmassa itsestäänselvyys, ja osaamistarpeiden määritteleminen osa yritysten strategista työtä. Hyvänä apuna oman toimialan osaamistarpeiden hahmottamiselle toimii Teknologiateollisuuden osaamispulssi. Sivuille on koottu tuorein tieto teknologiateollisuuden yritysten osaamistarpeista.

Osaamispulssi sai toukokuussa 2022 Vuoden ennakointiteko -tunnustuksen.

Keskustelimme osaamispulssista Teknologiateollisuuden johtavan asiantuntijan Touko Apajalahden kanssa. Touko toimi asiantuntijana osaamispulssissa sitä luotaessa.

Ennakointia tekoäly apuna

”Osaamispulssi hyödyntää ensimmäistä kertaa Suomessa näin mittavasti dataa yhden toimialan ennakointiin”, Touko kertoo. ”Yhteistyökumppanimme Headai tuotti meille dataa eri lähteistä, ja teimme sen pohjalta kyselyn jäsenyrityksille. Osaamispulssi on näistä tehty tiivistys, helposti hahmotettavassa muodossa.”

Idea datan hyödyntämiseen osaamistarvekartoituksen pohjana lähti ajatuksesta, että toimialalla tarvittavaa osaamista kuvataan jo monessa paikassa. Headai:n tekoäly kokosi dataa mm. työpaikkailmoituksista, ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä, Business Finlandin hankekuvauksista ja avoimista soveltavan tutkimuksen julkaisuista. Käytössä oleva aineisto oli niin laaja, ettei sitä olisi pystytty käsittelemään muuten kuin tekoälyn avulla.

Yritysten näkökulma datan jatkojalostuksessa

Aineiston pohjalta Teknologiateollisuus laati jäsenyrityksilleen kyselyn. Sen avulla selvitettiin, mitkä tekoälyn nostamista osaamisalueista olivat yrityksille tulevaisuudessa tärkeitä sekä nostettiin osiin alueita, jotka vielä puuttuivat. Lisäksi kartoitettiin sitä, paljonko yritykset tulevina vuosina tarvitsevat uusia osaajia.

”Olemme aiemminkin tehneet osaamistarpeesta selvityksiä. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun yhden toimialan tarpeita ennakoitiin näin laajaa dataa hyödyntäen”, Touko pohtii. ”Tarkoitus oli katsoa osaamistarpeita koko toimialan näkökulmasta, yksittäisten yritysten tarpeet ovat helposti spesifimpiä. Yhtenä tavoitteena oli tuoda osaamistarpeita esiin myös vähän pintaa syvemmältä. Halusimme tarjota osaamispulssin lukijoille tarkempaa tietoa, mitä mikäkin osaaminen pitää sisällään. Esimerkiksi, mitä osaamista tekoälyyn liittyy.”

Ennakointia ja hiljaisia signaaleja

”Osaamispulssi on ennakointia. Selvitimme yritysten osalta, mikä on tulevien vuosien osalta tärkeää”, Tuoko mainitsee. ”Tavoitteena oli tunnistaa myös hiljaisia signaaleja. Mitä pidemmällä aikavälillä teemme ennakointia, sitä enemmän pääsemme myös punnitsemaan strategisia valintoja. Jos haluamme yritysten pärjäävän myös tulevaisuudessa, on tiettyjä osaamisalueita syytä nostaa. Valinnat eri tulevaisuudenskenaarioiden välillä ovat ennakoinnissa tärkeässä roolissa.”

Erityisesti digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvien teemojen tunnistaminen koettiin osaamispulssin osalta tärkeäksi.

”Osaamispulssi nimettiin pulssiksi juuri siksi, että sen on tarkoitus sykähtää vähän useampi kerta”, Touko jatkaa. ”Palaamme siis näihin teemoihin myös tulevaisuudessa.”

Osaamispulssista monipuolisesti hyötyä

Osaamispulssi hyödyttää laaja-alaisesti niin yrityksiä kuin yksilöiltäkin. Yrityksen osalta osaamispulssi tarjoaa mahdollisuuden hakea vertailukohtaa siihen, mitkä asiat toimialalla nostetaan yleisesti esille kehittymisen osalta. Näitä on sitten helppo hyödyntää myös yrityksen omassa osaamisen strategisessa kehittämisessä.

”Yksilön osalta ehkä tärkein hyöty on tieto siitä, minkälaiselle osaamiselle on kysyntää. Tämä tarjoaa hyvän pohjan oman uran miettimiselle. Teknologiateollisuudella on käynnissä Tekniikan akateemiset TEK:n, Insinööriliiton ja Suomen Ekonomien kanssa kokeilu, jossa tätä dataa hyödynnetään”, kertoo Touko. ”Yksilö voi siinä tekoälyn avustamana sekä sanoittaa osaamistaan että saada suosituksia, minkälaista osaamisen päivittämistä hän tarvitsisi suhteessa häntä kiinnostaviin teknologia-alan työpaikkailmoituksiin.”

Data antaa myös koulutusyrityksille hyvät suuntaviivat siihen, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Tämän pohjalta jatkuvan oppimisen tukeminen myös helpottuu.

Tutustu osaamispulssiin osoitteessa https://osaamispulssi.fi/.

Asiasanat:

Elinikäinen oppiminen Osaamisen kehittäminen

Aiheeseen liittyvät blogit:

Blogi 17.4.2024

Oppimisstrategiat työelämässä – Miten tuet henkilöstön osaamisen kehittymistä ja innovointia?

Lue lisää