Osaamisen kehittäminen

Osaamispulssista suuntaviivoja elinikäiselle oppimiselle

Elinikäinen oppiminen on nykymaailmassa itsestäänselvyys, ja osaamistarpeiden määritteleminen osa yritysten strategista työtä. Hyvänä apuna oman toimialan osaamistarpeiden hahmottamiselle toimii Teknologiateollisuuden osaamispulssi. Sivuille on koottu tuorein tieto teknologiateollisuuden yritysten osaamistarpeista. Osaamispulssi sai toukokuussa 2022 Vuoden ennakointiteko -tunnustuksen. Keskustelimme osaamispulssista Teknologiateollisuuden johtavan asiantuntijan Touko Apajalahden kanssa. Touko toimi asiantuntijana osaamispulssissa sitä luotaessa. …