Eettinen kanava

Pidämme toiminnassamme erittäin tärkeänä asiana avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Nämä myös rakentavat lähtökohdan luottamukselle. Käytössämme on eettinen kanava, jotta työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu arvojamme ja periaatteitamme vastaan. Eettinen kanava on luottamuksellinen keino, jolla työntekijämme ja muut osapuolet voivat ilmoittaa havaitsemistaan ja/tai epäilemistään epäeettisistä ja/tai laittomista menettelyistä omassa tai sen kumppanien toiminnassa.

Työntekijämme voivat myös ottaa yhteyttä omaan esi- tai HR-henkilöön. Kaikki vilpittömässä mielessä annetut ilmoitukset toimintaohjeiden ja/tai lain oletetusta rikkomisesta tutkitaan puolueettomasti. Omistajamme Wetteri Oyj vastaa kaikkien konsernin yrityksien osalta siitä, että työntekijöille ei aiheudu ilmiannon johdosta mitään epäsuotuisia työhön liittyviä seuraamuksia. Raportoijan henkilöllisyyttä käsitellään luottamuksellisesti kunnioittaen henkilön valitsemaa anonymiteettitasoa.