Miten ITIL® hyötyy COBITista?

Published 24.4.2023
Reading time approx 2 min

COBIT® on laaja ohjauksen, valvonnan ja hallinnan viitekehys. Yksi kiinnostava käyttötapa, ns. use case, on ITIL®-kyvykkyyksien priorisoiminen.   

Tietohallintojohtajana tai prosessin omistajana haluaisin varmistua siitä, että ITIL-prosessit ja palvelunhallintakyvykkyydet vastaavat liiketoiminnan tarpeita. Puuttuuko jokin tärkeä prosessi? Mitataanko oikeita asioita? Onko jokin tärkeä aktiviteetti tai käytäntö jäänyt meiltä tekemättä?

ITILin kanssa voi olla hieman eksyksissä, jos ei oikein tiedä mistä pitäisi aloittaa. Kyvykkyyksiä kun on 34, arkkitehtuurinhallinnasta työvoimaresurssien hallintaan. Prosesseja on vielä enemmän. ITIL ei anna vastausta siihen, mitkä näistä kymmenistä kyvykkyyksistä ovat meille ne kaikkein tärkeimmät, ja mitkä voidaan jättää vähemmälle huomiolle tai unohtaa täysin.

COBITin avulla voi muutamassa tunnissa tuottaa priorisoidun luettelon kaikista ITIL-kyvykkyyksistä maturiteettitasoineen, aktiviteetteineen ja mittareineen.  

Menetelmä perustuu kysymyspatteristoon, jonka avulla tunnistetaan organisaation tavoitteet, riskit, kipupisteet jne. Kun vastaa kysymyksiin, COBITin työkalu tuottaa automaattisesti generoidun ehdotuksen tärkeimmistä kyvykkyyksistä ja niiden tavoitetasoista. Muokkaamalla vastauksia voi kokeilla, miten muutokset vaikuttavat ehdotukseen. Jokaisesta kyvykkyydestä löytyy sitten luettelo aktiviteeteista ja mittareista sekä vastuutaulukko.  

COBITilla on turhaan maine hieman vaikeana ja abstraktina mallina. ITILin kanssa käytettynä se on helppo, nopeasti käyttöönotettava ja konkreettinen työkalu, jolla varmistetaan, että organisaation tavoitteet huomioidaan palvelunhallinnassa.

COBIT-kurssilla oppii menetelmän ja saa mukaansa omalle koneelle asennettavan käyttövalmiin työkalun. Jo seuraavana päivänä voi luoda konkreettisen, omalle organisaatiolle yksilöidyn ehdotuksen palvelunhallinnan kehitystarpeista.

Jokainen organisaatio, joka käyttää ITILiä tarvitsee COBITia. Erityisesti tietohallintojohtajien, prosessipäälliköiden, palvelupäälliköiden ja muiden, jotka ovat kehitysvastuussa, olisi hyvä ymmärtää tätä COBITIn käyttötapaa ja ottaa työkalu käyttöön palvelunhallinnan kehittämiseen.

Lisää osaamista COBITiin

Katso Benin videot aiheeseen liittyen

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

COBIT® is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association® (ISACA®). This product includes COBIT® 2019, used by permission of ISACA®.  ©2019 ISACA®.  All rights reserved.

About author:

Ben Kalland

Ben Kalland on palvelunhallinnan ammattilainen, joka on nähnyt IT-alaa eri suunnista jo 30 vuoden ajan. Hänen erikoisosaamistaan ovat TOGAF, ITIL®, COBIT ja ISO 20000 sekä muut mallit ja standardit, jotka tuovat lisäarvoa ja laatua IT-palveluihin. Benin koulutuksen ja konsultoinnin missio on osaamisen siirtäminen asiakkaalle.

Tags

COBIT ITIL4 ITIL