FrontpageProject workProjektisalkunhallinta - Strategiasta projektiksi

Projektisalkunhallinta - Strategiasta projektiksi

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Tästä projektisalkun hallinnan koulutuksesta saat kokonaisnäkemyksen, menetelmiä ja käytännön kokemuksia hanke- ja projektisalkunhallinnan (portfolio management) kehittämiseksi. Koulutuksen aikana perehdytään sekä salkunhallinan keskeisiin periaatteisiin ja projektikulttuurin kehittämiseen että käytännön kokemuksiin siitä, mitä tehokas salkunhallinta vaatii organisaatiolta.

Hanke- ja projektisalkunhallinta (portfolio management) on johdon käytännön työkalu johtaa muutosta, luoda tulevaisuutta sekä hallita resursseja. Salkunhallinta on parhaimmillaan hyvin tehokas keino toteuttaa ja jalkauttaa organisaation strategia. Projektisalkun hallinta ei ole irrallinen osa johtamisjärjestelmää, vaan sen on nivouduttava muun johtamisen kanssa noudattamaan vuosikellon rytmiä. Salkunhallinnan kehittäminen on iso toimintatavan muutos projektityön ja toiminnan kehittämisen ryhdistämiseksi koko organisaatiossa.


Location

Helsinki


Training formats

Classroom
Remote


Duration

1 päivä


Price

890 €

Kohderyhmä

Yrityksen ylin johto, liiketoimintayksiköiden johtajat, kehittämisjohtajat, IT-johtajat, kehittämissalkusta vastaavat henkilöt.

Sisältö projektisalkun hallinnan koulutuksessa

Projektisalkku strategisena työkaluna

 • Projektisalkku ja salkunhallinnan tavoitteet
 • Projektitoiminnan organisointi, roolit ja vastuut

Ohjelmajohtaminen (program management) ja hankehallinta strategioiden toteuttajana
Projektien arviointi ja valinta

 • Projektien arviointi- ja valintaprosessi
 • Milloin projekteja arvioidaan?
 • Projektien arvioinnin menetelmät
 • Ryhmätyö 1: Projektien arviointikriteerit

Projektikokonaisuuden tarkastelu
Projektisalkun katselmointi

 • Strategian toteutumisen varmistaminen salkkukatselmoinnin avulla
 • Projektisalkun tasapainottaminen salkkukatselmointitilanteessa

Projektisalkunhallintaprosessi

 • Keskeiset vaiheet ja vastuut
 • Salkunhallinnan tukitoiminnot

Useammat projektisalkut ja niiden väliset yhteydet

 • Konsernin salkku, prosessin salkku, yksikön salkku

Salkunhallinnan yhteys strategia- ja vuosisuunnitteluprosesseihin

 • Ryhmätyö 2: vuosisuunnittelu ja projektisalkku

Salkunhallinnan käyttöönotto

 • Käyttöönottoprojektin läpiviennin organisoiminen
 • Suunnitteluvaihe
 • Kehitysvaihe
 • Testausvaihe
 • Maastoutusvaihe
 • Tukivaihe

Yhteenveto: Projektisalkunhallinnan menestystekijät

Kurssista on mahdollista saada 6 PDU pistettä.

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Testimonials

 • Koulutus antoi erinomaiset valmiudet edetä projektisalkun johtamisen käyttöönotossa.
 • Kouluttaja onnistui erinomaisesti pitämään mielenkiinnon yllä koko koulutuksen ajan.
 • Kattava paketti projektisalkun hallinnan hyödyistä ja riskeistä. Tarpeellinen.
 • Kouluttaja erittäin asiantunteva.
 • Koulutuksessa edettiin sopivaan tahtiin; ei ollut kiireen tuntua mutta ei myöskään pitkästymistä ja kokonaiskesto oli myös sopiva asiasisältöön nähden.
 • Kokonaisuutena erinomainen paketti (kouluttaja-sisältö-järjestelyt).

You might be interested in these courses: