EtusivuMicrosoft AzureAZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Tämä kurssi sopii verkon ylläpitäjille, kenen tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää Azure-pilven verkkoratkaisuja. Tällä kurssilla käydään läpi Azure-verkkoinfrastruktuuria, hybridiympäristöjen välisiä verkkoyhteyksiä, kuormantasausratkaisuja, verkon reititystä, verkojen suojaustekniikoita ja verkon suunnittelua, käyttöönottoa ja hallintaa.

Kurssi antaa hyvät perustiedot Azure verkkopalveluista ja valmentaa sertifiointitestiä AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions varten. 


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

3 päivää


Hinta

1690 €

Kohderyhmä

Tämä kurssi sopii verkon ylläpitäjille, jotka haluavat erikoistua Azure-pilvipalvelun verkkoratkaisuihin tai niille ketkä aikovat suorittaa sertifiointitestin AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions.

Esitiedot

 • Virtualisointiteknologioiden ymmärtäminen, mukaan lukien: virtuaalikoneet ja virtuaaliverkot
 • Verkkoteknologioiden ymmärtäminen, kuten TCP/IP, DNS, VPN, palomuurit ja salaustekniikat.
 • Ohjelmistopohjaiset verkkoratkaisut (SDN)
 • Korkea käytettävyys (HA), toipumissuunnitelma (DR) ja palautustoiminnot

AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions -kurssin sisältö

Module 1: Introduction to Azure Virtual Networks

 • Explore Azure Virtual Networks
 • Configure public IP services
 • Design name resolution for your Virtual Network
 • Enable Cross-VNet connectivity with peering
 • Implement virtual network traffic routing
 • Configure internet access with Azure Virtual NAT

Module 2: Design and Implement Hybrid Networking

 • Design and implement Azure VPN Gateway
 • Connect networks with Site-to-site VPN connections
 • Connect devices to networks with Point-to-site VPN connections
 • Connect remote resources by using Azure Virtual WANs
 • Create a network virtual appliance (NVA) in a virtual hub

Module 3: Design and implement Azure ExpressRoute

 • Explore Azure ExpressRoute
 • Design an ExpressRoute deployment
 • Configure peering for an ExpressRoute deployment
 • Connect an ExpressRoute circuit to a VNet
 • Connect geographically dispersed networks with ExpressRoute global reach
 • Improve data path performance between networks with ExpressRoute FastPath
 • Troubleshoot ExpressRoute connection issues

Module 4: load balancing non-HTTP(S) traffic in Azure

 • Explore load balancing
 • Design and implement Azure load balancer using the Azure portal
 • Explore Azure Traffic Manager

Module 5: Load balancing HTTP(S) traffic in Azure

 • Design Azure application gateway
 • Configure Azure application gateway
 • Design and configure Azure front door

Module 6: Design and implement network security

 • Secure your virtual networks in the Azure portal
 • Deploy Azure DDoS Protection by using the Azure portal
 • Deploy Network Security Groups by using the Azure portal
 • Design and implement Azure Firewall
 • Working with Azure Firewall Manager
 • Implement a Web Application Firewall on Azure Front Door

Module 7: Design and implement private access to Azure Services

 • Explain virtual network service endpoints
 • Define Private Link Service and private endpoint
 • Integrate Private Link with DNS
 • Integrate your App Service with Azure virtual networks

Module 8: Design and implement network monitoring

 • Monitor your networks with Azure Monitor
 • Monitor your networks with Azure Network Watcher