EtusivuKyberturvallisuusTietosuojan hallinta ja johtaminen

Tietosuojan hallinta ja johtaminen

Rakenna luottamusta tietosuojalla.

Asianmukaisella tietosuojan toteuttamisella ei pelkästään vastata lain vaatimuksiin, vaan se on yksi luottamuksen rakentajista ja sitä kautta arvokas osa organisaatiota. 

Tietosuojan johtaminen -koulutuksessa käydään kattavasti läpi erilaiset tietosuojavaatimukset sekä tehokkaita keinoja niiden hallintaan. Pääset perehtymään aiheeseen niin organisaation toiminnan kuin juridiikan näkökulmasta, mikä tarjoaa sinulle erinomaisen kokonaiskuvan aiheesta.

Opit hahmottamaan sen, millaisissa tilanteissa tarvittavat tasapainotestit ja vaikutustenarvioinnit on toteutettava sekä miten tietosuojavaatimuksia sovelletaan organisaation luottamuksen rakentajana. Lisäksi esittelyssä on ratkaisuja tietoturvaloukkauksien varalle.

Koulutus on toteutettu käytännönläheisesti tyypillisiä arjen tapausesimerkkejä hyödyntäen – näin saat roppakaupalla suoria toimintamalleja tietosuojan johtamiseen omassa organisaatiossasi.


Koulutusmuoto

Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu organisaation tietosuojasta vastaaville henkilöille.

Ennakko-osaamisena odotetaan tietosuojan peruskäsitteiden ja perusteiden hallitsemista.

Tavoite

Koulutus tarjoaa vahvan pohjan tietosuojan hallintaan ja johtamiseen. Saat erinomaisen kokonaiskäsityksen tietosuojavaatimuksista ja tiedät, miten voit hyödyntää niitä organisaatiosi toiminnassa.

Sisältö Tietosuojan hallinta ja johtaminen -kurssilla

Organisaation toiminnassaan käsittelemät henkilötiedot
Mikko Pohjala,Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

 • Henkilötietorekistereiden kartoitus
 • Tietovirtakuvausten laatiminen
 • Käsittelyn oikeusperusteiden määrittely
 • Selosteet käsittelytoimista: miksi ja miten?

 

Riskien arviointi
Mikko Pohjala,Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

 • Tyypillisimmät käsittelytoimiin liittyvät riskit
 • Tasapainotestien tekeminen
 • Vaikutustenarviointien toteutus

Informointivelvoitteet
Mikko Pohjala,Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

 • Tietosuojaselosteiden laatiminen ja käyttö
 • Yleisimmät virheet tietosuojaselosteissa
 • Tietopyyntöprosessin toteutus ja käsittely
 • Sakot ja sanktiot

Hallinta ja ylläpito
Mikko Pohjala, Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

 • Tietosuojasuunnitelma ja vuosikello
 • Tietotilinpäätös ja raportointi johdolle
 • Dokumentaation käyttö liiketoiminnan tukena
  2. PÄIVÄ  

Tietoturvaloukkaukset – mitä ne ovat ja miten toimia sellaisen sattuessa?
Asta Salo, Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

 • Määritelmät ja toimenpiteet
 • Sisäiset prosessit kuntoon
 • Tapauksia ja harjoitus

Palveluntarjoajien hallinnointi
Asta Salo, Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

 • Tietojenkäsittelysopimusten laatiminen
 • Kansainväliset tiedonsiirrot
 • Vahingonkorvaukset tietojenkäsittelyssä

Henkilötietojen käsittely
Asta Salo, Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

 • Ilmoittajansuojalain yleiskatsaus
 • Ilmoitusten käsittely
 • Rekisteröidyn oikeuksien rajoittaminen

Työelämän tietosuoja ja tekninen valvonta
Asta Salo, Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

 • Suostumus käsittelyperusteena työsuhteessa
 • Sähköposti ja viestinnän luottamuksellisuus
 • Menettelytavat teknisen valvonnan järjestämisessä