EtusivuHae koulutuksiaTietoturvariskienhallinta

Tietoturvariskienhallinta

Missään organisaatiossa ei ole käytössä rahattomia resursseja tietoturvallisuuden toteuttamiseen. Koulutuksessa käydään läpi,kuinka tietoturvariskienhallinnan voi toteuttaa tehokkaasti erityyppisissä organisaatioissaja kuinka käytettävissä olevat resurssit on mahdollista kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Classroom
Remote

Kesto
2 päivää

Hinta
1590 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka suunnittelevat ja osallistuvat tietoturvariskienhallintaan, mutta koulutus ei edellytä aiempaa tietoa tietoturvallisuudesta tai riskienhallinnasta.

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Kurssin sisältö

Koulutuksessa tutustutaan ISO/IEC 27005 standardin(versio 2022)vaatimuksiin tietoturvariskien hallinnalle.Riskienhallinnan lisäksi käydään läpi ISO/IEC 27001:n vaatimuksia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle sekä ISO/IEC 27002 standardin sisältämiä hallintakeinoja, joilla tietoturvariskejä voidaan pienentää.

  • Tietoturvariskienhallinnan perusteet ja nykyaikaiset tietoturvauhat
  • Riskienhallintaprosessi ja riskien dokumentointi
  • Hallinnollinentietoturvallisuus ja tietoturvapolitiikka
  • Henkilöstö-ja fyysisenturvallisuuden hallintakeinot
  • Teknisen tietoturvallisuuden hallintakeinot