Arkkitehtuuri

Varmista organisaation eri järjestelmien, prosessien ja tavoitteiden yhteistoimivuus nyt ja tulevaisuudessa.
Katso koulutukset

Arkkitehtuurissa on kyse kokonaisuuden ymmärtämisestä – siitä, kuinka organisaation eri järjestelmien, prosessien ja tavoitteiden tulisi toimia yhdessä nyt ja tulevaisuudessa. Se helpottaa kommunikointia sekä suunnittelu- ja kehitystyötä. 

Vaikka arkkitehtuurin ja sen suunnittelun saattaa helposti mieltää suurten organisaatioiden tehtäväksi, ja järjestelmien ja prosessien monimutkaisuuden osalta osin näin onkin, todellisuudessa hyvin suunniteltu IT-arkkitehtuuri voi olla jopa kriittisempi pienille organisaatioille. Tämä johtuu siitä, että pienissä organisaatioissa päällekkäisyyksistä johtuvat tarpeettomat kustannukset voivat olla suhteellisesti suurempi taloudellinen taakka. 

IT-arkkitehtuuri

IT-arkkitehtuurin kehittäminen takaa, että IT-infrastruktuuri, pilvipalvelut ja sovellukset ovat yhteensopivia, taloudellisesti kannattavia, turvallisia, skaalattavia ja tukevat optimaalisesti organisaation prosesseja ja tavoitteita. Arkkitehtuurin tarjoama viitekehys varmistaa, että kokonaisuus pysyy johdonmukaisena myös kehitystyön aikana, estäen esimerkiksi tarpeettomien päällekkäisten järjestelmien luomisen tai kokonaisuuteen sopimattomien osien lisäämisen. 

IT-arkkitehdin on kyettävä hahmottamaan laajat kokonaisuudet sekä teknisten ratkaisujen että liiketoiminnan näkökulmasta. Arkkitehtuurikoulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden syventää tietämystäsi haluamissasi osa-alueissa. 

Katso koulutukset IT-arkkitehtuuriin

Johtava kokonaisarkkitehtuuriviitekehys TOGAF® standardi 

TOGAF standardi on maailman johtava kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. TOGAF-standardin ytimessä on ADM (Architecture Development Method). Se on vaiheistettu metodi, jonka avulla systematisoidaan arkkitehtuurityötä. ADM:n kuvaamia vaiheita ovat esimerkiksi muutostarpeen tunnistaminen, arkkitehtuurin kuvaaminen, implementoinnin suunnittelu, toteutuksen tarkastaminen ja muutoksenhallinta. 

TOGAF-standardin käyttö tuo mukanaan vakautta ja yhteensopivuutta. Viitekehyksen avulla voit luoda yhtenäisen ja standardoidun lähestymistavan arkkitehtuurin kehittämiseen. Tämä helpottaa järjestelmien ja teknologioiden yhteensopivuutta, mikä säästää aikaa, rahaa ja resursseja. 

Kurssimme antavat sinulle valmiudet käyttää TOGAF-viitekehystä tehokkaasti käytännön työssäsi. Koulutuksessa saat ymmärryksen TOGAF standardin keskeisistä käsitteistä, menetelmistä ja työkaluista sekä opit soveltamaan sitä organisaatiosi arkkitehtuurin kehityksessä. Tieturin kurssit ovat The Open Groupin virallisesti akkreditoimia ja valmistavat TOGAF-standardin sertifikaattien suorittamiseen.   

TOGAF® is a registered trademarks of The Open Group.

Katso TOGAF-koulutukset

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit

Webinar: How the TOGAF® Standard benefits Enterprise Architecture (EA)

Aika: 15.02.2023 14:30
Kesto: 45 min

Lue lisää