Ohjelmointikielet

Ota ohjelmointikielet haltuun.
Katso koulutukset

Ohjelmointikieli on tietokonekieli, jota ohjelmoijat (ohjelmistokehittäjät) käyttävät kommunikoidakseen tietokoneiden kanssa. Se on joukko ohjeita, jotka on kirjoitettu jollakin tietyllä kielellä (C, C++, Java, Python) tietyn tehtävän suorittamiseksi. Ohjelmointikieltä käytetään pääasiassa työpöytäsovellusten, verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kehittämiseen.  

Kursseillamme pääset kehittämään osaamistasi yleisimmissä ohjelmointikielissä kokeneen ohjelmistokehityksen ammattilaisen opastuksella, jonka vinkeillä opit uutta nopeasti ja pääset kartuttamaan osaamistasi. 

Ohjelmointikielen tyypit 

Ohjelmointikielet tyypillisesti jaetaan kolmeen eri tyyppiin. Näitä ovat esimerkiksi matalan tason ohjelmointikielet, joissa prosessori ajaa matalan tason ohjelmia suoraan ilman kääntäjää tai tulkkia, korkean tason ohjelmointikielet, jotka ovat tehty helpottamaan ohjelmoijan työtä ja keskitason ohjelmointikielet, jotka ovat näiden kahden välissä. 

1. Matalan tason ohjelmointikieli 

Matalan tason kieli on koneesta riippuvainen (ykkösiä ja nollia) ohjelmointikieli. Prosessori ajaa matalan tason ohjelmia suoraan ilman kääntäjää tai tulkkia, joten matalan tason kielellä kirjoitetut ohjelmat voidaan ajaa hyvin nopeasti. 

Matalan tason kielet jaetaan edelleen kahteen osaan: 

  1. Konekieliin 
  2. Kokoonpanokieliin 

Konekieli on eräänlainen matalan tason ohjelmointikieli. Sitä kutsutaan myös konekieleksi tai objektikieleksi. Konekieli on helpompi lukea, koska se esitetään yleensä binääri- tai heksadesimaalimuodossa (perusta 16). Se ei vaadi kääntäjää ohjelmien muuntamiseen, koska tietokoneet ymmärtävät konekielisiä ohjelmia suoraan. Konekielen etuna on, että se auttaa ohjelmoijaa suorittamaan ohjelmat nopeammin kuin korkean tason ohjelmointikieli. 

Kokoonpanokieli (ASM) on myös eräänlainen matalan tason ohjelmointikieli, joka on suunniteltu tiettyjä prosessoreita varten. Se edustaa käskykokonaisuutta symbolisessa ja ihmisten ymmärrettävässä muodossa. Se käyttää assembleria, jolla assembleri muunnetaan konekieleksi. Assembler-kielen etuna on, että se vaatii vähemmän muistia ja vähemmän suoritusaikaa ohjelman suorittamiseen. 

2. Korkean tason ohjelmointikieli 

Korkean tason ohjelmointikieli (High-level programming language, HLL) on tarkoitettu käyttäjäystävällisten ohjelmisto-ohjelmien ja verkkosivustojen kehittämiseen. Tämä ohjelmointikieli edellyttää kääntäjää tai tulkkia, joka kääntää ohjelman konekielelle (suorittaa ohjelman). 

Korkean tason ohjelmointikielen tärkein etu on, että sitä on helppo lukea, kirjoittaa ja ylläpitää. 

Korkean tason ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi Python, Java, JavaScript, PHP, C#, C++, Objective C, Cobol, Perl, Pascal, LISP, FORTRAN ja Swift-ohjelmointikieli. 

Korkean tason kielet jaetaan edelleen kolmeen osaan:  

  1. Proseduraalisesti orientoituneet ohjelmointikielet 
  2. Oliokeskeiset ohjelmointikielet 
  3. Luonnolliset kielet 

Proseduraalipainotteinen ohjelmointikieli (Procedural Oriented Programming, POP) on johdettu strukturoidusta ohjelmoinnista ja perustuu proseduurikutsukäsitteeseen. Siinä ohjelma jaetaan pieniin proseduureihin, joita kutsutaan rutiineiksi tai funktioiksi. 

Proseduraalipainotteista ohjelmointikieltä käyttää ohjelmoija ohjelman luomiseen, joka voidaan toteuttaa käyttämällä ohjelmointieditoria, kuten IDE:tä, Adobe Dreamweaveria tai Microsoft Visual Studiota. 

POP-kielen etuna on, että sen avulla ohjelmoijat voivat helposti seurata ohjelman kulkua ja koodia voidaan käyttää uudelleen ohjelman eri osissa. 

Yleisiä POP-kieliä ovat C, FORTRAN, Basic sekä Pascal. 

Oliokeskeinen ohjelmointikieli (OOP) perustuu olioihin. Tässä ohjelmointikielessä ohjelmat jaetaan pieniin osiin, joita kutsutaan objekteiksi. Sitä käytetään toteuttamaan ohjelmassa reaalimaailman kokonaisuuksia, kuten periytymistä, polymorfismia, abstraktiota jne. ohjelman uudelleenkäytettävyyden, tehokkuuden ja helppokäyttöisyyden varmistamiseksi. 

Oliopohjaisen ohjelmoinnin tärkein etu on se, että OOP on nopeampi ja helpompi toteuttaa, ylläpitää, muokata ja korjata virheitä. Oliokeskeinen ohjelmointikieli noudattaa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. 

Käytettyjä oliokeskeisiä ohjelmointikieliä ovat muun muassa C++, Java, Python ja C#. 

Luonnollinen kieli on osa ihmiskieliä, kuten englanti, venäjä, saksa ja japani. Koneet käyttävät sitä ymmärtääkseen, käsitelläkseen ja tulkitakseen ihmisen kieltä. Kehittäjät käyttävät sitä esimerkiksi kääntämiseen, automaattiseen tiivistämiseen, nimettyjen entiteettien tunnistamiseen (NER), suhteiden poimimiseen ja aiheiden segmentointiin. 

Luonnollisen kielen tärkein etu on se, että sen avulla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä mistä tahansa aiheesta ja saada vastauksen suoraan muutamassa sekunnissa. 

3. Keskitason ohjelmointikieli 

Keskitason ohjelmointikieli on matalan tason ohjelmointikielen ja korkean tason ohjelmointikielen välissä. Se tunnetaan myös nimellä väliohjelmointikieli ja pseudokieli. Keskitason ohjelmointikielen etuja ovat se, että se tukee korkean tason ohjelmoinnin ominaisuuksia, se on käyttäjäystävällinen kieli ja liittyy läheisesti konekieleen ja ihmiskieleen. 

Yleisesti käytettyjä keskitason ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi C ja C++. 

Ohjelmointikielen osaamisen hyödyt 

Ohjelmointikielien ja ohjelmoinnin osaamisella on monia eri hyötyjä. Ohjelmistokehittäjistä on huutava pula tällä hetkellä ja ohjelmointia opettelemalla oppii myös hyväksi ongelmanratkaisijaksi. 

Koulutuksia ohjelmointikieliin 

Ota ohjelmointikielet haltuun! Haluatko oppia uuden ohjelmointikielen? Tai syventää osaamistasi jo käytössäsi olevassa kielessä?  

Tieturin kursseilla pääset kehittämään osaamistasi yleisimmissä ohjelmointikielissä. Kouluttajanasi toimii kokenut ohjelmistokehityksen ammattilainen, jonka vinkeillä opit uutta nopeasti ja pääset kartuttamaan osaamistasi.  

Me autamme, onpa suunnitelmissasi opetella kokonaan uusi kieli tai syventää nykyistä osaamistasi.

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit