Oracle SQL

Hallitse Oracle SQL:n parhaat ominaisuudet.
Katso koulutukset

Oracle SQL -tietokantakielellä kirjoitat tehokkaasti Oracle-hallintajärjestelmään ja se tarjoaa myös kattavat työkalut ja ominaisuudet tietokantojen hallintaan ja tietojen käsittelyyn. Oracle SQL on yksi suosituimmista ja käytetyimmistä tietokantajärjestelmistä mm. monipuolisten ja skaalautuvien ominaisuuksiensa ansiosta. Oracle SQL mahdollistaa yrityksille tehokkaan tavan taltioida ja hallita tietoja relaatiotietokannoissa, mikä mahdollistaa nopean tiedonhaun, päivitykset ja poistot tarpeen mukaan.  

Koulutuksissamme opit enemmän Oracle SQL-tietokannasta sekä SQL- ja Oracle PL/SQL -kielistä.  

Oracle SQL-kurssi, perusteet antaa sinulle hyvät valmiudet Oracle-relaatiotietokannan ja SQL-kielen käyttöön. Koulutuksessa keskitytään erityisesti tietokantahakujen tekemiseen.  

Oracle SQL -jatkokurssilla syvennät SQL-kielen osaamistasi. Koulutuksessa keskitytään kannan sääntöjen (Constraints) sekä viite-eheyden läpikäyntiin. Iso osa koulutusta ovat myös Oraclen käytännöllisiin rivifunktiohin tutustuminen sekä eri syntaksien kertaus.  

Oracle PL/SQL perusteet antaa sinulle perustiedot Oracle PL/SQL -ohjelmointikielen käyttämisestä mm. työasemilla, sovelluspalvelimella tai tietokannassa. Koulutus toimii erinomaisena pohjana Oracle PL/SQL -tietokantamoduulit -kurssille, jossa tutustut paremmin tietokantaohjelmointiin Oracle PL/SQL -kielellä ja pääset syventämään osaamista PL/SQL -kielestä.

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit