Projektijohtamisen koulutus – Project Champion 2.0

Kokeneelle projektiosaajalle suunnatussa koulutuksessa kehität ja syvennät osaamistasi projektitoiminnan tärkeimmillä osa-alueilla!
Lue lisää ja ilmoittaudu

Kehitä projektiosaamistasi Tieturin Project Champion -koulutusohjelmalla

Projektijohtamisen koulutusohjelma – Project Champion 2.0 on suunniteltu kokeneille projektiosaajille, jotka haluavat kehittää ja syventää osaamistaan kaikilla projektitoiminnan merkittävillä osa-alueilla. Tieturin koulutusohjelma tarjoaa käytännön keinoja ja menetelmiä onnistuneen projektin avaintekijöihin.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

✅ Projektipäälliköille, Senior Project Managereille, kehityspäälliköille ja -johtajille
✅ Hankepäälliköille, järjestelmäasiantuntijoille ja -päälliköille
✅ Osastopäälliköille, ryhmäpäälliköille ja team leadereille
✅ PMO-toimintaan osallistuville ja projektisalkunhallinnan kehittäjille

Kurssin sisältö

👨‍💼 1. jakso (2 päivää)

 • Projektit ja projektikulttuuri
 • Projektin valmistelu
 • Projektisalkunhallinta ja sen merkitys
 • Projektin roolit ja vastuut

👩‍💼 2. jakso (2 päivää)

 • Projektin suunnitteluvaihe
 • Projektin riskien hallinta ja riskianalyysi
 • Projektin toteutusvaihe
 • Ketterä projektinhallinta

👨‍🎓 3. jakso (2 päivää)

 • Projektiviestinnän kulmakivet
 • Tuloksellinen yhteistyökäyttäytyminen: 360-arvioinnin purku
 • Muutoksen johtaminen hankkeissa ja projekteissa
 • Projektin päättäminen

Kurssin hyödyt

✅ Sovellat ketterien menetelmien parhaimmistoa omissa projekteissasi.
✅ Saat projektisi toteutumaan sujuvammin organisaatiossa.
✅ Turvaat selustasi toimivilla projektisopimuksilla.
✅ Hoidat projektiviestinnän ammattimaisesti.
✅ Hiot asiantuntijatiimin johtamistaitojasi.
✅ Saat keinoja muutoksen toteuttamiseen.
✅ Kehität projektien riskinhallintakykyjäsi.
✅ Lisäät menetelmävalikoimaasi projektien suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen.
✅ Tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi 360-arvioinnista.
✅ Saat uudistamisotetta projektitoimintaan, työhösi ja urallesi.
✅ Teet asiantuntijan kommentoimana omaan projektitoimintaasi liittyvän kehittämishankkeen, josta on konkreettista hyötyä työhösi.
✅ Päivität tietosi alan uusimmista virtauksista ja tutkimustuloksista.
✅ Verkostoidut ja vaihdat ajatuksia muiden projektiosaajien kanssa.

Koulutuksen jälkeen osaat

Projektijohtamisen koulutusohjelman – Project Champion 2.0 – läpikäynyt henkilö osaa:

 1. Soveltaa ketterien menetelmien parhaimmistoa projekteissaan: 😎 Hyödyntää ketterien menetelmien tehokkaimpia osia ja soveltaa niitä omien projektien johtamisessa.
 2. Toteuttaa projektit sujuvammin organisaatiossa: 🚀 Parantaa projektien toteutusta ja sujuvoittaa niiden läpivientiä organisaatiossa, sekä hallita projektin selustan toimivilla sopimuksilla.
 3. Hoidat projektiviestinnän ammattimaisesti: 📢 Viestiä tehokkaasti projektin sidosryhmien kanssa ja varmistaa, että kaikki osapuolet ovat ajan tasalla.
 4. Johtaa asiantuntijatiimejä taitavasti: 👥 Johtaa asiantuntijatiimejä ja kehittää heidän osaamistaan sekä motivaatiotaan, sekä toteuttaa muutoksia hallitusti.
 5. Kehittää projektien riskinhallintakykyjä: ⚠️ Tunnistaa, analysoida ja hallita projekteihin liittyviä riskejä paremmin ja käyttää monipuolisia menetelmiä projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.
 6. Verkostoitua ja uudistaa projektitoimintaansa: 🌐 Verkostoitua muiden projektiosaajien kanssa, toteuttaa henkilökohtaisen kehittämisprojektin ja pysyä ajan tasalla alan uusimmista virtauksista ja tutkimustuloksista.

Hintaan 3995 € (+ ALV) sisältyy

📝 Laadukas koulutus ja materiaalit: Saat kattavat koulutusmateriaalit, jotka tukevat oppimistasi ja joihin voit palata myöhemmin.

🔑 360-arviointi: Osallistut 360-arviointiin, jossa tunnistat yhteistyökäyttäytymisen vahvuutesi ja kehittämisalueesi.

💡 Asiantuntijan kommentoima kehittämisprojekti: Teet koulutuksen aikana kehittämisprojektin, joka on suunniteltu hyödyttämään konkreettisesti omaa työtäsi. Saat asiantuntijan kommentit ja ohjeistukset projektin kehittämiseksi.

📊 Ajankohtaista tietoa ja tutkimustuloksia: Päivität tietosi alan uusimmista virtauksista ja tutkimustuloksista, mikä auttaa sinua pysymään ajan tasalla projektijohtamisen kentässä.

👥 Verkostoitumismahdollisuudet: Tapaat muita projektiosaajia, joiden kanssa voit vaihtaa ajatuksia ja parhaita käytäntöjä.

☕ Aamukahvi ja lounas: Koulutuspäivinä tarjolla aamukahvi ja lounas, mikä mahdollistaa verkostoitumisen ja ajatustenvaihdon muiden osallistujien kanssa.

Näiden lisäksi saat käyttöösi Tieturin asiantuntijoiden tuen ja neuvot koko koulutuksen ajan.

Hyödyt yritykselle

🏢 Tehokkaammat tiimit: Koulutuksen käyneet työntekijät osaavat soveltaa ketterien menetelmien parhaimmistoa, mikä parantaa tiimien suorituskykyä ja yhteistyötä.

📈 Kasvava tuottavuus: Koulutuksen avulla työntekijät oppivat toteuttamaan projektit sujuvammin ja tehokkaammin, mikä kasvattaa organisaation tuottavuutta.

🔍 Parempi riskienhallinta: Työntekijät kehittävät kykyään tunnistaa, analysoida ja hallita projekteihin liittyviä riskejä, mikä vähentää projektien epäonnistumisen riskiä.

🎯 Strateginen kehittyminen: Koulutus auttaa kehittämään organisaation projektikulttuuria ja parantamaan projektiliiketoiminnan strategisia kyvykkyyksiä.

🌐 Innovaatio ja joustavuus: Koulutuksen käyneet työntekijät tuovat organisaatioon uusia näkemyksiä ja menetelmiä, jotka parantavat organisaation kykyä innovoida ja sopeutua muuttuviin markkinatilanteisiin.

🤝 Parantunut viestintä ja johtaminen: Työntekijät oppivat viestimään tehokkaammin ja johtamaan asiantuntijatiimejä taitavasti, mikä parantaa organisaation sisäistä yhteistyötä ja projektien onnistumista.

Näiden hyötyjen avulla yritykset voivat saavuttaa parempia tuloksia ja varmistaa, että heidän projektinsa toteutuvat aikataulussa ja budjetissa, samalla kun ne edistävät organisaation strategisia tavoitteita.

Mitä menetät, jos et osallistu?

❌ Kehittymättömät taidot: Jäät paitsi arvokkaista työkaluista ja tekniikoista, jotka voisivat parantaa projektiesi tehokkuutta ja onnistumista.

❌ Verkostoitumismahdollisuudet: Menetät tilaisuuden oppia ja jakaa kokemuksia muiden alan ammattilaisten kanssa, mikä voi rajoittaa mahdollisuuksiasi kehittää uusia ideoita ja ratkaisuja.

❌ Kilpailukyvyn heikkeneminen: Yrityksesi voi jäädä jälkeen kilpailijoista, jotka hyödyntävät edistyneitä projektijohtamisen käytäntöjä ja ketteriä menetelmiä.

❌ Ajantasaisen tiedon puute: Jäät paitsi uusimmista virtauksista ja tutkimustuloksista projektijohtamisen alalla, mikä voi vaikuttaa kykyysi soveltaa parhaita käytäntöjä työssäsi.

❌ Heikompi riskienhallinta: Ilman koulutusta et ehkä kehity yhtä taitavaksi tunnistamaan, analysoimaan ja hallitsemaan projekteihin liittyviä riskejä, mikä voi johtaa projektien epäonnistumiseen.

❌ Rajoittuneet johtamistaidot: Menetät mahdollisuuden kehittää johtamistaitojasi ja oppia johtamaan asiantuntijatiimejä tehokkaammin, mikä voi vaikuttaa tiimisi motivaatioon ja suorituskykyyn.

Näiden menetysten myötä saatat jäädä paitsi mahdollisuudesta kehittää projektiosaamistasi ja edistää uraasi, mikä voi vaikuttaa sekä henkilökohtaiseen että organisaation menestykseen.

Tulevat koulutukset

📅 31.10.-28.11.2024: Helsinki, suomeksi
📅 31.10.-28.11.2024: Remote, suomeksi

Miksi valita meidät?

👨‍🏫 Kokeneet kouluttajat 

Asiantuntevat kouluttajamme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka tuovat mukanaan paitsi teoreettista tietämystä myös runsaasti käytännön kokemusta. 

👷‍♀️ Käytännönläheinen opetus

Koulutuksemme on suunniteltu siten, että teoria yhdistyy käytännön harjoituksiin, varmistaen oppimisen tehokkuuden. 

🕸️ Verkostoitumismahdollisuudet 

Tapaa samanhenkisiä ammattilaisia ja laajenna ammatillista verkostoasi. 

📅 Aikataulu 

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät noin klo 16.30. Aamupala tarjolla klo 8.15 – 9.00.

Osallistujien kokemuksia ⭐⭐⭐⭐⭐

Todella tärkeää asiaa, joka pitäisi olla kaikkien projektityötä johtavien tiedossa.

Hieno kokemus.

Saadut opit ovat hyviä ja ne on helposti vietävissä omaan tekemiseen.

Kurssi, sen yleinen järjestely sekä tilat olivat ammattimaisesti järjestetty. Kiitokset!

Hyvä kurssi ja paljon asiaa.

Hyvin järjestetty koulutus, tarkoituksenmukaiset aiheet, joista pystyy vievään käytäntöön monia asioita. Konkreettinen.

Mielenkiintoinen ja osallistuttava koulutus. Kiitos!