5 syytä valita ReactJS

Julkaistu 11.9.2023
Lukuaika noin 5 min
5 syytä valita React js

React.js-kehys on Facebookin kehittämä avoimen lähdekoodin JavaScript-kehys ja -kirjasto. Sitä käytetään interaktiivisten käyttöliittymien ja verkkosovellusten rakentamiseen nopeasti ja tehokkaasti huomattavasti vähemmällä koodilla kuin puhtaalla JavaScriptillä.

Miksi React on niin suosittu?

React on huippuvalinta kehittäjille, jotka haluavat rakentaa laadukkaita, skaalautuvia ja suorituskykyisiä verkkosovelluksia. React on yksi yleisimmin käytetyistä JavaScript-kirjastoista. Tampereen ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan lehtori ja Tieturin kouluttaja Tony Torp nostaa Reactin suosion syyksi sen, että React on verraten helppokäyttöinen ja kustannustehokas framework. Suosioon vaikuttaa myös se, että React on laajalle levinnyt, sen aktiivinen ekosysteemi sekä ns. isojen tekijöiden mukanaolo.

”Yhtenä isona etuna on myös se, että Reactia voidaan käyttää myös natiivisovellusten tekoon Androidille ja iOSille React Nativen kautta eli web -kehittäjä oppii kohtuu pienellä vaivalla myös natiivien mobiilisovellusten teon React Nativen kautta”, Tony tiivistää.

Helppo oppia ja käyttää

Helppokäyttöisyys on yksi tärkeimmistä Reactin valttikorteista. React käyttää komponenttipohjaista arkkitehtuuria, jonka ansiosta monimutkaiset käyttöliittymät on helppo pilkkoa pienempiin, uudelleenkäytettäviin osiin. Kehittäjät voivat helposti rakentaa ja ylläpitää näitä komponentteja, mikä säästää aikaa ja vähentää virheiden riskiä.

Lisäksi React käyttää suoraviivaista syntaksia, joka helpottaa aloittelevien Javascript kehittäjien työtä. Reactin yksinkertaisuus helpottaa myös sen integrointia muihin kirjastoihin ja kehyksiin.

Korkea suorituskyky

Reactin virtuaalinen DOM on toinen syy sen suosioon. Virtuaalinen DOM on kevyt kopio varsinaisesta DOM:sta, minkä ansiosta React voi tehdä muutoksia käyttöliittymään vaikuttamatta muuhun sivuun. Tämä ominaisuus parantaa React-sovellusten suorituskykyä merkittävästi, mikä tekee niistä nopeampia ja reagoivampia kuin muut kehykset.

Lisäksi React käyttää tekniikkaa nimeltä ”lazy loading”, jonka avulla kehittäjät voivat ladata vain tarvittavat komponentit ja tiedot, kun niitä tarvitaan. Tämä ominaisuus auttaa lyhentämään sovelluksen kokonaislatausaikaa, mikä parantaa käyttäjäkokemusta.

Suuri yhteisön tuki

Reactilla on suuri ja aktiivinen kehittäjäyhteisö, joka osallistuu säännöllisesti Reactin kehittämiseen. Tämä yhteisö tarjoaa runsaasti resursseja, kuten dokumentaatiota, opetusohjelmia ja avoimen lähdekoodin kirjastoja, mikä helpottaa kehittäjien oppimista ja Reactin käyttöä.

Yhteisö tarjoaa kehittäjille myös foorumin, jossa he voivat esittää kysymyksiä, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä projekteissa. Tämä tuki auttaa varmistamaan, että React pysyy ajan tasalla ja merkityksellisenä jatkuvasti kehittyvällä alalla.

Monipuolisuus

React on monipuolinen kirjasto, jota voidaan käyttää monenlaisten sovellusten, kuten web-, mobiili- ja työpöytäsovellusten, rakentamiseen. Lisäksi React voidaan integroida muihin kirjastoihin ja kehyksiin, jolloin kehittäjät voivat mukauttaa ja laajentaa sovellustensa toiminnallisuutta.

React on myös yhteensopiva muiden ohjelmointikielten, kuten TypeScriptin, kanssa, mikä helpottaa työskentelyä suurempien tiimien kanssa tai helpommin ylläpidettävän koodin kirjoittamista.

Skaalautuvuus

React on erittäin skaalautuva, joten se sopii kaikenkokoisiin projekteihin. Sen modulaarisen arkkitehtuurin ja komponenttipohjaisen suunnittelun ansiosta uusia ominaisuuksia ja toimintoja on helppo lisätä ilman, että se vaikuttaa muuhun sovellukseen.

Lisäksi Reactin virtuaalinen DOM mahdollistaa suurten ja monimutkaisten sovellusten tehokkaan renderöinnin, joten se sopii erinomaisesti suorituskykyisten ja skaalautuvien sovellusten rakentamiseen.

Mitä kieltä Reactissa käytetään?

React-komponentit kirjoitetaan tyypillisesti JSX:llä, vaikka niiden ei tarvitse olla JSX:ää (komponentit voidaan kirjoittaa myös puhtaalla JavaScriptillä). JSX on JavaScriptin syntaksin laajennus. Sitä käytetään Reactin kanssa kuvaamaan, miltä käyttöliittymän pitäisi näyttää. JSX saattaa muistuttaa mallipohjakieltä, mutta siinä on JavaScriptin koko teho.

Onko React frontend- vai backend-kieli?

Ihmiset ihmettelevät edelleen, onko ReactJS frontendia vai backendia? ReactJS on frontend JavaScript-kirjasto, jota käytetään web-kehityksessä interaktiivisten elementtien rakentamiseen verkkosivuston käyttöliittymiin (UI) UI-komponenttien pohjalta.

Kuinka kauan Reactin oppimisessa kestää?

Reactin oppiminen on helppoa, jos hallitset JavaScriptin jo hyvin, mutta se voi olla haastavaa, jos sinulla on vähän tai ei lainkaan kokemusta JavaScriptistä. Siksi on suositeltavaa opetella JavaScript ensin.

Reactin perusteiden hallitseminen kestää yhdestä kuuteen kuukautta. Se, kuinka nopeasti opit Reactin, riippuu aiemmasta ohjelmistokehityskokemuksestasi ja siitä, kuinka paljon aikaa olet valmis käyttämään oppimiseen.

Opit kirjaston käytön paljon nopeammin, jos käytät Reactin oppimiseen 10 tuntia viikossa, kuin jos käytät siihen vain muutaman tunnin. Tärkeintä oppimisen kannalta on kuitenkin se, että opiskelusta tulee rutiini.

Näissä aikarajoissa ei kuitenkaan oteta huomioon aikaa, joka tarvitaan Reactin oppimiseen, jos sinulla ei ole aiempaa ohjelmointikokemusta. Sinun pitäisi ensin opetella JavaScriptin perusteet, koska React on JavaScript-kehys. Kun tämä on tehty, olet valmis aloittamaan React-koodauksen opettelun.

Onko Reactin oppiminen hankalaa?

Merkittävin este uusille React-oppijoille on JavaScript. Jos sinulla ei ole perustietoa JavaScriptistä, kaikki Reactin käsitteet todennäköisesti hämmentävät sinua. Onneksi JavaScript on yksi helpoimmista ohjelmointikielistä oppia, ja useita JavaScript-resursseja on saatavilla, jotta opettelu olisi vielä helpompaa.

Kannattaako minun opetella HTML:ää vai Reactia?

Jokainen front-end-kehittäjä aloittaa uransa HTML:llä ja CSS:llä. Ennen kuin alat opetella Reactia, sinun pitäisi hallita HTML- ja CSS-kirjoittaminen hyvin. Sinun pitäisi tietää, miten kirjoitetaan semanttisia HTML-tageja, miten kirjoitetaan CSS-valitsimia, miten käytetään luokkia, miten toteutetaan CSS:n nollaus, laatikkomalli, miten nollataan border-box, flexbox, miten kirjoitetaan responsiivisia verkkosovelluksia, mukaan lukien mediakyselyt, ja miten rakennetaan frontend-sovellus HTML:n ja CSS:n avulla.

Mitkä ovat Reactin hyödyt?

Miksi React JS erottuu muista frontend-kehityskehyksistä edukseen? Se tarjoaa paljon etuja:

  • Nopeus: Reactin ansiosta kehittäjät voivat periaatteessa hyödyntää sovelluksensa yksittäisiä osia sekä asiakas- että palvelinpuolella, mikä viime kädessä lisää kehitysprosessin nopeutta. Yksinkertaisesti sanottuna eri kehittäjät voivat kirjoittaa yksittäisiä osia, eivätkä kaikki tehdyt muutokset aiheuta muutoksia sovelluksen logiikkaan.
  • Joustavuus: Muihin frontend-kehyksiin verrattuna React-koodia on helpompi ylläpitää ja se on joustavaa modulaarisen rakenteensa ansiosta. Tämä joustavuus puolestaan säästää yrityksille valtavasti aikaa ja kustannuksia.
  • Suorituskyky: React JS suunniteltiin niin, että se tarjoaa korkean suorituskyvyn. Kehyksen ydin tarjoaa virtuaalisen DOM-ohjelman ja palvelinpuolen renderöinnin, minkä ansiosta monimutkaiset sovellukset toimivat erittäin nopeasti.
  • Uudelleenkäytettävät komponentit: Yksi React JS:n käytön tärkeimmistä eduista on sen tarjoamat mahdollisuudet käyttää komponentteja uudelleen. Se säästää kehittäjien aikaa, kun heidän ei tarvitse kirjoittaa eri koodeja samoja ominaisuuksia varten. Lisäksi jos johonkin tiettyyn osaan tehdään muutoksia, se ei vaikuta sovelluksen muihin osiin.

Reactin tulevaisuus

”Markkinat elävät koko ajan, mutta Reactilla on todella vahva kehittäjäpohja ja laaja yhteisö, suhteellisen matala oppimiskynnys ja yleisesti tehokas webbikehityskirjasto”, Tony miettii ja jatkaa: ”Kasvavan Vuen kanssa on kovaa kilpailua, mutta tällä hetkellä React pitää edelleen selkeää ykkössijaa projektien ja tekemisen määrässä.”

Reactin tulevaisuuteen voi vaikuttaa web-standardien kehittymisen ja sitä kautta uusien, tehokkaampien frameworkien tulo (esim. Web Assembly), mutta Tony ei näe tällä hetkellä kuitenkaan välitöntä uhkaa Reactin asemalle, ainakaan kovin nopeasti ja yllättäen sen markkinajohtajuus ei tule häviämään.

React-koulutukset

Frontend-koulutukset

Backend-koulutukset

Tietoa kirjoittajasta:

Jon Dillemuth
Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija

Jonilla on pitkä kokemus ohjelmistokehityksen parissa Javascriptin ja sen eri viitekehysten parissa ennen kuin hän siirtyi digimarkkinoinnin pariin.

Asiasanat:

React.js React ReactJS React-ohjelmointi