EtusivuC#C# ja .NET Framework -ohjelmointi

C# ja .NET Framework -ohjelmointi

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Koulutuksessa käydään läpi .NET-arkkitehtuurin sekä sen tarjoamien palveluiden hyödyntäminen C#-ohjelmointikielellä.

Koulutuksen käynyt osaa käyttää kattavasti C#-kieltä .NET-ohjelmointiin. C#-ohjelmointikurssilla osallistuja saa katsauksen myös muihin .NET Framework -palveluihin, kuten käyttöliittymä- ja hajautuspalveluihin.

C# (C Sharp) on ohjelmointikieli, jonka syntaksilla on yhteyksiä C++- ja Java-kieliin. C# on ECMA- ja ISO-standardoitu kieli, ja siitä on tehty mm. Linux ja Mac Open Source -toteutukset (www.mono-project.com).


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

3 päivää


Hinta

1990 €

Kohderyhmä

C# ja Framework -ohjelmointikurssi soveltuu ohjelmoijille, jotka toteuttavat ohjelmistoja C#-ohjelmointikielellä.

Esitiedot

Saat parhaan hyödyn koulutuksesta, kun sinulla on vahva ohjelmointikokemus jostakin lauseke- tai oliopohjaisesta kielestä, kuten Java, C/C++, Visual Basic sekä oliokäsitteiden perustuntemus. 

C# ja .NET Framework -ohjelmointi -kurssin sisältö

1. päivä

NET-arkkitehtuuri

 • Arkkitehtuurin yleiskatsaus
 • Versiotasot
 • Alustan tarjoamat tekniikat
 • Assembly -käsite

Perusrakenteet

 • Tyyppijärjestelmä
 • Arvo- ja viitetyyppit (value & reference types)
 • boxing & unboxing
 • Ehto- ja silmukointilauseet
 • Poikkeuskäsittely

Oliorakenteet

 • Luokan toteutus
 • Ominaisuudet (properties)
 • Perintä
 • Polymorfismin toteutus
 • Rajapinnat
 • Abstraktit luokat

2. päivä

Delegaatit ja tapahtumat

 • Delegaattikäsite
 • Anonyymit metodit
 • Tapahtumien viestintä

Geneerinen ohjelmointi

 • Generic-tyypit
 • Reflection, ajonaikainen luokkatieto
 • Attribuuttien toteutus ja käyttö

Kokoelmat

 • Kokoelmatyypit
 • Kokoelmien käyttö
 • LinQ ja kokoelmat

Tiedonhallinta

 • I/O-operaatiot
 • Serialisointi
 • XML-tiedon käsittely
 • JSON-tiedon käsittely
 • Johdanto tietokantojen käsittelyyn (ADO.NET)

3. päivä

Käyttöliittymätekniikat

 • Windows Forms
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • ASP.NET web-sovellukset

Palvelutekniikat

 • ASP.NET Web Services
 • Windows Communication Foundation

Säikeistetty ohjelmointi

 • Rinnakkainen delegaatti
 • Säikeet ja ThreadPool
 • Taskit ja TPL

Muita tekniikoita

 • Windows Service
 • Tapahtumalokin (event log) käyttö
 • Performance lokin käyttö
 • Assemblyjen käyttö ja digitaalinen allekirjoittaminen

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: