ITIL® V4, vai Practitioner vai miten se nyt meni…

Julkaistu 24.8.2016
Lukuaika noin 2 min

Aina välillä saa kuulla kysymyksen ITIL® versio nelosesta. Koska se tulee, onko se jo tullut? Joskus kysymyksen taustalla on käsitys, että uusin ITIL-kirja ITIL Practitioner Guidance jotenkin edustaisi uutta versiota. Näin ei ole. 

Viime vuoden loppupuolella osallistuin uuden ITIL Practitioner -kurssin suunnitteluun yhdessä hollantilaisen koulutusorganisaation kanssa. Siihen aikaan itse kirjaa ei ollut vielä olemassa – se ilmestyi vasta helmikuussa 2016 – vaan kurssi rakennettiin esimateriaalin perusteella, ja viimeisteltiin samoihin aikoihin kun kirjan oikolukuvedokset olivat saatavilla. En ollut kurssin pääsuunnittelija, mutta olin mukana kirjoittamassa ja videoimassa materiaalia, arvioimassa, kommentoimassa ja säätämässä lopputulosta. Kurssi julkistettiin sitten samaan aikaan kun itse kirjakin.
ITIL Practitioner-kurssi toteutuu hieman toisin kuin ITIL –kurssit yleensä. Varsinkin Foundation-kurssi, eli se ensimmäinen peruskurssi, on aika asiavetoinen. On prosesseja, aktiviteetteja, rooleja, terminologiaa, konsepteja. Oppiminen keskittyy siihen, että osaa erottaa prosessit toisistaan, ymmärtää itse viitekehyksen, tietää mikä on palvelu, tukipalvelu, täydentävä palvelu ja miten funktio ja prosessi eroavat toisistaan. Kurssin idea on, että tiedämme mistä puhumme, kun puhumme palvelunhallinnasta.

Practitioner-kurssin sisältö on erilainen. On lyhyitä jaksoja teoriaa, mutta kurssin pääsisältö on case-tapaus, johon sovelletaan niitä tekniikoita mitä kurssin aikana opiskellaan. Koko kurssin aikana käsitellään ja syvennetään samaa case-tapausta. Uusia prosesseja ei käsitellä, eikä vanhoja varsinaisesti edes syvennetä, sen sijaan keskitytään kehittämiseen, muutosjohtamiseen, mittaamiseen ja kommunikointiin. Kurssin idea on, että tiedämme mitä teemme, kun kehitämme palvelunhallintaa.

Sertifiointitestikin on erilainen, se on open book, eli kirja saa olla auki. Tämä ei tarkoita sitä, että kuka tahansa voisi ottaa kirjan käteen, mennä testiin ja lukea vastaukset kirjasta. Kysymykset ovat kyllä monivalintakysymyksiä, mutta ne kohdistuvat ITILin soveltamiseen testimateriaalissa olevaan case-tapaukseen ja edellyttävät ymmärtämistä, soveltamista ja tietämystä, mutta eivät ulkoa opettelua. 

ITIL Practitioner -kurssi ja -kirja ovat esimerkkejä ITILin jatkokehitysmallista. ITIL versio nelosta ei ole eikä tule. ITIL noudattaa jatkossa samantyyppistä mallia kuin Windowskin, eli uusia versioita ei tule, versionumerointia ei käytetä, vaan materiaali päivittyy sitä mukaan kun päivittyy. ITIL Practitioner ei korvaa vanhaa tietoa vaan täydentää sitä. Lisäys on varsin tervetullut siinä mielessä, että vaikka ITIL on pragmaattinen ja käytännönläheinen viitekehys, siitä on aiemmin puuttunut tällainen soveltamiseen tarkoitettu kirja.

Teoria ja käytäntö eivät ole sama asia, mutta voisi sanoa, että nyt ne lähestyvät toisiaan.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Tietoa kirjoittajasta:

Ben Kalland

Ben Kalland on palvelunhallinnan ammattilainen, joka on nähnyt IT-alaa eri suunnista jo 30 vuoden ajan. Hänen erikoisosaamistaan ovat TOGAF, ITIL®, COBIT ja ISO 20000 sekä muut mallit ja standardit, jotka tuovat lisäarvoa ja laatua IT-palveluihin. Benin koulutuksen ja konsultoinnin missio on osaamisen siirtäminen asiakkaalle.

Asiasanat:

Sertifikaatti ITIL4