Ketterä tuotestrategia

Julkaistu 30.8.2021
Lukuaika noin 4 min
tuotestrategia

Ketteräksi tuotestrategian tekee sen soveltuvuus epävarmaan tilanteeseen ja kyky mukautua muutoksiin. Se perustuu kokeiluihin ja etsii menestystä asiakasarvon avulla.

Se rakentaa minimaalisen käyttökelpoisen tuotteen (MVP) nopeasti, jotta palaute varmistaa tuotteen elinkelpoisuuden. Strategian yksityiskohtaisuuden taso on perinteistä pienempi.

Ketterä tuotekehitys tasapainottaa vision muutostarpeen ja tarpeen saada tuotteen tavoitteet valmiiksi. Ketterä tuote on pitkäikäinen ja helppohoitoinen. Se mukautuu yllättäviinkin asiakastarpeisiin. 

Tuotestrategian iso kuva

Tuotestrategia riippuu tietenkin nykyisestä tilanteesta. Starttiyrityksellä on vähemmän rajoitteita kuin vanhalla yrityksellä, jonka olemassa olevat tuotteet, asiakkaat ja henkilöstö luovat sille kilpailuetua.

Keskeisin päätös on valita ne asiakkaat, jota organisaatio haluaa palvella. Uusi yritys valitsee usein niche-strategian [1], jolloin asiakassegmenttejä on vain yksi.  Seuraavaksi pitää löytää, miten aioimme tuottaa arvoa tälle asiakkaalle. Lähdemme laajenemaan vasta kun pilottiasiakas on varmistanut idean. Päätämme asemamme asiakkaan arvoketjussa. Olemmeko tuotekehittäjä, markkinoija, myyjä, jakelija, huoltaja vai onko teollisuustuotanto meille luontevin osa. Vältämme suuret riskialttiit investoinnit yhteistoimintaverkoston avulla.

Liiketoimintamalli-lakana [2] on kevyt tapa kuvata tuotestrategia ja kommunikoida se muille.

Ketterä maailmankuva

Ketteryys on parhaimmillaan muuttuvassa, epävarmassa ja kompleksisessa maailmassa.

Väestön kasvu maapallolla on pysähtymässä Afrikkaa lukuun ottamatta. Kansantuotteet eivät kasva, koska kysyntä on heikkoa vaikka korkotaso on nollassa. Pitkä rauhan aika on luonnut ennen näkemättömän tuotantokapasiteetin. Globaali kilpailu on kovaa ja häikäilemätöntä.

Emme tiedä, mitä toimintaympäristössämme tulee tapahtumaan. Mitä tekevät kilpailijamme? Miten teknologia kehittyy? Asiantuntijat pystyvät suunnittelemaan monimutkaisia tuotteita, mutta ongelmamme muuttuvat kompleksiseksi kun ihmisten arvaamattomuus otetaan kuvioon mukaan.  Yksi ääni voi ratkaista päätöksen meidän puolestamme tai meitä vastaan.

Asiakas, jolla on ongelma

Meidän on vaikea ennakoida, toimivatko toimenpiteemme ja tuotteemme. Voimme keskustella, haastatella ja tehdä markkinatutkimuksia sekä seurata menestyviä kilpailijoitamme. Vahvasta etukäteissuunnittelusta huolimatta totuus paljastuu vasta kun asiakkaalla on tuotteemme käytössä kädessään ja hän on ostanut sen oikealla rahalla.

Niinpä laajennamme asiakaspohjaa vähitellen. Aloitamme minimaalisella tuotteella ja pienellä määrällä sisäisiä asiakkaita. Laajennamme yhteistyökumppaneihin ja julkaisemme beta-versiot ennen suurten investointien tekemistä. Yritämme siis epäonnistua nopeasti ja halvalla. Esimerkiksi verkkokaupan minimaalisessa tuotteessa voi olla vain pieni osa tuotteistamme, vain yksi tapa ostaa, maksaa ja toimittaa ostos asiakkaalle.

Verkkokaupan MVP

Palaute

Palautteen kerääminen on lisääntynyt viime aikoina selvästi. Usein se ei kuitenkaan auta oppimaan vaan on markkinointityökalu oman erinomaisuuden osoittamiseen. Laadukas palaute kertoo, missä voimme parantaa.

Reagoimisen palautteeseen ja omiin havaintoihin pitää olla säännöllistä ja organisoitua. Sopimukset, lupaukset ja alkuperäiset suunnitelmat eivät saa olla suunnanmuutosten esteenä.

Ketterä organisaatio

Oman organisaation ja yhteistyöverkoston kehittäminen tehdään vasta kun minimaalinen tuotteemme on osoittanut elinkelpoisuutemme. Itse keskitymme ydinosaamisemme, jossa olemme erinomaisia. Meillä on siinä usein epäreilu kilpailuetu, jota muiden on vaikea kopioida.

Menestymme myös tulevaisuudessa kun olemme itsenäisiä ja riippumattomia. Siedämme toimintaympäristön muutoksia, koska olemme joustava ja pystymme vaihtamaan suuntaa. Tavoitteena on Lean-ajattelun mukainen korkealaatuinen tuote, jonka tuottamisessa on vähänhukkaa kuten odottelua ja keskeneräistä työtä. Tiimien monialaisuus taklaa osaamisen puutteita..

Mukautuva tuote

Tuoteomistajan tulee pyrkiä inkrementaaliseen ja iteratiiviseen kehitystyöhön, jossa tuote julkaistaan pienissä itsenäisissä korvattavissa olevissa osissa. Modulaarinen arkkitehtuuri tekee tuotteesta pitkäikäisen, helppohoitoisen ja mukautettavan.

Yhdestä tuotteesta edetään usein asiakasräätälöinteihin, tuotteiden välisiin integraatioihin ja tuoteperheisiin. Tällöin tuotehallinnasta muodostuu seuraava haaste.

Yhteenveto

Ketterä tuotestrategia näkee maailman pienyrittäjän silmin, vaikka se olisikin osa suuremman organisaation visiota. Se lähtee liikkeelle asiakkaasta, jolla on ongelma. Etsimme tähän ongelmaan minimaalisen käyttökelpoisen ratkaisun ja julkaisemme sen.

Keräämme palautetta ja arvioimme sitä ankaralla kädellä. Suuri osa kokeiluistamme epäonnistuu, mutta lopulta löydämme ratkaisun, jonka monet asiakkaat ostavat.

Vasta tämän jälkeen alamme kasvattaa organisaatiota. Hankimme kumppaneita ja palkkaamme lisää väkeä. Menestymme uudessa maailmassamme, joka on epävarma, hyvinvoiva ja vaativa, jos organisaatiomme ja sen yhteistyöverkosto on sopivan joustava ja monitaitoinen.

Ketterä tuote on pitkäikäinen ja helppohoitoinen. Se mukautuu yllättäviinkin asiakastarpeisiin. 

Lähteet

1. https://fi.wikipedia.org/wiki/Niche
2. Business Model Canvas https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Ketteryyskoulutuksia:

Tietoa kirjoittajasta:

Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer. Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla.

Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Asiasanat:

Ketteryys Tuoteomistaja Scrum Product Owner