Miten työelämä toipuu koronakriisistä?

Julkaistu 4.6.2020
Lukuaika noin 2 min
koulutus

Vaikka Suomi onkin taas palaamassa normaalimpaan arkeen, on korona muuttanut maatamme perustavanlaatuisesti. Myös työelämä on kokenut suuria muutoksia. Suurin osa asiantuntijatyötä tekevistä on ollut useamman kuukauden etätöissä ja paluu konttorille siintää vasta kesälomien jälkeen. Lomautus- ja irtisanomisuutiset ovat olleet lähes jokapäiväisiä, ja koskeneet satojatuhansia suomalaisia. Onneksi valtaosa lomautetuista päässee hiljalleen palaamaan töihin.

Poikkeusajat nostavat esiin elinikäisen kouluttautumisen tärkeyden. Kun työelämä muuttuu, on hyvä toimia joustavasti ja laajentaa tai syventää osaamistaan niin, että voi vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin. Oman alansa rautainen erikoisasiantuntija tai toisaalta monipuolisen osaamisen omaava työntekijä ovat arvokasta valuuttaa työmarkkinoilla.

Kouluttautuminen on avain jälleenrakennukseen

Elinikäisen kouluttautumisen sekä osaamisen kehittämisen tärkeys nousee esille myös juuri julkaistussa Exit-raportin toisessa osassa. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän tekemä raportti paneutuu koronakriisin jälkihoitoon ja jälleenrakentamiseen.

Raportin mukaan taloudellisen kestävyyden näkökulmasta jälkihoitotoimien tulisi parantaa talouden tuotantopotentiaalia. Tällaista on esimerkiksi TKI-toiminta eli investoinnit koulutukseen, tutkimukseen ja infrastruktuuriin.

Raportti korostaa, että osaavan työvoiman saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Nopeasti muuttuneessa työmarkkinatilanteessa on tärkeä sekä lisätä, muuntaa että täydentää työntekijöiden osaamista. Raportin mukaan koulutustarjonnan on vastattava työelämän tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Eli koulutuksen tulee kohdata niin työnhakijoiden, työssä olevien kuin työelämäkin osaamistarpeet.

Lomautuksen aikana kannattaa opiskella

Koronakriisi on tuonut mukanaan myös jotain positiivista. Lomautettuna olevat voivat poikkeuksellisesti opiskella menettämättä työttömyysetuuttaan, mikäli lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Tämä määräaikainen lakimuutos on voimassa vain 31.7.2020 asti.

Nyt onkin loistava aika kehittää osaamistaan ja parantaa kilpailuasemaansa työmarkkinoilla.

Koulutusmahdollisuuksia löytyy onneksi valtavasti! Jo Tieturin sekä tytär- ja sisaryritystemme koulutuksissa voit päivittää osaamistasi lähes kaikissa asiantuntijatyössä tarvittavissa taidoissa. Tieturi ja ruotsalainen tytäryhtiömme Informator tarjoavat erittäin monipuolisesti ICT- ja projektikoulutusta. Sisaryritystemme JTO:n, Inforin, Fintran ja MIF Tutkintojen valikoimasta löydät koulutuksia johtamiseen, viestintään, kansainväliseen kauppaan, taloushallintoon sekä valmistaviin tutkintokoulutuksiin. Tarjoamme myös runsaasti maksuttomia webinaareja ja webinaaritallenteita, joista saat hyviä vinkkejä työhösi.

Asiasanat:

Koulutus Osaaminen Oppiminen