Scrum-opas 2020

Published 26.11.2020
Reading time approx 2 min
Scrum-opas

Englanninkielinen Scrum-opas on päivittynyt 18.11.2020. Se on edeltäjäänsä lyhyempi, kieliasultaan selkeämpi ja käsitteellisesti helpompi omaksua. Suomenkielisen version käännöstyöryhmä on aloittelemassa toimintaansa.

Vielä vähemmän ohjaava

Vuoden 2020 version tarkoituksena on palauttaa Scrum minimaalisesti riittäväksi viitekehykseksi karsimalla sisältöä ja pehmentämällä kieliasun ohjaavuutta.  Esimerkiksi Päivän Scrumin kysymykset on poistettu. Oppaan teksti on yleispätevämpää ja vähemmän määräävää mm. puhuttaessa kehitysjonon kohdista, retrospektiivin vaikutuksesta Sprintin kehitysjonoon ja Sprintin keskeyttämisestä. 

Yksi tiimi, ei rooleja

Rakenne, jossa Scrum tiimi sisältää kehitystiimin oli käsitteellisesti vaikea eikä tavoittanut Scrumin miljoonia käyttäjiä. Nyt on vain yksi Scrum-tiimi, joka on keskittynyt samaan tavoitteeseen ja kolme erilaista vastuualuetta: tuotteen omistaja, Scrummaster ja kehittäjät.  

Tuotteen tavoitteen esittely

Uudessa oppaassa esitellään uusi tuotteen tavoitteen käsite. Jokaisen Sprintin tulisi tuoda tuote lähemmäksi tuotteen yleistä tavoitetta. Aiemmin olemme puhuneet tuotteen visiosta, mutta se ei kuulunut Scrum-viitekehitykseen.

Sprintin tavoite, valmiin määritelmä ja tuotteen tavoite kiinnittyvät viitekehykseen

Aikaisemmin Scrum-opas kuvasi Sprintin tavoitteen ja valmiin määritelmän irrallisina käsitteinä. Nyt jokainen Scrumin kolmesta tuotoksesta sisältää “sitoumuksen”. Tuotteen kehitysjonolle se on tuotteen tavoite, sprintin kehitysjonolle Sprintin tavoite ja inkrementille valmiin määritelmä. Sitoumukset lisäävät läpinäkyvyyttä ja keskittymistä kunkin tuotoksen edistymiseen.

Itseään johtava Scrum-tiimi

Aikaisemmissa Scrum-oppaissa kehitystiimit kuvattiin itseorganisoituviksi, joka oli käsitteellisesti hämärää. Vuoden 2020 versiossa korostetaan itseään johtavaa Scrum-tiimiä, joka päättää kuka tekee mitäkin ja miten.

Kolme sprintin suunnittelun kysymystä.

Sprintin suunnittelun kysymysten “Mitä” ja “Miten” lisäksi 2020 Scrum-oppaassa painotetaan kolmatta kysymystä “Miksi”, joka viittaa Sprintin tavoitteeseen.

Kielen yksinkertaistaminen laajemmalle yleisölle

Vuoden 2020 Scrum-oppaassa on painotettu tarpeettomien ja monimutkaisten lauserakenteiden poistamista. Jäljellä olleet viittaukset IT-työhön on myös poistettu. Esimerkiksi sanat testaus, järjestelmä, suunnittelu, vaatimukset jne. ovat poissa. Englanninkielinen Scrum Guide 2020 on nyt alle 13 sivua.

Vaikutukset kursseihin

Tehdyt muutokset parantavat oppaan kieliasua ja esittävät käsitteellisesti eheämmän viitekehyksen. Tarkistuskierros, jossa tehdään kielenhuolto oppimisvaatimuksiin, kurssimateriaaleihin ja CSM-testiin  on ollut taustalla meneillään jo jonkun aikaa. Scrumin ”uudet piirteet” ovat jo mukana kursseissa. Käytännön merkitys kurssien osallistujille on siten vähäinen. Sertifikaatti on sama tehtiinpä se joulukuussa tai tammikuussa. Testeistä pääsee läpi.

Viite: Scrumguides.org

Katso Scrum-koulutuksemme

About author:

Pentti Virtanen

Pentti on koulutukseltaan filosofian tohtori ja Certified Scrum Trainer. Hänen erityisalueenaan on toiminnan kehittäminen erityisesti ketterillä Lean- ja Scrum-ajattelumalleilla.

Pentin pitkä ja monipuoleinen työkokemus sisältää mm. käytännön projektijohtamista suuryhtiössa ja IT start-upin kasvutarinan 15 henkilöstä 500 henkilöön. Pentin tilaisuuksissa yhdistyvät vahva teoreettinen tausta ja opettavat tarinat hänen käytännön kokemuksistaan.

Tags

Scrum Master Scrum Ketteryys