EtusivuMobiilikehitysAndroid Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitys

Android Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitys

Android Kotlin ja Jetpack Compose-sovelluskehitys koulutuksesta saat kattavat perustiedot moderniin Android-sovelluskehitykseen. Kurssin teoria käydään läpi teoria- ja demosessioina, minkä jälkeen tehdään aiheisiin liittyviä käytännön ohjelmointiharjoituksia.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä sekä nykyiset Android / Java -kehittäjät että uudet Android -kehittäjät, jotka haluavat saada perustiedot moderniin, natiiviin Android -sovelluskehitykseen.

Esitiedot

Esitietoina ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perustiedot sekä perusymmärrys Java ja/tai Kotlin -ohjelmointikielestä. Kotlinin perusteita käydään läpi ja kerrataan tarvittaessa kurssin aiheiden lomassa.

Android Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitys - kurssin sisältö

Introduction to Kotlin and Jetpack Compose

 • Kotlin Refreshers
  • Basic Syntax and Concepts
  • Control Flows and Exception Handling
 • Introduction to Jetpack Compose
  • What is Jetpack Compose?
  • Setting Up the Development Environment
  • Project structure and Android Fundamentals
 • Hands-On: Creating a Simple Compose Application

Building UI with Jetpack Compose

 • Layouts in Compose
  • Rows, Columns, and Boxes
  • Modifiers
 • Kotlin Refreshers
  • Working with Collections
 • Hands-On: Designing a Basic UI Layout

Navigation and UI Components

 • Navigation in Compose
 • Using Various UI Components
  • Buttons, TextFields, and Lists
 • Hands-On: Developing a Multi-Screen Application

Theming and Graphics

 • Kotlin Refreshers
  • Extension Functions and Lambda Expressions
 • Custom Theming in Jetpack Compose
 • Working with Graphics and Icons
 • Hands-On: Implementing Custom Themes and Graphics

Networking and Data Handling

 • Kotlin Refreshers
  • Coroutines
 • Networking in Jetpack Compose
  • Retrofit and HTTP Requests
 • Hands-On: Building a Networking Application

Working with Device APIs and Permissions

 • Accessing Device APIs
  • Examples: Camera, GPS, and Sensors
 • Handling Permissions in Android
 • Hands-On: Creating an Application Utilizing Device APIs

Implementing MVVM Architecture in Compose

 • Kotlin Refreshers
  • Data Classes and Sealed Classes
 • MVVM Architecture Overview
 • Implementing MVVM in Jetpack Compose
 • Hands-On: Building an Application Following MVVM Architecture

Testing and Debugging

 • Testing in Jetpack Compose
 • Debugging Techniques
 • Hands-On: Writing Tests and Debugging a Compose Application