EtusivuMobiilikehitysAndroid Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitys

Android Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitys

Android Kotlin ja Jetpack Compose-sovelluskehitys koulutuksesta saat kattavat perustiedot moderniin Android-sovelluskehitykseen. Kurssin teoria käydään läpi teoria- ja demosessioina, minkä jälkeen tehdään aiheisiin liittyviä käytännön ohjelmointiharjoituksia.


Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä sekä nykyiset Android / Java -kehittäjät että uudet Android -kehittäjät, jotka haluavat saada perustiedot moderniin, natiiviin Android -sovelluskehitykseen.

Esitiedot

Esitietoina ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perustiedot sekä perusymmärrys Java ja/tai Kotlin -ohjelmointikielestä. Kotlinin perusteita käydään läpi ja kerrataan kurssin aiheiden lomassa.

Android Kotlin ja Jetpack Compose -sovelluskehitys - kurssin sisältö

Introduction

 • What is Jetpack Compose?
 • Setting Up the Development Environment
 • Project structure and Android Fundamentals
 • Hands-On: Creating a Simple Compose Application

Creating APP GUIs

 • Native Android Composables (UI elements) and modifiers
 • Screens and navigation
 • Project Structure
 • Hands-On: Designing a Basic UI Layout, Developing a Multi-Screen Application

Theming, Resources, Assets and Graphics

 • Resources and localization
 • Custom Theming
 • Graphics and Icons
 • Hands-On: Implementing Custom Themes and Graphics, Localization

MVVM and LiveData

 • Jetpack Compose ViewModel and LiveData
 • Networking – Retrofit and HTTP/Json
 • Hands-On: Connecting the app to REST Backend

Working with Device APIs and Permissions

 • Accessing Device APIs (Location, Sensors, Camera)
 • Permissions
 • Hands-On: Utilizing Device APIs

Lists and more GUI (Material UI Composables)

 • Array Data handling
 • Building list views with LazyColumn
 • Material UI walkthrough: Scaffold, AppBar, Drawer, polishing the app design.
 • Hands-on: Lists and Material UI

Testing, Debugging and Publishing

 • Testing and Debugging
 • Publishing Apps
 • Hands-On: Writing Tests and Debugging a Compose Application