EtusivuAmazon Web Services (AWS)AWS-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle

AWS-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Opit pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien perusteet ja merkittävimmät pilviratkaisujen tuomat muutokset ohjelmistokehityksessä. Saat yleiskuvan pilvipalveluiden peruskomponenteista AWS-alustalla.

Projektipäälliköiden on olennaista ymmärtää pilvipohjaisten ratkaisujen perusteet ja niiden vaikutukset ohjelmistokehitykseen, sillä pilviratkaisut ovat vakiintuneet keskeiseksi osaksi modernia järjestelmäkehitystä. Ne uudistavat teknologisten ratkaisujen ja arkkitehtuurisuunnittelun perusteita sekä edellyttävät uudenlaista ajattelua ja välineitä kehittämiseen.

Tämä kurssi tarjoaa projektipäällikkötasoisen katsauksen pilvipohjaisten ohjelmistoprojektien keskeisiin käsitteisiin, rooleihin ja AWS-pilvipalvelun peruskomponentteihin. Kurssin keskeisinä teemoina ovat:

Pil­vi­pal­ve­lui­den muu­tos­voi­mat

 • Pilveen siirtymisen vaikutukset ohjelmistokehityksen perusteisiin
 • Uudet mahdollisuudet ja haasteet projektipäällikön näkökulmasta

Roo­lit, osaa­mi­set ja or­ga­ni­soi­tu­mi­nen pil­vi­ke­hi­tys­pro­jek­tis­sa

 • Pilvikehittämisen ja operoinnin keskeiset roolit
 • Tarvittavat osaamiset pilviprojekteissa
 • Organisoitumisen muutokset ja parhaat käytännöt

Re­gu­laa­tio ja pe­lot pil­vi­ke­hi­tys­pro­jek­teis­sa

 • Näkökulmia pilvipalveluihin liittyvään regulaatioon
 • Pelkojen hallinta ja riskien arviointi

Pil­vi­pal­ve­lui­den hal­lin­ta ja pal­ve­lu­kon­sep­ti

 • Palveluhallinnan näkökulma pilviprojekteissa
 • Laajan palvelukonseptin rakentaminen AWS.lla

Paikka

Helsinki


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

1 päivä


Hinta

890 €

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu projektipäälliköille sekä muille IT-ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään näkemystä pilvipohjaisten ratkaisujen tuomista muutoksista ohjelmistoprojekteihin  ja erityisesti AWS -alustan mukana tuleviin välineisiin sekä kehittämisen alueilla huomioitaviin asioihin.

Esitiedot

Kurssi ei edellytä osaamista pilvipohjaisista ratkaisuista. IT-projektikokemus helpottaa kurssin sisällön omaksumista.

AWS-pilvipalveluiden perusteet projektipäällikölle -kurssin sisältö

Pilvipohjaisen kehittämisen perusteet

 • Mikä muuttuu pilviratkaisujen myötä?
 • Mihin ketteryys ja tuottavuuden paraneminen perustuu?
 • Pilvipohjaisen kehittämisen alustat: AWS, Azure & GCP
 • Sovellus pilvimigraatio

Amazon Web Service palveluiden perusteet

 • IaaS, PaaS, SaaS & Serverless -kehittäminen
 • Container-teknologioiden mahdollisuudet
 • AWS globaali infrastruktuuri

AWS -peruspalvelut

 • EC2, Lambda ja autoscaling
 • VPC & tietoliikenne  
 • Direct connect -yhteydet
 • Infrastructure as code

Sovelluspalvelut ja hallintavälineet

 • Amazon RDS ja tietokannat
 • AWS Management Console ja CloudWatch
 • Analytiikan ja koneoppimisen palvelut
 • Palveluiden elinkaaren arvioiminen

So­vel­lusark­ki­teh­tuu­rin suun­nit­te­lu

 • Hyvän sovellusarkkitehtuurin 5 peruspilaria
 • Microservice -palvelut ja App Mesh

In­te­graa­tio­ark­ki­teh­tuu­ri

 • Prosessi-integraatio ja sanomapohjaiset palvelut
 • API Gateway ja palveluiden hallinta

Tie­to­tur­van huo­mioi­mi­nen

 • IAM ja valtuuttaminen
 • Inspector ja on-premise integraatiot

Nä­kö­kul­mia kus­tan­nuk­siin ja li­sen­soin­tiin

 • Kustannusmallit ja niiden hallinta
 • Kustannusten optimointi ja tukimallit

Pil­vi­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sen vä­li­neet ja hal­lin­ta­mal­li

 • Kehittämisen välineet
 • CI/CD välineet
 • Roolien ja vastuiden sopiminen

Kokemuksia

 • Kouluttajalla erinomainen osaaminen aiheesta ja esimerkit elävästä elämästä. Hyvin kävi ilmi pilvimaailman perusasiat sekä hyvät ja huonot puolet. 
 • Juuri sopiva setti.
 • Erinomaiset esimerkit kouluttajalta. Ei menty liian teknisiin asioihin, joka tuki oppimista. Paras koulutus jossa olen koskaan ollut työurallani.
 • Case esimerkit olivat hyviä.
 • Hyvä ja napakka sisältö!
 • Selkeä esitys. Hyviä käytännön esimerkkejä, myöskin siitä, missä voi mennä pieleen ja mitkä asiat on haasteellisia.
 • Valtavan hyvä yleiskattaus AWS:aan.
 • Hyvä, selkeä kouluttaja.
 • Käytännön esimerkit loistavia!
 • Kaiken kaikkiaan hyvä koulutus
 • Kouluttaja osasi asian ja osasi esittää tosi hyvin. Oli kiva kuunnella.
 • Kouluttaja kertoi hyviä käytännön esimerkkejä ja niiden kautta asiat hahmottuivat paremmin.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: