EtusivuHae koulutuksiaIPMA C -sertifiointikoulutus

IPMA C -sertifiointikoulutus

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

Koulutuksessa syvennetään projektipäällikön suunnittelutaitoja ja käydään läpi IPMA C -teoriakokeen ja -workshopin sisältämiä aihealueita. Koulutus antaa hyvät valmiudet suorittaa IPMA C sertifiointi.

Jos vastuullasi on laajoja projektikokonaisuuksia, on tuiki tärkeää saada oikeat menetelmät ja prosessit haltuun, jottei työnteko levähdä käsiin. Mutta kuinka säilyttää fokus, jos hallittava asiakokonaisuus on laaja? IPMAn (International Project Management Association) kehittämä C-tason sertifikaatti on suunniteltu osoittamaan, että sinulla on eväät vaativaan projektinhallintaan.

Tähän koulutukseen osallistujat saavat hyvät valmiudet IPMA C -tason sertifioinnin saamiseksi. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys (PRY). Sertifiointi edellyttää teoriakokeen ja workshopin hyväksyttyä suorittamista. Koska näiden kustannus on merkittävä, on läpipääsyä hyvä varmistaa sertifioitumiseen valmistavalla koulutuksella.

We offer IPMA C certification preparation training also in English.


Paikka
Helsinki

Koulutusmuoto
Onsite
Remote

Kesto
2 päivää

Hinta
1550 €

Kohderyhmä

Projektipäälliköt ja muut projektityön ammattilaiset, joilla on monipuolista suunnittelukokemusta sekä hyvät tiedot projektinhallinnan menetelmistä ja jotka haluavat todentaa osaamisensa kansainvälisesti tunnustetulla IPMA:n C-tason sertifikaatilla. IPMA C sertifioitumistilaisuuden järjestää Projektiyhdistys, jonka sivulla oleviin IPMA C-tason sertifiointivaatimuksiin (mm. vaadittava työkokemus) ja hakemukseen on suositeltavaa tutustua etukäteen.

Esitiedot

Suosittelemme, että osallistujat tutustuvat IPMA C -tason sertifiointivaatimuksiin ja -hakemukseen, johon sisältyy Projektin johdon pätevyys -osaamisjäsentelyyn perustuva itsearviointi ja projektikokemusta painottava CV. Hakemuksen voi myös lähettää jo ennen koulutusta: lomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät Projektiyhdistyksen kotisivuilta.

IPMA C -sertifiointikoulutuksen sisältö

IPMA C -tason teoriakokeen osiot muodostavat rungon tälle IPMA C koulutukselle: 

 • Tavoite- ja vaiheistusmääritys
 • Ositusrakenne
 • Aikataulutus- ja toimintoverkkotekniikka
 • Riskit
 • Resurssisuunnittelu ja -hallinta
 • Kustannussuunnittelu ja -hallinta
 • Tuloksen arvoanalyysi
 • Projektinohjaus ja organisointi

Koulutus sisältää runsaasti harjoituksia olennaisimmista osuuksista sekä IPMA C -tason harjoituskokeen (ml. oikeiden vastauksien läpikäynti) koulutuksen päätteeksi.

 1. päivä

 

Projektin asettaminen

 • projektin tavoitteet
 • tavoitemääritys

Projektityypit

 

Projektin laajuuden suunnittelu ja projektin osittaminen

 • projektin lopputulosten ositus: Product Breakdown Structure (PBS)
 • projektin osittaminen suunnitelmien pohjana
 • työn ositus: Work Breakdown Structure (WBS)
 • projektia jäsentävät rakenteet
 • WBS:n tekoprosessi ja valmiustesti

Projektin vaiheistus ja karkea aikataulutus

 • projektointi kehittämisprosessissa
 • vaiheistettu vs. vaiheistamaton projekti
 • hyvän tarkastuspisteen tuntomerkit

Projektin tehtävien keston ja työmäärien arviointi

 • arviointiprosessi ja -menetelmiä
 • tunnista tehtäväkokonaisuudet ja vaiheen tehtävät

Aikataulutus- ja toimintoverkkotekniikka

 • toimintoverkkotekniikan lähtötiedot
 • riippuvuuksien selvittäminen ja riippuvuustyypit
 • toimintoverkkotekniikan prosessi
 • toimintaverkon ratkaisu / laskenta
 • kritiikkiä toimintoverkosta
 • aikataulun hallinta
 • Gantt-kaavio

Projektin resurssisuunnittelu, resurssikuormitus ja sen tasaaminen

 • toimintoverkko resurssien suunnittelussa
 • resurssiprofiilikaavio

Kustannussuunnittelu ja kustannustenhallinta

 

2. päivä
Projektin seuranta ja ohjaus

 • projektinhallinnan prosessit
 • prosessien väliset linkit
 • projektin kokonaisohjaus, mahdollistajana PBS ja WBS
 • resurssoinnin ja kustannusten seuranta

Tuloksen arvo -menetelmä (Earned Value Method)

 • termit, merkinnät, kaavat
 • indeksien ja varianssien tulkinta
 • laskentaesimerkkejä

Projektin riskien hallinta

 • projektin riskikartta
 • riskien hallinnan ajoitus
 • riskien hallinnan teesit

Projektin organisointi ja projektit organisaatiossa

 • organisaatiotyyppien vaikutus projektitoimintaan
 • projektin vastuut

Projektin raportointijärjestelmä

IPMA C harjoituskoe

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Hinnoittelu

Itse sertifioitumistilaisuus on riippumattoman tahon (PRY) järjestämä. Sertifioitumistilaisuus ei sisälly koulutuksen hintaan ja siihen pitää jokaisen osallistujan hakea itsenäisesti.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista:

Aiheeseen liittyvät blogit: