EtusivuOhjelmointikieletXML-kieli

XML-kieli

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_halfstar_empty

Koulutuksessa käymme läpi XML-tekniikan perusteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksen jälkeen tunnet XML:n sekä sen liitännäistekniikat, ja sinulla on kattava yleiskuva niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

XML-kieli (eXtensible Mark-up Language) on yleisimmin käytetty rakenteellinen kuvauskieli, jonka avulla voidaan jäsentää tai jakaa tietoa.  Se on parhaimmillaan dokumenttien alustariippumattomassa tietosisällön kuvaamisessa. XML tarjoaa tekniikan dokumenttien rakenteen määrittelyyn sekä dokumenttien ulkoasun hallitaan erillisien tyylisivutekniikoiden avulla. XML-kieltä käytetään nykyään laajalti ja monimuotoisesti yritystenvälisistä tiedonsiirroista, laskutuksesta ja SOA-projekteista, BPM- ja ESB-tuotteista ja XSLT-muunnoksista web-hallintaan ja AJAX:iin asti. World Wide Web Consortium (W3C) pitää yllä XML:n standardia.

Kurssilla opit XML-tekniikan taustan ja käyttötapojen lisäksi XSLT-transformaatiokielen sekä CSS–tyylisivumääritysten perusteet. Lisäksi tutustut DTD- ja Schema-määritysten tekemiseen XML-dokumentin rakenteen kuvaamisessa. Kurssin aikana tutustut myös käytössä oleviin työkaluihin sekä XML-tekniikoita käytännössä hyödyntäviin järjestelmiin.


Koulutusmuoto

Classroom
Remote


Kesto

2 päivää


Hinta

1590 €

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat saada näkemyksen XML-tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Esitiedot

Kurssi ei edellytä ohjelmointitaitoja, mutta yleistietämys Web standardeista helpottaa asiasisältöjen omaksumista.

XML-kieli -kurssin sisältö

1. päivä

XML-kielen tausta

 • XML ja sen erilaiset käyttökohteet

Työkalut

 • XML-parserit ja -editorit
 • XML selaimissa

XML -kielen perusteet

 • Kirjoittamissäännöt, syntaksi
 • well-formed -dokumentti

Rakennemäärittely - DTD

 • valid -dokumentti
 • Document Type Definition (DTD) -määritykset
 • Nimiavaruudet

Rakennemäärittely - XML Schema Language

 • W3C:n scheman syntaksi
 • Scheman mahdollisuudet
 • Tietotyypit
 • Omien tietotyyppien tekeminen

2. päivä

XML ja tyylisivutekniikat

 • Tyylisivutekniikoiden perusteet
 • CSS-tyylisivut

XSL-tyylisivut

 • XPath
 • XSLT-perusteet
 • XSL-FO-muunnokset

WebServices ja XML-tekniikat

 • WebServices-palveluiden mahdollisuudet
 • SOAP ja WSDL

XML:n ohjelmointirajapinnat

 • DOM, Document Object Model
 • SAX, Simple Api for XML
 • XML:n käsittely selaimessa ja web-palvelimilla

Käyttö ja tulevaisuus

 • XML ja tietokannat
 • XML tallennusformaattina
 • Tietojärjestelmäintegraatio ja XML

Altova

xml-kumppanimme

Aikataulu

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy noin klo 16-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15-9.00.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: