TOGAF®

TOGAF viitekehys auttaa sinua rakentamaan, ylläpitämään ja kehittämään tehokasta kokonaisarkkitehtuuria.
Katso koulutukset

TOGAF® standardi

Tutustu maailman suosituimpaan kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen, TOGAF® standardiin. Vuonna 2022 julkaistu TOGAF Standard, 10th Edition on tämän alan johtavien asiantuntijoiden aina ajan tasalla pitämän yritysarkkitehtuuristandardin tuorein versio. 

TOGAF standardi on laajasti käytössä ympäri maailmaa ja sitä sovelletaan monilla eri toimialoilla, esim. tietotekniikka-, tietoliikenne- & telekommunikaatioala, finanssi- & pankkiala, energia- & valmistava teollisuus sekä julkishallinto. TOGAF viitekehys on perustana myös Suomen julkishallinnossa laajalti käytetyssä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä JHS 179. TOGAF standardin suosion taustalla on, että se tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan arkkitehtuurin hallintaan. Se on myös ilmaiseksi otettavissa käyttöön. 

TOGAF viitekehys auttaa sinua rakentamaan, ylläpitämään ja kehittämään tehokasta kokonaisarkkitehtuuria, niin että kaikki organisaatiosi osa-alueet ovat saumattomasti integroituneet. TOGAF standardin avulla voit kuvata ja dokumentoida nykyisen ja tavoitellun tilan, määritellä tavoitteet sekä suunnitella siirtymävaiheen kohti haluttua tulevaisuuden tilaa. TOGAF viitekehyksen käyttö takaa, että IT-arkkitehtuurin ammattilaisilla on käytössään yhtenäiset standardit, menetelmät ja viestintätavat – kaikki siis puhuvat samaa kieltä. Nämä mainitut tekijät yhdessä auttavat välttämään hajanaisuutta arkkitehtuurissa ja helpottavat päätöksentekoa. 

TOGAF standardin ytimessä on ADM (Architecture Development Method). Se on vaiheistettu metodi, jonka avulla systematisoidaan arkkitehtuurityötä. ADM:n kuvaamia vaiheita ovat esimerkiksi muutostarpeen tunnistaminen, arkkitehtuurin kuvaaminen, implementoinnin suunnittelu, toteutuksen tarkastaminen ja muutoksenhallinta. 

ADM:n lisäksi TOGAF viitekehys tarjoaa paljon muita valmiita käytäntöjä, malleja, suosituksia ja työkaluja, joita voit hyödyntää arkkitehtuurin kehittämisessä. Yksi TOGAF standardin keskeistä hyödyistä on se, että se auttaa linkittämään liiketoimintatarpeet tiiviisti teknologiaratkaisuihin. TOGAF viitekehystä käyttäen pystyt luomaan yhteyden liiketoiminnan strategiaan ja määrittelemään, millaisilla teknologiaratkaisuilla voidaan saavuttaa organisaation tavoitteet. 

TOGAF standardin käyttö tuo mukanaan vakautta ja yhteensopivuutta. Viitekehyksen avulla voit luoda yhtenäisen ja standardoidun lähestymistavan arkkitehtuurin kehittämiseen. Tämä helpottaa järjestelmien ja teknologioiden yhteensopivuutta, mikä säästää aikaa, rahaa ja resursseja. 

TOGAF standardiin sertifioituminen

TOGAF standardin kurssimme antavat sinulle valmiudet käyttää TOGAF viitekehystä tehokkaasti käytännön työssäsi. Koulutuksessa saat syvällisen ymmärryksen TOGAF viitekehyksen käsitteistä, menetelmistä ja työkaluista. Näin pystyt soveltamaan TOGAF standardia organisaatiosi arkkitehtuurin kehityksessä ja tuottamaan konkreettisia tuloksia. 

The Open Group tarjoaa TOGAF standardiin maailmanlaajuisesti tunnustettuja sertifiointeja. Tieturin kurssit ovat The Open Groupin virallisesti akkreditoimia ja valmistavat TOGAF standardin sertifikaattien suorittamiseen.  Suorittamalla sertifioitumisen vahvistat asiantuntijaprofiiliasi. TOGAF standardin sertifikaatin suorittaminen todistaa ammattitaitoasi ja osaamistasi IT-arkkitehtuurin hallinnassa. Se osoittaa sitoutumistasi ja kiinnostustasi tietää alan parhaista käytännöistä. Näin se vahvistaa luotettavuuttasi työnantajien ja asiakkaiden silmissä antaen sinulle kilpailuetua esim. tarjouskilpailuissa. 

Jo yli 130 000 henkilöä on TOGAF sertifioitunut maailmanlaajuisesti. Heistä valtaosa on suorittanut TOGAF level 2 testin, eli sertifioitunut TOGAF Foundationista seuraavalle tasolle. Meiltä löydät koulutuksia sertifioitumiseen sekä perustasolle (TOGAF® EA Course: Foundation) että jatkotasoon (TOGAF® EA Course: Practitioner). Nämä kummatkin yhdistävä suosittu Combined-kurssi mahdollistaa korkeimman tason sertifioitumisen yhdellä suorituskerralla (TOGAF® EA Course: Combined Foundation and Practitioner). Jos olet jo suorittanut TOGAF 9 Certified -sertifioitumisen, voit päivittää sertifioitumisesi uusimpaan TOGAF standardin versioon (TOGAF Standard, 10th Edition) siirtymäkurssin avulla (TOGAF® EA Course: Practitioner Bridge

Kehitä kokonaisarkkitehtuuriosaamistasi ja tule oppimaan TOGAF viitekehys! 

TOGAF® is a registered trademarks of The Open Group. 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit

Webinar: How the TOGAF® Standard benefits Enterprise Architecture (EA)

Aika: 15.02.2023 14:30
Kesto: 45 min

Lue lisää