Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Koodaamalla kohti turvallisempaa digitaalista ympäristöä.
Katso koulutukset

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys on keskeinen osa modernia ohjelmistokehitystä ja se on välttämätön tekijä luotaessa luotettavia ja turvallisia digitaalisia ratkaisuja. Tietoturvallisen ohjelmistokehityksen tavoitteena on vähentää tietoturvariskejä ohjelmiston koko elinkaaren ajan, aina suunnittelusta ja koodauksesta ylläpitoon ja päivityksiin saakka. 

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys kattaa laajan kirjon käytänteitä, mukaan lukien turvallinen koodaus, tietoturvatestaus, tietoturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen sekä jatkuva tietoturvakoulutus. Nämä käytänteet auttavat kehittäjiä kirjoittamaan turvallisempaa koodia, tunnistamaan ja korjaamaan ohjelmistojen haavoittuvuuksia sekä vähentämään tietoturvariskejä ohjelmistokehitysprosessissa. 

Koulutustarjonnastamme saat tietoa ja käytännön opastusta turvallisen koodauksen periaatteista, tietoturvan hallinnasta ohjelmistokehitysprosessissa sekä nykyaikaisten tietoturvakäytäntöjen soveltamisesta ohjelmistokehityksessä. 

Java-, JEE- ja verkkosovellusten tietoturva

Sen lisäksi, että Java tarjoaa paljon turvallisemman ohjelmoinnin kuin perinteiset natiivikielet, kuten C/C++, ja suojatun ajoympäristön, se sisältää myös kehittyneitä tietoturva- ja salaustekniikoita, jotka edistävät turvallisten järjestelmien toteuttamista. 

.NET-, C#- ja ASP.NET-tietoturvan kehittäminen

Microsoftin kehittämät .NET- ja ASP.NET-kehykset tarjoavat yhden kattavimmista kehitysympäristöistä, joka tarjoaa kehittyneitä tietoturvapalveluja. 

Turvallinen C/C++-koodaus

Tämän kielen luontaisen heikkouden vuoksi on lähes tiedettä kirjoittaa virheetöntä C/C++-koodia, joka ei sisällä haavoittuvuuksia, joita hakkerit voisivat hyödyntää. Osallistu jollekin C/C++:n turvallisen koodauksen kursseistamme ja tutustu näihin yleisiin tietoturva-aukkoihin ja erittäin tärkeisiin jokapäiväisiin C/C++:n turvallisen koodauksen käytäntöihin, joilla voit välttää nämä uhat ja voittaa hakkerit. 

Koulutusta tietoturvalliseen ohjelmistokehitykseen

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys -koulutuksissa opit tietoturvallisen ohjelmistokehityksen periaatteita ja käytäntöjä tunnettujen viitekehysten kautta. Käymme läpi tietoturvallisen ohjelmistokehityksen ongelmakohtia ja mahdollisuuksia, sekä tuomme esille millä tavoin turvallisuuden avulla pystytään luomaan lisäarvoa eri kokoisille ja erilaisia malleja hyödyntäville yritykselle. 

Kursseista on tarjolla eri versioita eri ohjelmointikielillä, joten löydä ratkaisu juuri sinun ympäristöösi: 

Tietoturvatestaus

Web-sovellusten tietoturvatestaus -koulutuksessa käydään läpi web-sovellusten tietoturvatestauksen periaatteita ja työkaluja. Security testing Python Web applications -koulutuksessa syvennyt Python-verkkosovellusten tietoturvatestaukseen. 

Ajankohtaista luettavaa

Katso webinaarit